Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Kadra zarządzająca Grupy Energa spotkała się z inwestorami indywidualnymi

Energa S.A.

Dzień Otwarty Inwestora Indywidualnego z Grupą Energa pozwolił graczom przyjrzeć się spółce z bliska. Podczas spotkania z kadrą zarządzającą energetycznej firmy, inwestorzy poznali m.in. jej wyniki, a także plany inwestycyjne i działania strategiczne. Wszystko to zrealizowano w podziale na poszczególne linie biznesowe (dystrybucja, wytwarzanie oraz sprzedaż), które wchodzą w skład grupy.

 

Spotkanie inwestorów indywidualnych z przedstawicielami zarządu Energa SA i kadrą kierowniczą spółek zależnych wchodzących w skład energetycznej spółki odbyło się 11 października. Wydarzenie było organizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Pozwoliło ono poszerzyć wiedzę graczy na temat codziennej działalności Grupy Energa, dowiedzieć się więcej na temat jej planów strategicznych, a także poznać specyfikę sektora energetycznego. Relację ze spotkania można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia oraz spółki. 

Dane liczbowe i nie tylko

Spośród kadry kierowniczej zgromadzonej na spotkaniu jako pierwszy głos zabrał Jacek Kościelniak, wiceprezes zarządu ds. finansowych Energi SA. Oprócz tego w prezentacji spółki aktywnie uczestniczyli: Marek Kasicki, wiceprezes Energi Operatora SA, Mariusz Gajda, wiceprezes zarządu Energi Wytwarzania SA, a także Dariusz Chrzanowski, wiceprezes zarządu Energi Obrotu, lidera Linii Biznesowej Sprzedaż oraz Zbigniew Kinal, Dyrektor Zarządzania Finansami i Rozliczeniami w Enerdze Obrocie.

 

Pierwszym elementem, na który zwrócono uwagę był wzrost popytu na energię elektryczną. Według informacji przekazanej podczas spotkania, krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło z 158 TWh w 2013 roku, do 168 TWh w 2017 roku.

 

 

Oprócz tych informacji przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące trzech linii biznesowych spółki: dystrybucji, wytwarzania i sprzedaży. W pierwszej połowie 2018 roku Energa dostarczyła 11,4 TWh energii elektrycznej, zasięg jej sieci wyniósł 75 tys. kilometrów kwadratowych. Długość linii energetycznych sięga 186,6 tys. kilometrów, z czego 54,9 tys. kilometrów to linie kablowe, a 131,7 tys. kilometrów stanowią linie napowietrzne. Liczba odbiorców sięgnęła 3,061 mln, tymczasem na koniec 2015 roku było ich 2,972 mln.

 

W sekcji wytwarzanie, oprócz konwencjonalnych źródeł wytwarzania, Energa może się pochwalić 46 elektrowniami wodnymi, z których największa (Włocławek) ma moc 162 MW. Spośród nich 43 obiekty to tzw. małe elektrownie wodne. Jeden z tych obiektów inwestorzy mieli okazję oglądać podczas Dnia Inwestora Indywidualnego.

 

 

Oprócz tego firma posiada 5 farm wiatrowych o łącznej mocy 211 MW (Myślino, Bystra, Karścino, Karcino, Parsówek). Udział OZE w produkcji energii elektrycznej w przypadku Grupy Energa wyniósł w pierwszym półroczu 2018 roku 39 procent, tymczasem jak podała spółka, w przypadku innych największych grup energetycznych działających w Polsce, udział ten nie waha się w przedziale 3-7 procent.

 

Największy udział w produkcji energii elektrycznej, spośród obiektów działających w ramach Grupy Energa ma elektrownia systemowa w Ostrołęce, mająca strategiczne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego północno-wschodniej Polski.

Wyniki finansowe

Spółka podczas prezentacji pochwaliła się również stabilnymi danymi finansowymi. Największy udział w wynikach grupy stanowi Linia Biznesowa Dystrybucja. W pierwszej połowie 2018 roku wygenerowała ona 85 procent EBITDA całej grupy. Z kolei w 2017 roku odsetek ten stanowił 80 procent. W przypadku Linii Biznesowych Wytwarzanie i Sprzedaż było to w pierwszym półroczu tego roku odpowiednio 14,5 procent oraz niespełna 5 procent.

 

Linia Biznesowa Dystrybucja miała również największy udział nakładów inwestycyjnych w całej grupie (CAPEX). W 2017 roku posiadała 89-procentowy udział, a w 2016 roku udział ten wynosił 81 procent. O wynikach spółek energetycznych notowanych w indeksie WIG20, w tym o spółce Energa, pisaliśmy w jednej z naszych analiz.

Ostrołęka C

Przedstawiciele kadry kierowniczej przedstawili również inwestycje prowadzone przez Grupę Energa. Do najważniejszych z nich należy tzw. Ostrołęka C, czyli budowa elektrowni o mocy 1000 MWe we współpracy z Grupą Enea. Umowę z generalnym wykonawcą (GE Power oraz Alstom Power System) podpisano 12 lipca 2018 roku. Firma planuje, by projekt Ostrołęka C będzie brał udział w Rynku Mocy w Polsce. W dniu 11 września Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie certyfikatu uprawniającego do udziału projektu w aukcji głównej na okres dostaw od 2023 roku, którą zaplanowano na 21 grudnia 2018 roku.

 

- Elektrownia Ostrołęka C z nowym blokiem o mocy 1 000 MWe brutto i sprawnością elektryczną o wartości na poziomie 46 procent netto będzie kolejnym, stabilnym, wysokosprawnym i niskoemisyjnym źródłem energii, pracującym w oparciu o krajowy surowiec energetyczny. Elektrownia Ostrołęka C będzie spełniała wszystkie wymagane standardy emisyjne w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania (ang. Large Combustion Plants, LCP), w tym także standardy wynikające z konkluzji BAT. Wysokosprawny blok energetyczny o mocy 1 000 MWe brutto na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym, przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii umożliwiających pracę bloku z wysoką dyspozycyjnością i sprawnością. Wykorzystane technologie pozwolą także na pełne zagospodarowanie ubocznych produktów spalania poprzez budowę nowoczesnych i wydajnych instalacji pomocniczych w zakresie obsługi wszystkich gospodarek, które będą funkcjonować na terenie elektrowni. Sama inwestycja pełni też kluczową rolę w zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa energetycznego. Wraz z kilkoma innymi konwencjonalnymi mocami wytwórczymi, które powstały w ostatnim czasie, zapewni stabilną podstawę dla rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego i dywersyfikacji krajowego miksu. Ostrołęka C wraz z innymi nowymi blokami pozwoli zrównoważyć zmienną i niestabilną generację energii z odnawialnych źródeł, umożliwiając tym samym ich dynamiczny rozwój - dodali przedstawiciele relacji inwestorskich Grupy Energa.

 

Oprócz tego firma chce w latach 2018-2025 przeznaczyć ponad 10 mld zł na inwestycje w sieć dystrybucyjną. Trzecim elementem jest rozbudowa sieci OZE. Energa inwestuje m.in. w nową elektrownię wodną w ramach drugiego stopnia na Wiśle, w farmę wiatrową Przykona i blok biomasowy w Kaliszu.

Czynniki wpływające na wynik

Wśród czynników, które wpływają na wynik grupy wymieniono m.in. kształtowanie się cen energii na rynku terminowym, SPOT i bilansującym, faktycznie zrealizowana stawka i wolumen operacyjnej rezerwy mocy, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku zmian w ustawie o OZE znacznie ograniczających koszty pełnienia funkcji Sprzedawcy Zobowiązanego. Oprócz tego dużym obciążeniem dla spółki jest wzrost cen uprawnień do emisji CO2, które na przestrzeni roku (2q 2017 - 2q 2018) wzrosły o 199 procent. W tym samym czasie o 18 procent rosły również ceny węgla.

Uproszczenie struktury organizacyjnej

Wiceprezes Energi Operatora wspomniał także o włączeniu spółek zależnych do spółki dominującej Linii Biznesowej Dystrybucja. W ten sposób podmiot przejmie kompetencje w obszarze realizacji prac związanych z techniczną obsługą odbiorców. Celem jest uproszczenie struktury organizacyjnej i szczebli podwykonawstwa, co przełoży się na skrócenie ścieżki podejmowania decyzji korporacyjnych, efektywniejsze zarządzanie zasobami własnymi i wzrost poczucia bezpieczeństwa pracowniczego.

Nie tylko sprzedaż energii elektrycznej

W części poświęconej Linii Biznesowej Sprzedaż zwrócono uwagę inwestorów na największą spółkę oświetleniową, Energę Oświetlenie, która obsługuje 400 jednostek samorządu terytorialnego na terenie 6 województw. Firma ma 12 tys. kilometrów linii oświetleniowych i 332 tys. opraw oświetleniowych.

 

Energa chwali się również kafeteryjnym modelem sprzedaży. Oferuje ona już nie tylko usługi dostarczania energii elektrycznej, ale również produkty ubezpieczeniowe, produkty technologiczne takie jak fotowoltaika, produkty związane z telewizją internetową, a także produkty wspierające przedsiębiorców, do których należy m.in. licencja na legalne odtwarzanie muzyki, system rezerwacji wizyt, system zarządzania relacjami z klientem czy system monitorowania zużycia mediów.