Chat with us, powered by LiveChat

Apator zaskoczył rynek wstępnymi wynikami półrocznymi

Skomentuj artykuł
ghazii - fotolia.com

Notowana w indeksie sWIG80 spółka Apator zyskuje na wartości prawie 10 procent. Jest to efekt wstępnych danych za pierwsze półrocze 2018 roku, które firma działająca w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej opublikowała w środę po południu.

 

Apator opublikował wstępne dane finansowe za pierwsze półrocze 2018 roku w związku z zakończeniem wstępnego procesu agregacji wykonywanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego. Dane obejmują zarówno działalność kontynuowaną jak i zaniechaną. Wynika z nich, że spółka w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 396,1 mln zł. To o 14 procent mniej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy przychody wyniosły 460,7 mln zł.

 

Według wstępnych kalkulacji, zysk netto Apatora za pierwsze 6 miesięcy 2018 wyniósł 36,7 mln zł, wobec 29,4 mln zł zysku netto w tym samym okresie rok wcześniej. Daje to wzrost w ujęciu rocznym na poziomie niespełna 25 procent.

Wycena w górę

Inwestorzy pozytywnie zareagowali na opublikowane dane. Akcje spółki od rana zyskują na wartości, ale mocny impuls wzrostowy pojawił się również tuż przed półmetkiem sesji. Tuż po godzinie 14-tej, za pojedynczą akcję firmy trzeba było zapłacić 25,80 zł. Cena ta znajduje się poniżej najwyższego poziomu z czerwca (26,30 zł), który stał się jednocześnie poziomem oporu. Z kolei tegoroczny szczyt notowań spółki został osiągnęły 9 stycznia. Wówczas kurs sięgnął 28,89 zł.

 

Apator - wykres kursu akcji
Apator - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W całym 2017 roku zysk netto Apatora przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 42,569 mln zł, a w 2016 roku 56,810 mln zł. Przychody w tych okresach sięgnęły poziomu odpowiednio 906,902 mln zł i 868,821 mln zł.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie