Chat with us, powered by LiveChat

Gigantyczna przecena Gino Rossi. Marka Simple znów w centrum uwagi

Skomentuj artykuł
naypong - fotolia.com

Na starcie czwartkowej sesji, akcje Gino Rossi traciły prawie 32 procent. Kolejne minuty handlu przyniosły dodatkową przecenę, a lekkie odbicie nastąpiło dopiero po południu. Tak można opisać notowania producenta i dystrybutora obuwia w czwartek. Spadek jest efektem komunikatu spółki opublikowanego pod koniec środowej sesji, dotyczącego zajęcia komorniczego rachunku bankowego Simple dokonanego przez Miss Class, spółkę zależną Monnari Trade.

 

W czwartek przed południem przecena akcji Gino Rossi przekraczała nawet 40 procent. Z kolei po pięciu godzinach handlu walory spółki znajdowały się na około 27-procentowym minusie. Za jedną akcję spółki trzeba zapłacić nieco ponad 30 groszy. Od początku sierpnia producent i dystrybutor obuwia stracił około 40 procent swojej wartości, a biorąc pod uwagę kurs spółki z początku tego roku, przecena wynosi około 70 procent.

 

Powodem czwartkowego załamania kursu akcji Gino Rossi był komunikat opublikowany przez spółkę w środę po południu. Dotyczy on zajęcia komorniczego dokonanego przez Miss Class Sp. z o.o., spółkę zależną Monnari Trade. Zajęcia o wartości 6 mln zł dokonano na rachunku bankowym spółki Simple. Jak czytamy w komunikacie, “egzekwowana kwota wynika z wspólnych rozliczeń wynikających z umowy nabycia odzieży oraz akcesoriów z kolekcji wiosna 2018, w ramach której Miss Class Sp. z o.o. nabył kolekcję”. Dodano również, że umowa była zabezpieczona oświadczeniem w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożonym przez Simple, co do wszelkich należności wynikających z umowy.

 

Gino Rossi - wykres kursu akcji
Gino Rossi - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Według informacji przekazanej przez PKO BP, w związku z egzekucja komorniczą, zainstaniała przesłanka dotycząca wypowiedzenia umowy kredytu LKW na kwotę 25 mln zł z terminem wymagalności 7 dni. W znaczny sposób ogranicza to szansę na finalizację transakcji sprzedaży marki Simple spółce Monnari Trade. Podważa to także dotychczasowe ustalenia stron poczynione w ramach negocjacji. Zgodnie z ostatnimi informacjami na ten temat, do przeprowadzenia transakcji potrzebna była jeszcze decyzja banku PKO BP dotycząca dalszego finansowania spółki Simple, która miała zostać wydana w dniu 7 września.

 

Bank oczekuje wycofania zajęcia komorniczego do godziny 9 dnia 6 września 2018 roku. Jeżeli tak się nie stanie, wniosek dotyczący warunków transakcji i finansowania Simple konieczny do finalizacji umowy sprzedaży Simple przez Gino Rossi, nie będzie procedowany. Oprócz tego, bank oczekuje od Monnari Trade oświadczenia, iż do zakończenia negocjacji, spółka nie będzie podejmowała działań egzekucyjnych, w tym zajęć rachunków bankowych. Jego brak zostanie potraktowany przez bank, jako odstąpienie od procesu sprzedaży i rozmów dot. dalszego finansowania Simple.

Odpowiedź Monnari Trade

Do raportu bieżącego w sprawie zajęcia komorniczego szybko ustosunkowała się spółka Monnari Trade. W komunikacie prasowym opublikowanym w czwartek rano tj. 6 września, przedstawiła ona swoje stanowisko dotyczące stanu negocjacji w sprawie nabycia spółki Simple oraz dokonanego zajęcia komorniczego. W pierwszej kolejności Monnari Trade odniosła się do umowy zakupu kolekcji Simple Creative Products podpisanej w dniu 9 marca przez Miss Class, będącą jej spółką zależną. Umowa wygasła 31 maja, a od tej daty toczyły się rozmowy w sprawie jej rozliczenia lub zabezpieczenia. Mimo braku konstruktywnej odpowiedzi w lipcu podpisano kolejną umowę na zakup kolekcji Simple, tym razem z odpowiednim zabezpieczeniem.

 

W ocenie Monnari Trade, spółka Gino Rossi naruszyła warunki umowy oraz obyczaje kupieckie nie wykonując wspomnianego zobowiązania wynikającego z umowy podpisanej w dniu 9 marca. Do porozumienia nie doszło mimo wielu próśb i prób negocjacji.

 

Zarząd Monnari Trade mając nadzieję, na pozytywne zakończenie negocjacji z bankiem PKO BP oraz Gino Rossi ,ufał że ww. kwestia znajdzie pozytywne rozwiązanie. W dniu wczorajszym na spotkaniu w Łodzi, Zarząd Gino Rossi S.A. odmówił rozwiązania kwestii zadłużenia Simple Creative Products S.A. wycofując się ze swojego wcześniejszego stanowiska uzgodnionego z Monnari Trade, jednocześnie wskazując, że jest to od tego momentu problem Monnari Trade niezależnie, czy dojdzie do przejęcia czy też negocjacje zakończą się niepowodzeniem” - napisano w komunikacie spółki.

 

Dodano również, że z uwagi na przeciągające się z przyczyn niezależnych od Monnari Trade negocjacje w sprawie przejęcia spółki Simple, nie można stwierdzić, czy umowa zostanie sfinalizowana. Wobec tego firma nie ma pewności co do możliwość odzyskania środków. Zatem mając na uwadze bezpieczeństwo powierzonych środków, postanowiła dokonać zajęcia komorniczego za pośrednictwem swojej spółki zależnej.

Zaskoczenie?

W opublikowanym raporcie bieżącym Gino Rossi stoi na stanowisku, iż działania przeprowadzone przez spółkę zależną Monnari Trade są dla niej zaskoczeniem, szczególnie w kontekście prowadzonych negocjacji w sprawie przejęcia marki Simple.

 

Z kolei Monnari Trade podkreśla w komunikacie, że informacja ta nie jest prawdziwa ze względu na fakt, iż sprawa ta jest dyskutowana od końca maja bieżącego roku czego dowodem jest m.in. prowadzona korespondencja. Zdaniem spółki, negocjacje dotyczące zarówno sprawy zakupu marki Simple jak i należności Monnari Trade powinny być kontynuowane.

Wcześniejsze negocjacje

Na początku sierpnia zarząd Gino Rossi poinformował, że jest w stanie zaakceptować proponowaną cenę nabycia przez Monnari Trade 100 procent udziałów w marce Simple. Niewiążąca oferta przedstawiona 18 lipca opiewała na kwotę 12 mln zł i uwzględniała zadłużenie podmiotu szacowane na 19,9 mln zł. Zatem łączna wartość całej firmy wraz z zadłużeniem wynosi 31,9 mln zł. Monnari Trade zwróciła jednak uwagę, iż przed podpisaniem ostatecznej umowy, konieczne jest zawarcie porozumienia z PKO BP dotyczącego dalszego finansowania firmy Simple Creative Products oraz zwolnienie akcji Simple z obciążających je zastawów rejestrowych i finansowych, jak również wszelkich innych obciążeń do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Pierwszą ofertę zakupu Simple Creative Products przez Monnari Trade złożono w lutym 2018 roku. Wówczas firmę wyceniano w przedziale od 46 do 50,5 mln zł przy założeniu braku zadłużenia. Proponowaną cenę obniżono jednak z uwagi na znaczące pogorszenie się wyników finansowych modowej marki od momentu złożenia oferty w lutym.

 

Więcej na temat wcześniejszych ustaleń pomiędzy Gino Rossi, a Monnari Trade pisaliśmy w jednej z poprzednich analiz.

Przychody Gino Rossi

Oprócz informacji dotyczącej zajęcia komorniczego, w środę firma Gino Rossi podała dane sprzedażowe za sierpień. Przychody w ubiegłym miesiącu wyniosły 11,8 mln zł, wobec 13,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co daje spadek na poziomie 14,9 procent. Narastająco w okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku, przychody Gino Rossi sięgnęły 111,8 mln zł, wobec 123,1 mln zł rok wcześniej (-9,1 procent r/r).

 

Spadek sprzedaży dotyczył przede wszystkim segmentu B2B. Jego udział procentowy w przychodach ze sprzedaży spółki spadł rok do roku o 21,1 punktu procentowego. W sierpniu przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych wyniosły 9 mln zł były o 15 procent wyższe rok do roku przy porównywalnym poziomie powierzchni handlowej.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie