Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

3 spółki, które istotnie poprawiły wyniki w II kw. 2018 roku

Skomentuj artykuł
© Jakub Jirsák - Fotolia.com

Co prawda niedawno skończył się III kw. 2018 roku, jednak inwestorzy jeszcze we wrześniu zapoznawali się z wynikami spółek za II kw. 2018 roku. Wybraliśmy 3 spółki, które w okresie od kwietnia do czerwca 2018 roku wykazały istotną poprawę wyników w relacji rok do roku.

 

Newag

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Newag za II kw. 2018 roku wraz z ich odniesieniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) II kw. 2018 roku II kw. 2017 roku
Przychody ze sprzedaży 255 678 117 604
Wynik brutto na sprzedaży 37 680 7 291
Wynik operacyjny 24 473 -11 058
Wynik netto Jednostki Dominującej 15 901 -10 500

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W II kw. 2018 roku Newag osiągnął 255,7 mln zł przychodów, co jest wynikiem o 117,4% lepszym niż rok temu. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął natomiast 37,7 mln zł wobec 7,3 mln zł w II kw. 2017 roku. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 24,5 mln zł wobec straty wykazanej przed rokiem na poziomie 11,1 mln zł, a kwartał zamknął się zyskiem netto na poziomie 15,9 mln zł wobec straty 10,5 mln zł rok temu.

 

Spółka dość krótko podsumowała wyniki, odnosząc się do całego pierwszego półrocza 2018 roku. W komentarzu zarządu zwrócono m.in. na poprawę zysku brutto na sprzedaży, a także marży, co tłumaczono efektem wzrostu wielkości popytu i wzrostu cen sprzedaży. Jednocześnie wyniki półrocza zostały podwyższone o pozostałe przychody operacyjne w kwocie 5,8 mln zł, na które złożyła się m.in. sprzedaż środków trwałych. Największe wyszczególnione pozycje w pozostałych przychodach operacyjnych stanowiły: przychody ze sprzedaży majątku trwałego – 1,7 mln zł, przychody ze sprzedaży złomu – 1,6 mln zł, oraz naliczone odszkodowania i kary umowne – 1,2 mln zł.

 

Newag – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Ropczyce

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Zakłady Magnezytowe Ropczyce za II kw. 2018 roku wraz z ich odniesieniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) II kw. 2018 roku II kw. 2017 roku Zmiana
Przychody ze sprzedaży 93 431 65 101 43,5%
Wynik brutto na sprzedaży 25 551 12 986 96,8%

Wynik operacyjny

13 775 4 082 237,5%
Wynik netto Jednostki Dominującej 6 279 2 382 163,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W II kw. 2018 roku spółka osiągnęła 93,4 mln zł przychodów, co było wynikiem o 43,5% lepszym rdr. W komentarzu do wyników półrocznych m.in. zwrócono uwagę, że na wzrost przychodów decydujący wpływ miał dynamiczny wzrost sprzedaży eksportowej na rynkach zagranicznych. Ponadto, podkreślono, że w II kw. 2018 roku kontynuowały był pozytywny trend wzrostu sprzedaży widoczny już w I kw. bieżącego roku. Jednocześnie spółce udało się uzyskać wyższe marże, co pozwoliło podwoić zysk brutto na sprzedaży, a także potroić zysk operacyjny rdr w II kw. 2018 roku. Zysk netto wykazał nieco mniejsza dynamikę wzrostową, co spółka tłumaczyła m.in. utworzeniem odpisów aktualizujących wierzytelności firmy Mostostal – Energomontaż Gliwice S.A. w czerwcu 2018 roku, a łączna wartość utworzonych dodatkowo odpisów w ramach Grupy wyniosła 6 mln zł w pierwszym półroczu 2018 roku. 

 

Ropczyce – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Maxcom

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Maxcom za II kw. 2018 roku wraz z ich odniesieniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) II kw. 2018 roku II kw. 2017 roku Zmiana
Przychody ze sprzedaży 26 817 21 632 24,0%

Wynik operacyjny

2 825 990 185,4%
Wynik netto Jednostki Dominującej 2 954 1 498 97,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Po słabszym I kw. 2018 roku (przychody spadły o 28,2% rdr, wynik operacyjny o 28,6% rdr, a wynik netto o 39,9% rdr), spółce udało się odnotowac poprawę w II kw. 2018 roku, co pokazuje tabela powyżej. W efekcie, w całym pierwszym półroczu 2018 roku przy spadku przychodów o 4,9% rdr, do 46,1 mln zł, Maxcom odnotował poprawę zysku operacyjnego o 20,7% rdr, do 4,5 mln zł, a także zysku netto o 16,8% rdr, do 4,2 mln zł. Jak tłumaczono w sprawozdaniu zarządu: realizowana strategia sprzedażowo – marketingowa spowodowała pozytywny efekt w postaci wyższej marżowości w kanale sprzedaży telefonów komórkowych głównie za granicą. (...) Spadek przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie był następstwem przede wszystkim spowolnienia na rynku telekomunikacyjnym.

 

W komentarzu do wyników zwrócono również uwagę na podpisaną w marcu umowę z Meizu Telecom Company Limited, jednym z największych chińskich producentów smartfonów. Sprzedaż nowych produktów rozpoczęła się w ostatnich miesiącach pierwszego półrocza, choć jak skomentował Andrzej Wilusz, Wiceprezes Maxcom, ich większy wpływ na wyniki będzie widoczny w kolejnych kwartałach (sezonowo najlepszym okresem jest ostatni kwartał roku). Ponadto, w dniu 14 maja 2018 roku Maxcom został wspólnikiem w Grupie Comtel działającej w branży RTV i AGD. Spółka objęła 16 udziałów Comtel Sp. z o.o. stanowiących 32% kapitału i głosów na Zgromadzeniu Wspólników. W pierwszym półroczu 2018 roku Maxcom wykazał z nowego segmentu działalności (Sprzęt RTV i AGD) 1,6 mln zł przychodów i 345 tys. zł zysku brutto na sprzedaży.

 

Maxcom – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie