Chat with us, powered by LiveChat

Tylko jedna spółka zarobiła więcej. Słabe wyniki firm energetycznych za I półrocze 2018 r.

Skomentuj artykuł
Andrzej Thiel - fotolia.com

Tylko jedna spółka energetyczna poprawiła wyniki w pierwszym półroczu tego roku. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wyższym skonsolidowanym zyskiem netto może się pochwalić Energa. Z kolei w przypadku Polenergii oraz spółki ZE PAK mieliśmy do czynienia ze stratą.

 

Wzrost skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonairuszom jednostki dominującej pokazała Energa. W pierwszym kwartale tego roku zarobiła ona 556 mln zł, czyli o 14,88 procent więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółce udało się wypracować wyższy zysk mimo niższych przychodów, które wyniosły 5,034 mld zł. To o 3,14 procent mniej w stosunku do danych za pierwsze półrocze 2017 roku. W przeciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku niższe o 5,2 procent rok do roku były koszty sprzedaży, natomiast koszty ogólnego zarządu wzrosły o 13 procent rok do roku. W trzech podstawowych segmentach działalności Energi (Dystrybucja, Sprzedaż, Wytwarzanie), zysk netto był wyższy w ujęciu rocznym. W przypadku EBITDA, spadek rok do roku miał miejsce w segmencie Wytwarzanie (-5,08 procent).

 

Najmocniejszy spadek zysku rok do roku (-80 procent) odnotował Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, którego skonsolidowany zysk netto obniżył się do poziomu 17,445 mln zł, wobec 87,378 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Jak czytamy w sprawozdaniu finansowym spółki, na wynik największy wpływ miał spadek szacowanych przychodów z tytułu rekompensat KDT, które w pierwszym półroczu 2018 roku były ujemne i wyniosły -83,672 mln zł w porównaniu do ujemnej wartości osiągniętej w pierwszym półroczu 2017 roku na poziomie -29,313 mln zł. Zmiana szacunków jest efektem istotnego wzrostu prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w kolejnych latach.

 

Skonsolidowane wyniki netto spółek energetycznych notowanych w indeksie WIG-Energia w okresie pierwszego pólrocza 2017 i 2018 roku (w mln zł)

Spółka I pólrocze 2018 roku I półrocze 2017 roku
Energa 556,000 484,000
ML System 1,463 1,530
PGE 1281,000 1497,000
Enea 431,190 581,162
Tauron Polska Energia 567,029 1004,167
Elektrociepłownia Będzin 4,936 17,257
Zespół Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja 17,445 87,378
Polenergia -37,259 1,246
Zespół Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin -51,257 103,372

Źródło: SII na podstawie sprawozdań finansowych spółek

 

Jedną z dwóch spółek, które odnotowały stratę w pierwszej połowie tego roku była Polenergia. Jej skonsolidowana strata netto wyniosła nieco ponad 37 mln zł, wobec 1,246 mln zł zysku w tym samym okresie rok wcześniej. W raporcie firma podała, że gorsze wyniki to efekt straty, jaką spółka poniosła z tytułu transakcji handlowych energią elektryczną. Wzrost cen energii na rynku spowodował stratę w wysokości 20,3 mln zł. Dotyczyła ona segmentu Obrót i miała miejsce w drugim kwartale 2018 roku. Aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości, Polenergia zamknęła pozycje skutkujące stratą i ograniczyła skalę działalności tradingowej do czasu ustabilizowania sytuacji na rynku energii elektrycznej.

Mimo słabych wyników, kurs akcji Polenergii ostatnio rósł. Wszystko za sprawą wezwania do sprzedaży 49,8 procent akcji dokonanego przez Dominikę Kulczyk i Mansa Investments. Początkowo wywindowało to cenę akcji o ponad 20 procent.

 

Jeszcze większą stratę odnotował Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. W pierwszym półroczu tego roku spółka straciła 51,257 mln z, tymczasem rok wcześniej zanotowała zysk netto na poziomie nieznacznie przekraczającym 100 mln zł. O 16 procent zmniejszyły się przychody spółki, wynikające ze spadku poziomu sprzedaży energii elektrycznej.

 

O ponad 40 procent zmniejszył się także zysk netto Tauronu. W pierwszym półroczu 2018 roku spółka wypracowała 567,029 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To o 43,5 procent mniej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, kiedy firma zarobiła nieco ponad miliard złotych. Wyniki półroczne spółki zostały obciążone przede wszystkim danymi za drugi kwartał. W okresie od kwietnia do czerwca Tauron poniósł skonsolidowaną stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 69 mln zł. Z kolei w pierwszym kwartale tego roku Tauron zarobił ponad 636 mln zł. Więcej na temat wyników Tauronu pisaliśmy w poprzedniej analizie dotyczącej wyników spółek energetycznych notowanych w indeksie WIG20.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie