Chat with us, powered by LiveChat

Top10 - Największe spółki Skarbu Państwa z GPW

Skomentuj artykuł
beeboys - fotolia.com

W siedmiu spółkach notowanych na GPW, Skarb Państwa posiada obecnie ponad 50-procentowy udział w kapitale. W przypadku pozostałych trzech, udział największego akcjonariusza jest nieco wyższy niż 30 procent. Łączna wartość należących do Skarbu Państwa akcji 10 spółek, w których ma on największy udział, przekracza obecnie 64 mld zł, a to o ponad 6 mld zł mniej niż jeszcze na początku tego roku.

 

Spółki, w których Skarb Państwa posiada największe udziały działają w branżach uznawanych za strategiczne z punktu widzenia interesów państwa. Wśród nich można zaleźć firmy energetyczne, paliwowe, ubezpieczeniowe, wydobywcze, transportowe oraz te działające w branży nieruchomości. Jeżeli natomiast wyjdziemy poza pierwszą dziesiątkę rankingu spółek, w których Państwo posiada największy udział, znajdziemy również przedstawicieli branży chemicznej oraz bankowej.

PGNiG i PHN na czele

Największy udział Skarb Państwa posiada w spółce PGNiG. Dysponuje on ponad 4 mld akcji, które stanowią 71,88 procent udziału w kapitale firmy zajmującej się m.in. wydobyciem i dystrybucją gazu. Procentowo udziałowiec ten posiada taki sam tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PGNiG.

 

W przypadku Polskiego Holdingu Nieruchomości Skarb Państwa posiada 69,76 procent udziału w kapitale oraz na WZA. Wynika to z faktu, iż w rękach tego akcjonariusza jest 32,6 mln akcji firmy działającej w obszarze nieruchomości komercyjnych.

 

W kolejnych 5 spółkach Skarb Państwa ma udział przekraczający 50 procent. Dotyczy to takich firm jak PGE, JSW, Lotos, Energa oraz Enea. W przypadku PGE, największy udziałowiec posiada ponad miliard akcji. Z kolei ponad 200 tys. akcji Skarb Państwa ma w przypadku Energii oraz Enei. Udział przekraczający 30 procent dotyczy takich spółek jak GPW, PZU oraz PKP Cargo.

 

10 spółek z GPW, w których Skarb Państwa ma największy udział

Spółka

Udział Skarbu Państwa w katpiale spółki

(w proc.)

Procentowa zmiana wartości akcji spółki w okresie 01-08.2018

(w proc.)

Zmiana wartości posiadanych przez Skarb Państwa akcji spółki w okresie od 01-08.2018

(w mln zł)

PGNiG 71,88 -7,47 - 1 952,242
PHN 69,76 -23,47 - 104,171
PGE 57,39 -25,31 - 3 272,601
JSW 55,17 -20,02 - 1 248,225
Lotos 53,19 21,14  1 199,620
Energa 51,52 -34,01 - 923,703
Enea 51,50 -25,74 - 672,999
GPW 35,00 -6,53 - 42,596
PZU 34,19 5,93 738,043
PKP Cargo 33,01 -9,62 - 78,356
    Suma: - 6 357,231

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych stooq.pl

 

Łączna wartość posiadanych przez Skarb Państwa akcji 10 spółek, w których ma on największy udział, na koniec sierpnia wyniosła niespełna 64,296 mld zł. Ze względu na spadki, jakie miały miejsce przede wszystkim w pierwszej połowie tego roku na warszawskiej giełdzie, wartość tych instrumentów udziałowych stopniała o ponad 6,357 mld zł. Ich wartość na koniec 2017 roku wynosiła ponad 70,654 mln zł.

 

Procentowo najwięcej na wartości straciły spółki energetyczne. W okresie ostatnich 8 miesięcy, wartość Energii spadła aż o 34,01 procent. Zatem wartość posiadanych przez Skarb Państwa akcji zmalała w tym przypadku o niespełna 924 mln zł. Wśród wymienionych w tabeli 10 spółek, mocno na wartości traciła również Enea oraz PGE, które poszły w dół o odpowiednio 25,74 procent oraz 25,31 procent.

 

Wartościowo największą stratę Skarb Państwa poniósł na akcjach wspomnianej wcześniej Polskiej Grupie Energetycznej. Wartość posiadanych przez tego akcjonariusza akcji zmniejszyła się na przestrzeni 8 miesięcy o niespełna 3,273 mld zł. Niecałe 2 mld zł Skarb Państwa stracił ze względu na zmianę wartości akcji PGNiG, a prawie 1,250 mld zł na wartości straciły udziały w JSW.

Te spółki zyskały na wartości

 

Jedną z dwóch spółek, na których akcje w okresie od stycznia do sierpnia zyskały na wartości w okresie od stycznia do sierpnia jest Grupa Lotos. Wartość akcji tej firmy posiadanych przez Skarb Państwa wzrosła o prawie 1,2 mld zł. Na wartości zyskały też akcje PZU. Wartość tych będących w posiadaniu największego akcjonariusza urosła o nieco ponad 738 mln zł.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie