Chat with us, powered by LiveChat

Kruk – spłaty z portfeli wyniosły 381 mln zł w III kw. 2018 roku i były o 10% wyższe rdr

Skomentuj artykuł
© BillionPhotos.com - Fotolia.com

Kruk opublikował dane dotyczące spłat z portfeli i poniesionych nakładów na nowe portfele wierzytelności w III kw. 2018 roku. Spłaty w minionym kwartale sięgnęły 381 mln zł i były wyższe o 10% rdr.

 

Narastająco od początku roku spłaty sięgnęły 1,14 mld zł wobec 0,99 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, a więc były o 15% wyższe rdr. Jednocześnie warto zwrócic uwagę na wysoką bazę z 2017 roku, w którym spłaty zwiększyły się o 38% rdr, osiągając wartość 1,37 mld zł.

 

Nakłady na portfele wierzytelności wyniosły 647 mln zł w III kw. 2018 roku. Narastająco od początku roku nakłady przekroczyły wartość 1 mld zł i były większe niż w całym 2016 roku – 976,5 mln zł. Natomiast wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności w okresie I-III kw. 2018 roku wyniosła 6,24 mld zł wobec 10 mld zł przed rokiem, a więc była o 38% mniejsza rdr.

 

Spłaty z portfeli wierzytelności   Nakłady na portfele wierzytelności
 

*Dla 2018 roku suma spłat i nakładów w okresie I-III kw. 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Po publikacji raportu dotyczącego spłat i inwestycji w nowe pakiety wierzytelności notowania Kruka rosły na początku sesji, a do godziny 10:50 kurs akcji zwyżkował o około 1,5%. W szerszej perspektywie kurs jednak pozostaje pod presją podaży, a najbliższy opór można wyznaczyć w okolicach 200 zł, wokół którego przebiega obecnie linia trendu spadkowego.

 

Kruk – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

Źródło: Kruk S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie