Chat with us, powered by LiveChat

Kontrola celno-skarbowa w Vivid Games

Skomentuj artykuł
© masisyan – fotolia.com

We wtorek po zakończeniu sesji giełdowej spółka Vivid Games opublikowała raport bieżący, w którym poinformowała o otrzymaniu wyniku kontroli celno-skarbowej w firmie. W efekcie w środę od rana kurs notowań dewelopera gier mobilnych mocno spada.

 

Z kontroli przeprowadzonej przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu (UCS w Toruniu) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016 wynika, że spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów w 2016 roku. Miało to skutkować zaniżeniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 rok o kwotę 834 102 zł. Dla porównania: giełdowa kapitalizacja spółki według wtorkowej ceny zamknięcia notowań wynosiła około 115 mln zł. Wynik EBITDA Grupy Vivid Games za 2017 rok przekraczał natomiast poziom 5 mln zł.

 

Jak wskazano w raporcie, na kwotę zakwestionowanych przez UCS w Toruniu kosztów uzyskania przychodu składa się wartość faktur za opłaty licencyjne za korzystanie z gry Real Boxing 2 wystawianych na rzecz emitenta przez spółkę Vivid Games Sp. o.o. oraz wartość dokonanych przez spółkę odpisów amortyzacyjnych od kwoty ww. opłat licencyjnych zaliczonych do wartości nakładów poniesionych na ukończenie gry Real Boxing 2.

 

Zarząd Vivid Games poinformował dodatkowo, że przeanalizuje otrzymany wynik kontroli i przekaże niezwłocznie (w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyniku kontroli) informacje planowanych działaniach, w formie raportu bieżącego.

 

W środę od rana kurs akcji Vivid Games mocno spada. Notowania otworzyły się na blisko 10-procentowym minusie, a około godziny 10 za jeden walor tej spółki inwestorzy byli skłonni płacić około 3,7 zł wobec ceny zamknięcia z dnia poprzedniego ustalonej na poziomie 4,07 zł.

 

Vivid Games – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie