Chat with us, powered by LiveChat

Inno-Gene zwiększa udziały w Central Europe Genomics Center do 41%

© hywards - Fotolia.com

Inno-Gene S.A. – notowana na NewConnect Grupa działająca w obszarach diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki – objęła nowe udziały w spółce stowarzyszonej Central Europe Genomics Center (CEGC). W wyniku transakcji udziały Inno-Gene w CEGC, które zrealizuje wartą ponad 63 mln zł część projektu Genomiczna Mapa Polski, wzrosły z 26,5% do 41,1%.


Na mocy wcześniejszego porozumienia, Spółka objęła 34 nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym CEGC.


- To świetna wiadomość dla naszej Grupy. Objęcie nowych udziałów w CEGC stanowi potężną wartość dodaną dla Akcjonariuszy Inno-Gene. Liczymy, że CEGC osiągnie pierwsze przychody z realizacji projektu Genomiczna Mapa Polski jeszcze w IV kwartale br. – komentuje Jacek Wojciechowicz, Prezes Zarządu Inno-Gene S.A.


CEGC w ramach realizowanego projektu Genomiczna Mapa Polski wykona 5 tys. sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski oraz utworzy na ich podstawie kilka innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych. Wartość części projektu, którą zrealizuje CEGC, wyniesie ponad 63,3 mln zł.


Z kolei należące do Grupy Inno-Gene Centrum Badań DNA, dzięki udziałowi w konsorcjum realizującym projekt Genomiczna Mapa Polski, będzie mogło komercyjnie wykorzystać powstałą infrastrukturę i narzędzia bioinformatyczne, a także będzie miało możliwość wzięcia udziału we wszystkich komercyjnych przedsięwzięciach powstałych na bazie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu.

 

Głęboko wierzę, że dzięki wygranej w przetargu staniemy się jednym z liderów branży bioinformatyki w regionie. Możliwość komercyjnego wykorzystania powstałych w ramach projektu rozwiązań oraz baz danych otwiera przed nami ogromne możliwości – podsumowuje Jacek Wojciechowicz, Prezes Zarządu Inno-Gene S.A. oraz Prezes Zarządu Centrum Badań DNA.


O Spółce:
Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Mamy największą w kraju ofertę badań genetycznych. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Grupę Kapitałową Inno-Gene tworzą spółki: Centrum Badań DNA, Vita in Silica, Central Europe Genomic Center, Medgenetics, Med4one i Genomix.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie