Chat with us, powered by LiveChat

3 dystrybutorów IT – przegląd wykresów

Skomentuj artykuł
© Nmedia - Fotolia.com

Tym razem przyjrzymy się wykresom przedstawicieli branży dystrybutorów IT, czyli spółkom ABC Data, AB i Asbis. Jednocześnie zapraszamy na najbliższy webinar Analiza techniczna spółek z GPW, który odbędzie się w poniedziałek, tj. 24 września, o godzinie 14:00

 


 

Partner strategiczny

 

 

Członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mogą skorzystać ze specjalnej oferty domu maklerskiego Noble Securities, między innymi z prowizji 0,18% na zakup akcji.

 

Więcej informacji o promocji


 

ABC Data

Na wykresie kursu akcji ABC Daty zwracamy uwagę na dwie rzeczy. W krótkim terminie istotnym oporem okazuje się linia trendu spadkowego, która w całym 2018 roku zatrzymywała wzrosty. Również podczas ostatnich sesji notowania spółki ponownie odbiły się od tej linii. Natomiast w długim terminie zwracamy uwagę, że już prawie dwa lata broniony jest poziom 1,5 zł w cenach zamknięcia z perspektywy wykresu miesięcznego. W tym tygodniu kończy się wrzesień, a spółka zaplanowała publikację raportu okresowego za pierwsze półrocze 2018 roku na dzień 28 września, tj. piątek. Jeśli raport zostanie opublikowany przed sesją, tym większego znaczenia nabierze zamknięcie miesiąca na wykresie.

 

ABC Data – wykres kursu akcji (skala dzienna)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

  

ABC Data – wykres kursu akcji (skala miesięczna)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

  

 


 

Analiza techniczna spółek z GPW (webinar analityczny)

Poniedziałek, 1.10, godzina 14:00

Każdy uczestnik będzie mógł zgłosić swoją spółkę do analizy

Zapisz się już teraz i nie przegap spotkania! 

Playlista ze wszystkimi analizami

 


 

AB

Kurs akcji AB pozostawał pod presją podaży w 2018 roku. Poprzednie lata też nie były łaskawe dla notowań, bo od szczytu w 2015 roku na poziomie powyżej 40 zł, obecnie akcje sa handlowane w okolicach 20 zł. Szczególnie niepokojąco wygląda wykres w skali miesięcznej, na którym widać pokonanie bardzo ważnego poziomu cenowego – 25 zł, a analizując ułożenie szczytów w latach 2014-2017 można doszukać się formacji głowy z ramionami. Jednocześnie ważne wsparcie można wyznaczyć w okolicach 16 zł, czyli dołków z okresu 2011-2013.

 

Próbując doszukać się krótkoterminowych pozytywnych sygnałów analizy technicznej można zwrócić uwagę, że ostatni impuls spadkowy nie sprowadził notowań na nowy, lokalny dołek. Jednocześnie pokonanie oporu w okolicach 22 zł będzie można uznać za materializację formacji podwójnego dołka, co również może być pozytywnym sygnałem dla byków. 

 

AB – wykres kursu akcji (skala dzienna)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

  

AB – wykres kursu akcji (skala miesięczna)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

  

Asbis

Na wykresie Asbisu zwracamy uwagę na pokonanie wsparcia 2,8 zł i spadek na nowe lokalne dołki. Jednocześnie analizując wykres miesięczny zwracamy uwagę na spadek poniżej 3 zł, czyli poziomu, który w cenach zamknięcia był broniony do września. Co prawda, do zakończenia miesiąca pozostał jeszcze ten tydzień, jednak wydaje się, że więcej argumentów leży po stronie niedźwiedzi i potencjalny powrót powyżej 3 zł może okazać się sporym problemem (obecnie akcje są handlowane w okolicach 2,70 zł). Istotny opór można wyznaczyć na poziomie 2,8 zł, natomiast wsparcie w okolicach 2,2 zł.

 

Asbis – wykres kursu akcji (skala dzienna)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

  

Asbis – wykres kursu akcji (skala miesięczna)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

  

 

--

Projekt „ATrakcyjne Spółki” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie