Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej ABC Data po pierwszym półroczu 2018 r.

Temat czatu: Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej ABC Data po pierwszym półroczu 2018 r.

Data: piątek, 12 października, godz. 11:00

 

 

 

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedziała:

 

Ilona WeissIlona Weiss
Prezes Zarządu ABC Data S.A. od 1 stycznia 2015 r. W latach 2012 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ABC Data S.A. W latach 2010 – 2012 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Sygnity S.A. W latach 2008-2010 była dyrektorem finansowym w spółce Sage Sp. z o.o., gdzie odpowiadała za zarządzanie strategiczne i operacyjne finansami grupy w Polsce. Od 1996 do 2006 roku zajmowała kierownicze stanowiska w dziale finansowym grupy Alcatel, a po globalnej fuzji Alcatel-Lucent w 2006 roku objęła stanowisko menedżera finansowego odpowiedzialnego za unifikację zasad sprawozdawczości finansowej połączonych firm w Polsce oraz konsolidację. W latach 1993-1996 pracowała w spółce Telekomunikacja Polska SA, współtworząc plany rozwojowe i inwestycyjne. W roku 1992 pracowała dla Banku Handlowego w Warszawie SA. Pełniła również funkcję Partnera ds. Inwestycji w grupie MCI.


Była przewodniczącym Rady Nadzorczej Sygnity Europe sp. z o.o. (2012), wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Max Elektronik SA (2010-2012), członkiem Rad Nadzorczych spółek: Winuel SA (2010), PB Polsoft sp. z o.o. (2010-2011) oraz Sygnity Technology sp. z.o.o. (2010-2011). Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A.


Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada również globalne kwalifikacje w zakresie zarządzania finansami ACCA (Londyn).
Od 2003 r. jest członkiem międzynarodowej organizacji ACCA (Association of Chartered Cerfified Accountants), w latach 2010-2013 roku pełniła funkcję Prezydenta ACCA Poland oraz była członkiem Globalnego Forum ds. Sprawozdawczości Finansowej (Corporate Reporting Global Forum). Pełniła funkcję lidera projektu, będąc jednocześnie współautorem Dobrych Praktyk Komitetów Audytu w Polsce.

Grupa Kapitałowa ABC Data

ABC Data S.A. jest wiodącym dystrybutorem sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE. Jako jedyna firma dystrybucyjna działa w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka z powodzeniem kreuje rynkowe trendy i systematycznie rozbudowuje swoje portfolio o produkty z obszaru nowych, innowacyjnych technologii. ABC Data wykorzystuje synergię biznesową powstałą dzięki przejęciu S4E S.A. i skutecznie łączy funkcje broadlinera oraz dystrybutora z wartością dodaną, oferując komplementarne i szerokie portfolio produktów i usług. Dzięki wieloletnim inwestycjom w internetowe platformy obsługi klientów, dystrybutor zajmuje dziś czołową pozycję w zakresie internetowej sprzedaży B2B. W latach 2009 – 2018 ABC Data została ośmiokrotnie wyróżniona, jedną z najważniejszych w branży, nagrodą EMEA Channel Academy dla najlepszego dystrybutora regionu CEE. Jako pierwsza firma z Polski została członkiem GTDC, prestiżowego stowarzyszenia największych dystrybutorów IT na świecie. Od 2010 roku jest też notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 


 Zapis czatu inwestorskiego 


WYNIKI H1 2018

 

Dlaczego Spółka wobec bardzo istotnego odchylenia wyników finansowych zarówno za 1 półrocze 2018 r., jak również za 2 kwartał 2018 r. nie poinformowała rynku wcześniej o wstępnych wynikach finansowych za 1 półrocze?


pstaniszewski: 14. Pani Prezes proszę przypomnieć inwestorom kiedy spółka (oprółcz ostatniego kwartału) poniosła stratę netto? No właśnie kiedy? Bo ja w danych nie mogę znaleźć. Naprawdę uważacie, że należało poinformować o tym inwestorów w ostatnim możliwym terminie czyli 28 września? Półźniej już się nie dało. Bo gdyby się dało rozumiem, ze informowalibyście w październiku? Dlaczwgo nie było raportu o bardzo słabych wynikach wcześniej?


Spółka przełożyła publikację raportu okresowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W ocenie Spółki publikowanie raportu typu profit warning w tych konkretnych okolicznościach nie spełniłoby swojej funkcji. Do końca trwały ustalenia z nowym audytorem Spółki (który po raz pierwszy dokonywał przeglądu sprawozdań ABC Data) w zakresie interpretacji określonych zdarzeń z I półrocza.


Istotne formalne decyzje w spółce zawsze są konsultowane z doświadczonymi zewnętrznymi doradcami – tak też było i w tym przypadku.


pstaniszewski: 12. "W ocenie Spółki publikowanie raportu typu profit warning w tych konkretnych okolicznościach nie spełniłoby swojej funkcji." Jakie to są konkretne okoliczności??? Proszę o jasno odpowiedź dlaczego inwestorzy nie dowiedzieli się wcześniej o takich wydarzeniach, istotnie wpwających na wyniki spółki - a wiedział zarząd, pracownicy działu finansowego oraz członkowie rady nadzorczej. Kurs akcji już wcześnie spadał z 1,9 do 1,4 zł. Ktoś wiedział wcześniej i odpowiednio zareagował - to jest uczciwe traktowanie akcjonariuszy?


Spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do informacji dotyczących działalności Spółki i jej grupy kapitałowej. Obowiązek w tym zakresie wynika z przepisów prawa. Spółka przekazuje istotne informacje dotyczące Spółki wszystkim uczestnikom rynku jednocześnie, w formie raportu okresowego lub bieżącego.


Do końca trwały jednak ustalenia z nowym audytorem Spółki (który po raz pierwszy dokonywał przeglądu sprawozdań ABC Data) w zakresie interpretacji określonych zdarzeń z I półrocza.


Walet: Chciałbym zapytać, zważywszy na okoliczności które zaszły w spółce, dlaczego zdecydowano o przesunięciu publikacji raportu za I półrocze 2018 roku z dnia 13 września na dzień 28 września? Jakie przesłanki stały za taką decyzją?

 

W czyim interesie było to opóźnienie w podaniu raportu?


Spółka przełożyła publikację raportu okresowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, także m.in. ze względu na współpracę z nowym audytorem, która wymagała więcej czasu niż założyliśmy.


pstaniszewski: 10. Mówicie Państwo, że „Obniżenie to ma związek ze zdarzeniami jednorazowymi tj.: • wpływ różnic kursowych • wysoka baza 2017 roku uwzględniająca wygraną w sporze sądowym, • korekta podatku VAT” Jak można traktować jako zdarzenia jednorazowe różnice kursowe oraz wysoką bazę w zeszłym roku. Czy podczas komentarza dotyczącego wyników za półrocze 2017 wymieniliście Państwo te dwie pozycje jako zdarzenia jednorazowe?


Zatroskany: dlaczego nie jest manipulacją kwestia one-offów wpływających na wyniki/marże, które teraz są one-offami, a wcześniej nie były tak postrzegane?


Pierwsze półrocze 2018 było wyjątkowe jeśli chodzi o fluktuacje kursów walut oraz zostało zniekształcone przez zdarzenie jednorazowe, stąd nasza decyzja o zwróceniu na to uwagi inwestorów. Zachęcam do lektury sprawozdań innych spółek z branży, także tych europejskich, których wyniki nawet w większym stopniu dotknięte były wpływem różnic kursowych.


Zarówno w sprawozdaniu finansowym, jak i informacji prasowej, podaliśmy informację o wyniku EBITDA przed i po korekcie. Z kolei podanie i porównanie wartości skorygowanej EBITDA rok do roku wymagało zastosowania odpowiedniej korekty w odniesieniu do obu wartości tego wskaźnika. W pierwszym półroczu 2018 roku, na skutek zdarzeń jednorazowych wynik EBITDA został obniżony, w ubiegłym wpłynęły one na jego podwyższenie. Z tego powodu w jednym przypadku musieliśmy dokonać korekty w górę, a w drugim w dół. Tylko w ten sposób mogliśmy rzetelnie porównać oba wskaźniki. Różnice kursowe są integralną częścią biznesu dystrybucyjnego niemniej jednak skala zmienności w pierwszym półroczu 2017 oraz 2018 skłoniła nas do zaprezentowania także wyników oczyszczonych, co pokazało stabilność osiąganych bazowych marż.


Pozytywne rozstrzygnięcie sporu sądowego zostało w H1 2017 uwzględnione częściowo jako pozostałe przychody operacyjne, a częściowo jako zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży (rozwiązanie rezerwy na zapasy). W raporcie za H1 2018 chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy poszerzając opis sytuacji finansowej spółki, aby dokładniej wyjaśnić tegoroczne wyniki finansowe. Ważne jest, że organicznie spółka rośnie, a negatywny wpływ na tegoroczne wyniki miały właśnie zdarzenia jednorazowe.

 

Korekta VAT za Q2 2018

 

Dlaczego Spółka nie opublikowała raportu bieżącego z informacją o dokonaniu dobrowolnej korekty deklaracji VAT-7D za II kwartał 2014 roku i wpłacie do Urzędu Skarbowego podatku wraz należnymi odsetkami na łączną kwotę 5.997.274 PLN, która to kwota obciążyła w bardzo istotnym stopniu wyniki za 1 półrocze 2018 r.?

 

Drobny: Zaplata 6 mln nie jest wg Pani istotną informacją ? Zapłaciliscie te 6 mln nie w wyniku kontroli tylko waszego widzimisie? bez zartów prosze?! Spółki muszą stosować się do obowiązujących przepisów i wywiązywać się z obowiązków informacyjnych a nie na podstawie własnych ocen i przewidywań. Reagować zgodnie z regulacjami

 

pstaniszewski: 6. "ABC Data S.A. kierując się zasadą ostrożności dokonała dobrowolnej korekty deklaracji VAT-7D za II kwartał 2014 roku i wpłaciła do US podatek wraz należnymi odsetkami na łączną kwotę 5.997.274 PLN." - dlaczego ta informacja nie została podana w formie komunikatu bieżącego, natomiast P. prezes przedstawiała spółkę w świetle jedynej prawej, wobec której nie toczą się postępowania w zakresie kontroli podatkowych? To jest uczciwe i poważne traktowanie inwestorów?


pstaniszewski: 15. "Warto dodać, że cały podatek VAT naliczony w ramach transakcji za 2014 rok wyniółsł ponad 1 168 mln PLN, kwota korekty podatku naliczonego wraz z odsetkami wyniosła ok 6 mln PLN." Jak można porównywać kwotę kary do całego VAT-u naliczonego? ^ mln zł stanowi około 25% zysku za rok 2017 - to jest kwota bardzo istotna.

 

drony: Prosze wytlumaczyc w jaki sposółb wypłata 6 mln zł mialaby być neutralna dla wyników spólki

 

W chwili dokonania korekty, Zarząd spółki przewidywał, że jej wynik będzie neutralny dla wyników finansowych Spółki w H1 2018. Informacja o dokonanej korekcie nie spełniała również kryterium, które pozwoliłyby uznać ją za informację poufną w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów dot. obowiązków informacyjnych. Dlatego też nie została opublikowana w formie raportu bieżącego. Informacja o zapłacie ww. należności podatkowej została natomiast – zgodnie z przepisami prawa - ujawniona w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2018 r.


Warto dodać, że cały podatek VAT naliczony w ramach transakcji za 2014 rok wyniósł ponad 1 168 mln PLN (w tym za sam Q2 2014 roku wyniósł ponad 302 mln PLN), spółka otrzymała zwrot podatku VAT za II kwartał 2014 r. w kwocie 58 mln PLN, a kwota korekty podatku naliczonego wyniosła 4,6 mln PLN plus 1,4 mln PLN odsetek. PLN.


Zatroskany: „Chcę podkreślić, że spółka otrzymała zwrot podatku VAT za II kwartał 2014 r. w kwocie 58 mln PLN.” to zwrócono ten VAT bez kontroli a potem przywalili czy były dwie kontrole?


Było tylko jedno postępowanie kontrolne za II kwartał 2014 roku. Spółka wystąpiła o zwrot podatku VAT za okres II kwartału 2014 roku i w efekcie otrzymała cała kwotę podatku w wysokości 58 mln PLN. Z uwagi na złożony wniosek urząd rozpoczął postępowanie kontrolne w ABC Data S.A. Prowadzone postępowanie trwało blisko 4 lata. Mając na uwadze czas tego postępowania oraz związaną z tym faktem sytuację Spółki i jej konkurencyjność na rynku, zdecydowaliśmy o dokonaniu dobrowolnej korekty deklaracji podatkowej w kwocie blisko 4,6 mln PLN plus 1,4 mln PLN odsetek.


Warto przypomnieć, że pod koniec 2016 roku Urzędnicy z Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego umorzyli postępowanie dotyczące podatku VAT za wrzesień 2012 roku, w całości uznając za prawidłowe rozliczenia spółki w badanym okresie.

 

Dlaczego Spółka w raporcie bieżącym nr 22/2018 z 23 lipca 2018 r. informowała, iż w wyniku czynności przeprowadzonych w ramach postępowania kontrolnego (w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 roku ) nieprawidłowości nie stwierdzono, a ponadto kontrolujący nie sformułowali żadnych wniosków i zaleceń dla Spółki oraz że wynik kontroli nie rodzi konsekwencji podatkowych dla Spółki, w sytuacji gdy Spółka wpłaciła do US podatek z tytułu tej konkretnie spornej sprawy wraz należnymi odsetkami łączną kwotę 5.997.274 PLN (obciążając tym samym wynik za II kwartał)?

 

Protokoły z kontroli urzędów takich jak US mają ustrukturyzowaną formę. Co do nas kluczowe, kontrolujący nie sformułowali wniosków i wskazań dot. usunięcia nieprawidłowości w spółce.


W szczególności należałoby wskazać, iż uznano za wystarczające dopełnienie należytej staranności w zakresie weryfikacji kontrahentów i dostaw przez nich dokonywanych. To bardzo ważny dla nas element, w związku z profilem działalności ABC Data.


Decyzja Spółki dotycząca dobrowolnej wpłaty podatku wraz z należytymi odsetkami podyktowana została przyczynami ekonomicznymi związanymi z dalszą działalnością Spółki.


Warto dodać, że cały podatek VAT naliczony w ramach transakcji za Q2 2014 rok wyniósł ponad 302 mln PLN, spółka otrzymała zwrot naliczonego podatku VAT za Q2 2014 r. w kwocie 58 mln PLN, a kwota korekty podatku naliczonego wyniosła 4,6 mln PLN plus 1,4 mln PLN odsetek. To zestawienie pokazuje, że kwota korekty była niematerialna.


Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: Dlaczego Spółka dokonała zapłaty spornego podatku w wysokości 5.997.274 PLN?

 

Dadek: Skoro wynik kontroli nie nakładał na spółkę zobowiązania podatkowego to kiedy i w jakim celu spółka go doknała? Prosiłbym o podanie daty wykonania dobrowolnej korekty

 

Zatroskany: Za co konkretnie zapłaciliście te 4,5 mln? Co konkretnie było nieprawidłowe

 

Decyzja Spółki dotycząca dobrowolnej wpłaty podatku wraz z należytymi odsetkami podyktowana została przyczynami ekonomicznymi związanymi z dalszą działalnością Spółki, a co za tym idzie ograniczone zostały ryzyka i koszty. Dokonaliśmy korekty mając na uwadze czas prowadzonego postępowania (blisko 4 lata) oraz związaną z tym faktem sytuację Spółki i jej konkurencyjność na rynku.

 

Dariusz: Spółka wpłaciła podatek, ale jak rozumiem nie zgadza się z ustaleniami urzędu. Jaka jest droga do ewentualnego odzyskania tych pieniędzy? Jakie były konkretne zastrzeżenia US?

 

D. Marszałek: Czy po zapłacie podatku 6 mln zł spółka dalej broni swoich racji i odwołuje się od decyzji organu skarbowego? Czy teoretycznie jest możliwość, aby spółka otrzymała zwrot zapłaconego VATu? Czy jednak po dobrowolnej zapłacie temat został definitywnie zakończony?

 

Dokonaliśmy dobrowolnej korekty deklaracji podatkowej za II kwartał 2014 roku mając na uwadze m. in. czas prowadzonego postępowania oraz związaną z tym faktem sytuację Spółki, jej konkurencyjność na rynku i dalszy rozwój. Razem z doradcami rozważamy różne scenariusze, dalszego postępowania w tej sprawie, które byłyby najlepsze z punktu widzenia interesu Spółki.


Co ważne, spółka za okres Q2 2014 otrzymała najpierw zwrot podatku VAT w kwocie 58 mln PLN– korekta, na kwotę 4,6 mln PLN plus 1,4 mln PLN odsetek nastąpiła w kolejnym kroku.


Przypomnę, że kontrolujący nie sformułowali zaleceń i wskazań dot. usunięcia nieprawidłowości w spółce. W szczególności należałoby wskazać, iż uznaje za wystarczające dopełnienie należytej staranności w zakresie weryfikacji kontrahentów i dostaw przez nich dokonywanych szczególnie mając na uwadze ogrom dokumentów poddanych przez nich weryfikacji.

 

Pytający: Dlaczego spółka nie stosuje się do zaleceń UKNF opublikowanych w komunikacie z 29 marca 2018 r. dotyczący postępowania spółek w przypadku kontroli podatkowych i celno-skarbowych?


Spółka w swojej działalności stosuje się do przepisów prawa. Spółka wdrożyła i stosuje szczegółowe procedury odnośnie raportowania informacji do rynku. Każdorazowo dana informacja jest analizowana pod kątem tego, czy spełnia kryteria uznania jej za informację poufną. Spółka konsultuje politykę raportową z zewnętrznymi doradcami.

 

iSource – kontrola VAT

 

Dlaczego Spółka nie opublikowała raportu bieżącego z informacją o ustaleniach dokonanych w ramach kontroli za okres styczeń – czerwiec 2013 r., które skutkowały przedstawieniem iSource S.A. w dniu 14 sierpnia 2018 r. decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2018 r. określającej zobowiązanie podatkowe tej spółki w podatku od towarów i usług. za poszczególne miesiące od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 11.610 tys. PLN?

 

pstaniszewski: 8. Z kolei ustalenia dokonane w ramach kontroli za okres styczeń - czerwiec 2013 r. skutkowały przedstawieniem iSource S.A. w dniu 14 sierpnia 2018 r. decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2018 r. określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług. za poszczególne miesiące od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 11.610 tys. PLN. Dlaczego nie było komunikatu bieżącego w tym zakresie? Jest to informacja istotna o dużym znaczenie dla GK ABC Data - porównujać do wyników rocznych - wręcz są to wartości bardzo istotne!!!

 

pstaniszewski: 9. Na podstawie opinii doradcy Grupa ocenia, że prawdopodobieństwo skutecznego zakwestionowania na dalszych etapach postępowania prawa do odliczenia podatku VAT jest niższe, niż szanse na jego wyegzekwowanie. Czy Pastwo naprawdę uważacie, ze takie zdania są wystarczające, po tym jak mylnie informowaliście mniejszościowych acjonariuszy o kontrolach i efektach tych kontroli. Naprawdę myślicie, że inwestorzy uwierzą w te zapewnienia - bez zobaczenia tych dokumentów. Kim są ci mityczni doradcy i jakimi opiniami prawnymi rzeczywiście Państwo dysponują? Pytanie w kontekście iSource S.A. jak i czeskiej spółki.

 

pstaniszewski: 16. Pani Prezes prosimy o jasną odpowiedź - dlaczego uważacie, że brak informacji o zapłacie 6 mln zł (26 mln zł zysk netto za rok 2016) oraz o kontroli podatkowej na 11,6 mln zł w iSource to wydarzenia nie wymagające publikacji raportu bieżąceg? My nie mamy wątpliwości, że jest to wprowadzenie w błąd inwestorów.

 

pstaniszewski: 17. Sprawa dotycząca podatku iSoruce - kiedy zapłacicie i ile to będzie razem z odsetkami? Proszę tylko nie mówić, że nie zapłacicie, bo przed chwilą twierdziliście, że VAT w ABC Data woleliście zapłacić aby polepszyć warunki finansowania.

 

W naszym rozumieniu, informacja o ustaleniach dokonanych w ramach kontroli za okres styczeń – czerwiec 2013 r., nie spełniała kryteriów, które pozwoliłyby uznać ją za informację poufną w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów dot. obowiązków informacyjnych. Spółka ocenia, że prawdopodobieństwo skutecznego zakwestionowania na dalszych etapach postępowania prawa do odliczenia podatku VAT jest niższe, niż szanse na jego wyegzekwowanie. Dlatego też nie została opublikowana w formie raportu bieżącego. Informacja ta została ujawniona w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2018 r.


Decyzja Urzędu nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym, dlatego też nie została zawiązana rezerwa z tego tytułu. Z takim stanowiskiem spółki (brak rezerwy, rozpoznanie zobowiązania warunkowego) zgodził się również audytor, który poznał pełną argumentację w tej kwestii.

 

Czechy – postępowanie kontrolne

 

Dlaczego Spółka nie opublikowała raportu bieżącego informującego, iż w odniesieniu do sierpnia 2014 r. Spółka otrzymała pismo (wezwanie do ustalenia faktów) od organu podatkowego (Specialized Tax Office) w celu potwierdzenia przedstawionych przez organ faktów oraz udowodnienia prawa spółki do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z wybranych transakcji przeprowadzonych w tym okresie? Jak wynika z informacji Spółki zawartych w sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2018 r. zakres wymaganych przez organ podatkowy wyjaśnień dotyczył nie tylko wnioskowanej przez Spółkę kwoty podatku VAT do zwrotu, ale ogółu rozliczeń dotyczących podatku VAT za sierpień 2014 r. ABC Data s.r.o, a oszacowana przez Spółkę kwota VAT naliczonego w sierpniu 2014, której dotyczy ww. zapytanie organu podatkowego wynosiła 31 852 tys. CZK (5 284 tys. PLN).


Spółka otrzymała pismo (wezwanie do ustalenia faktów) od organu podatkowego (Specialized Tax Office) w celu potwierdzenia przedstawionych przez organ faktów oraz udowodnienia prawa Spółki do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z wybranych transakcji przeprowadzonych w tym okresie.


Chcę podkreślić, że pismo to nie jest odpowiednikiem protokołu lub decyzji a jedynie standardowym pismem stosowanym w toku zbierania dokumentacji w postępowaniu podatkowym w Czechach.


W naszym rozumieniu, informacja w tym zakresie nie spełniała kryteriów, które pozwoliłyby uznać ją za informację poufną w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów dot. obowiązków informacyjnych. Dlatego też nie została opublikowana w formie raportu bieżącego. Informacja na ten temat została natomiast – zgodnie z przepisami prawa - ujawniona w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2018.


W naszej ocenie prawdopodobieństwo skutecznego zakwestionowania na dalszych etapach prawa do odliczenia podatku VAT za sierpień 2014r. jest niższe, niż ryzyko jego wyegzekwowania, dlatego też nie została zawiązana rezerwa z tego tytułu. Z takim stanowiskiem spółki zgodził się również audytor, który poznał pełną argumentację w tej kwestii. Mimo, iż odpowiedź spółki została przesłana w czerwcu, do tej pory organ podatkowy nie odniósł się do wyjaśnień udzielonych przez spółkę.


SII: Dlaczego Spółka w raporcie za I kwartał 2018 r. w punkcie dot. zdarzeń następujących po dniu bilansowym nie poinformowała o piśmie organu podatkowego dot. Spółki ABC Data s.r.o.?


Pismo (wezwanie do ustalenia faktów) od organu podatkowego (Specialized Tax Office) nie jest odpowiednikiem protokołu lub decyzji a jedynie standardowym pismem stosowanym w toku zbierania dokumentacji w postepowaniu podatkowym w Czechach.


Zdaniem Spółki informacja o otrzymaniu takiego pisma nie spełniała kryteriów uzasadniających uwzględnienie jej w tym punkcie sprawozdania finansowego.

 

Pozostałe

 

Czy ABCData ma przy obecnych wskaźnikach naruszone kowenanty lub spodziewa się ich naruszenia w tym roku?

 

Obecnie nie są naruszone kowenanty bankowe i nie spodziewamy się ich naruszenia.


Czy spółka będzie w 2019 roku wypłacać dywidendę?


Decyzję o rekomendacji w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2018 zarząd podejmie dopiero po zakończeniu roku 2018.

 

Riccardo: Czy spółka moze znacząco poprawić przychody a tym samym zyski w 4q 2018r?

 

Charakterystyczną cechą branży dystrybucji IT jest duża sezonowość sprzedaży. Zdecydowana większość projektów, szczególnie z obszaru dystrybucji z wartością dodaną, kończy się w czwartym kwartale roku. Oznacza to, że również w tym okresie realizowana jest większość przychodów Grupy i zysków Grupy. W 2017 roku obroty zrealizowane w Q4 stanowiły 35% całkowitych rocznych obrotów, w Q4 2016 roku było to odpowiednio 33% całkowitych obrotów, a w Q4 2015 roku 31%.


W warunkach utrzymującej się zmiennej dynamiki rynkowej i bardzo konkurencyjnego rynku, prowadzimy zrównoważony, a jednocześnie efektywny rozwój w oparciu o kluczowe obszary działalności tj. mobile, VAD, e-commerce i cloud. Co istotne, obecna sytuacja finansowa Spółki, w tym kwestia utrzymania poziomu zewnętrznego finansowania, pozwala nam na kontynuację założeń biznesowych.


Czy Pani Prezes i szerzej zarząd spółki nie obawiają się zarzutu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do faktycznej sytuacji finansowej spółki?


W chwili dokonania korekty przewidywaliśmy, że jej wynik będzie neutralny dla wyników finansowych spółki. Decyzja o korekcie była uzasadniona ekonomicznie, bo zamykała długotrwałe i kosztowne postępowanie, a tym samym mitygowała ryzyka oceniane przez instytucje finansowe. Informacja o dokonanej korekcie nie spełniała również kryterium, które pozwoliłyby uznać jej dokonanie za informację poufną w rozumieniu obowiązujących spółkę przepisów dot. obowiązków informacyjnych. Warto dodać, że cały podatek VAT naliczony w ramach transakcji za Q2 za 2014 rok wyniósł ponad 302 mln PLN, spółka otrzymała zwrot podatku VAT za II kwartał 2014 r. w kwocie 58 mln PLN, a kwota korekty podatku naliczonego wyniosła 4,6 mln PLN plus 1,4 mln PLN odsetek.


pstaniszewski: 7. "W 2011 roku wobec Spółki wszczęte zostało postępowanie kontrolne dotyczące m.in. podatku dochodowego od osółb prawnych za 2010 rok prowadzone przez UKS w Warszawie. Postępowanie to zostało zakończone wydaną w dniu 5 czerwca 2014 roku decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego w CIT 2010. Spółka wniosła skargę do WSA zaskarżając decyzję w całości." O jakich kwotach ryzyka mówimy i czy ma to coś wspólnego z wartościami wiszącymi na bilansie w pozycji należności podatkowe? Czy w związku z tą kontrolą została tworzona rezerwa - jeśli tak to w jakiej wartości, w jakich pozycjach rachunku wyników oraz w jakim kwartale?


Sporna kwota zobowiązania podatkowego wynosi 820 tys. PLN. W związku z uchyleniem decyzji przez Naczelny Sąd Administracyjny nie ma potrzeby utworzenia rezerwy.


W wydanym w dniu 19 kwietnia 2016 roku nieprawomocnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił skarżoną decyzję. Spółka zgadza się z rozstrzygnięciem Sądu I instancji polegającym na uchyleniu zaskarżonej decyzji, jednak kwestionuje uzasadnienie zaskarżonego wyroku w kilku obszarach sprawy, w związku z czym w dniu 12 lipca 2016 roku wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna została rozpoznana przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 20 września 2018 roku, który uchylił skarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Aktualnie Spółka oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Spółka informowała o tym postępowaniu w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 i w latach kolejnych.


Nowy: Czy w ABC Data S.A. lub w jakiejkolwiek spółce zależnej toczą się jakiekolwiek postępowania podatkowe albo na bazie kontroli widać takie ryzyko? Na jakie kwoty, w jakich spółkach?


pstaniszewski: 13. Kiedy konkretnie zarząd spółki powziął informacje o wynikach kontroli VAT-u (6mln), iSource (11mln) orz czeskiej spółki (5 mln zł). Proszę o podanie precyzyjnych dat.


Don: Jakie kontrole organów skarbowych prowadzone są obecnie w spółce? Czy Spółka przewiduje lub już wie o kontrolach w najbliższej przyszłości? Jak Spółka ocenia zmianę (spadek/wzrost?) ryzyka wydania niekorzystnych dla spółki decyzji w/w organów po ew. przyszłych kontrolach?


MIS: Jak wyglada sprawa z Vatem?


115112: Kiedy Spółka otrzymała protokół z kontroli (dotyczy zapłaty podatku VAT prawie 6 mln PLN) oraz kiedy dokonała zapłaty wskazanej w nim kwoty podatku?


Robert: Na jakim etapie są postępowania kontrolne w iSource i w czeskiej spółce zależnej? Czy spółka również zamierza dokonać dobrowolnej korekty VAT i zapłacić należny podatek VAT?


Postępowania kontrolne w zakresie podatku VAT w Grupie ABC Data (wraz z datami istotnych zdarzeń), są opisane w ostatnim raporcie okresowym za I półrocze 2018 roku.


Opłaty do ZAiKS płacą wszyscy dystrybutorzy poza ABC Datą. To już 24 mln PLN zaległości ABC Daty i kwoty do zapłaty, która rośnie. Czy nie rodzi to ryzyka finansowego dla spółki? A brak tu rezerw... Komentarz? Przecież trzeba będzie to zapłacić, chyba że upadłość wcześniej...


ABC Data odprowadza opłaty reprograficzne w odpowiedniej wysokości od sprzętu, którym handluje – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Spór wynika z odmiennej interpretacji przepisów, a nie braku wpłat ze strony ABC Data. Stanowisko spółki podziela większość rynku i generalnie jest zgodne ze stanowiskiem ZIPSEE w tej sprawie.

 

Grzegorz: Co firma zamierza zrobić by poprawić relacje z drobnymi inwestorami? Czy zmieni się polityka informacyjna firmy?

 

Jako spółka publiczna dokładamy wszelkich starań, aby jak najszersze grono inwestorów w pełni zrozumiało zachodzące w ABC Data procesy. Stąd wsłuchujemy się w uwagi które do nas docierają i jesteśmy gotowi tak przedstawiać nasze wyniki, aby były ona jak najbardziej zrozumiałe.


Spółka każdorazowo dokonuje analizy finansowej w sprawozdaniu zarządu, aby pomóc w lepszym zrozumieniu jej działalności. Konsekwentnie wprowadzamy zmiany w przygotowywanych przez spółkę materiałach inwestorskich, aby jeszcze lepiej wyjaśnić zmiany w sytuacji biznesowej i finansowej ABC Data.


Zachęcamy również do zadawania pytań bezpośrednio do Spółki pod wskazany na stronie adres mailowy. Odpowiadamy na każde pytanie do spółki i staramy się jak najlepiej wyjaśnić niejasne kwestie.


Dariusz: Jakiej skali sprzedaży spodziewa się spółka po współpracy z Alibabą i Microsoft?

 

W perspektywie najbliższych 12 miesięcy spodziewamy się sprzedaży na poziomie co najmniej kilku mln USD, z perspektywą wzrostową. Rozwiązania Microsoft CSP cieszą się największym do tej pory zainteresowaniem wśród oferty ABC Data Cloud. W przypadku Alibaba Cloud obecnie szkolimy naszych partnerów handlowych w zakresie rozwiązań chmurowych tej firmy (umożliwiając im uzyskanie certyfikatów) i intensywnie pracujemy nad udostępnieniem rozwiązań Alibaby naszym partnerom w regionie CEE.


Chmura to wysoce perspektywiczny rynek. Obserwujemy dynamiczny wzrost wydatków w tym segmencie. Według prognoz IDC (Worldwide Semiannual Public Cloud Services Spending Guide 2017) Szacuje się, że w 2021 firmy i instytucje publiczne z Europy Środkowo-Wschodniej wydadzą na usługi chmury publicznej ponad 2,5 mld dolarów, co oznacza podwojenie wartości rynku względem 2017 roku. ABC Data jest gotowa odpowiedzieć na ten popyt kompleksową ofertą platformy ABC Data Cloud.


pstaniszewski: 1. Dlaczego koszty zarządu w ostatnich trzech kwartałach wykazują dynamikę wzrostu powyżej 10%, podczas gdy sprzedaż w zasadzie albo stoi w miejscu albo rośnie nieznacznie? Przy biznesie, w którym marze są na poziomie 5% kontrola kosztów to podstawa aby po prostu nie zbankrutować. Nie potraficie państwo tego robi efektywnie czy z czego to się bierze?


Relacja wysokości kosztów ogólnego zarządu w stosunku do wartości przychodów w 1szym półroczu 2018 roku wynosiła 1,16% i była niespełna 0,1 pp wyższa niż przed rokiem.


Wzrost kosztów ogólnego zarządu jest między innymi związany ze wzrostem kosztów usług zewnętrznych – administracyjnych (m.in. czynsz, media), doradczych oraz presją na koszty wynagrodzeń (m.in. w działach wsparcia) wynikającą z aktualnej sytuacji na rynku pracy w regionie CEE.

 

pstaniszewski: 4. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów za pierwsze pórocze 2018 widzimy pozycję "Zmiana netto wartości godziwej zabezpieczeń przepływów pieniężnych - 5,446 tys. zł. Rozumiem, że dotyczy to hedgingu i zabezpieczenia zakupów w EUR i USD. Czy to oznacza, że można się spodziewać przeksięgowania tej wartości na rachunek wyników w lipcu i sierpniu 2018 z tego tytułu - skoro kontrakty wygasają w tym okresie jak podajecie w nocie 17?


Spółka przyjmuje, że kwota odpowiadająca bilansowi zamknięcie wartości godziwej zabezpieczeń przepływów pieniężnych odniesiona na kapitał własny (czyli kwota 5.628 tys. PLN zgodnie z Notą 17) w całości przejdzie powyżej zysku netto w okresie 12 miesięcy następujących po dniu bilansowym z zastrzeżeniem, że na te wartości nałożą się nowe powstałe w wyniku zabezpieczenia przyszłych przepływów pieniężnych po dniu bilansowym.

 

pstaniszewski: 4. Dlaczego spadł odpis na zapasy do wartości 11 740 tys. PLN (na dzień 31 grudnia 2017 roku: 12 360 tys. PLN, a na dzień 30 czerwca 2017 roku: 12 157 tys. PLN).Rotacja zapasów w dniach na podobnym poziomie jak wcześniej, srzedaż Wam nie rośnie a odpisy niższe?


Odpis aktualizujący wartość zapasów jest kalkulowany w oparciu o indywidualną analizę poszczególnych towarów i realizowanych marż, a nie jako odniesienie do ogólnej wartości magazynu. Spadek wartości odpisu jest spowodowany również wyprzedażą części towarów które były objęte odpisem.

 

pstaniszewski: 5. Ponad 32 mln zł kredytów z Pekao SA w rachunku bieżącym wygasa z dniem 15.12.2018 a dwa tygodniu półźniej 10 mln w Aliorze. Jak zamierzacie to refinansować?


W przypadku Pekao SA wyprzedzająco zrealizowaliśmy podwyższenia na innych kredytach w Q2 i Q3 2018, zatem wygasający limit zostały już pokryty. W standardowym trybie trwają prace nad zapewnieniem finansowania dla S4E.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie