Chat with us, powered by LiveChat

Duże wzrosty KRUKa. Co stoi za optymizmem inwestorów?

Skomentuj artykuł
JSD - fotolia.com

Dzisiejszy dzień na giełdzie stał pod znakiem mocnych wzrostów akcji KRUKa, które w ostatnich miesiącach znajdowały się pod silną presją podaży. Kurs akcji windykatora zwyżkował dzisiaj (10.07.18) do godziny 14:00 nawet o 18%. Czym spowodowane są tak duże wzrosty? Czy można mieć nadzieję na kontynuację w najbliższych dniach?

 

Zgodnie z założoną polityką Grupa Kapitałowa KRUK opublikowała wczoraj informacje o wartości nakładów na nabyte wierzytelności oraz wartości spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł)

IIQ2018

IIQ2017

Zmiana

IH2018

IH2017

Zmiana

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

282

292

-3,4%

407

506

-19,6%

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

1871

3526

-46,9%

2499

7356

-66,0%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

401

338

18,6%

763

647

17,9%

Źródło: KRUK S.A.

 

W II kwartale 2018 roku nakłady na pakiety wierzytelności wyniosły 282 mln zł i były o 3,4% niższe od osiągniętych w II kwartale 2017 roku. Porównując I półrocze 2018 i 2017 roku, nakłady zmniejszyły się o 19,6%. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK w II kwartale 2018 osiągnęła wartość 1,9 mld zł i była o 46,9% niższa od nabytych wierzytelności w analogicznym okresie rok wcześniej. W całym półroczu 2018 roku ich wartość zmniejszyła się o 66% (w stosunku do I półrocza 2017 roku). Jednak spłaty z tytułu obsługi portfeli nabytych przez KRUKa zwiększyły się o 18,6% rdr w I kwartale 2018 roku i osiągnęły rekordową wartość 401 mln zł, a w całym półroczu było to odpowiednio 17,9% rdr i 763 mln zł.

 

Prezes Piotr Krupa w komentarzu do wyników zwrócił uwagę na to, że w każdym z poprzednich czterech kwartałów spłaty z portfeli wyniosły więcej niż w całym 2011 roku, w którym KRUK debiutował na giełdzie. Dodał również, że maj i czerwiec były najlepszymi miesiącami w historii, a Grupa wciąż korzysta z efektu skali i otoczenia makroekonomicznego w Polsce i Rumunii. Władze największego windykatora w Polsce podkreśliły również, że są zadowolone z postępu prac we Włoszech i Hiszpanii i z entuzjazmem spoglądają na dalszy rozwój Grupy na tamtejszych rynkach.

 

Jesteśmy zadowoleni z pierwszej połowy roku, w szczególności na rynku polskim, gdzie ceny portfeli wracają do bardziej racjonalnych poziomów. Z poziomu całej Grupy – wygrywamy kolejne przetargi i jako prawdopodobne oceniam przekroczenie wyniku nakładów całego 2017 roku, kiedy zainwestowaliśmy blisko miliard złotych. Jednocześnie oczekujemy zwiększenia naszej aktywności inwestycyjnej na rynkach zagranicznych – skomentował Piotr Krupa.

 

Poza wynikami KRUK podał wczoraj również informację o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, które mają na celu wspieranie dalszego rozwoju działalności Grupy. Działanie ma na celu wybór najlepszego sposobu, który pomoże zrealizować jeden z głównych celów spółki, jakim jest stworzenie jednej z wiodących firm windykacyjnych w Europie. Spółka poświęciła temu zagadnieniu spotkanie z inwestorami, które zostało zrelacjonowane na portalu PAP, a można się z nim zapoznać w tym miejscu. Dominowały dwa zagadnienia: potencjalny dalszy rozwój poprzez akwizycję dużego zagranicznego podmiotu z branży oraz potencjalne zainteresowanie KRUKiem inwestorów finansowych, które chciałyby się przyjrzeć spółce bliżej (stąd ogłoszenie przeglądu opcji strategicznych).

 

Jest otwartym pytaniem, czy my w tej strukturze, rosnąc głównie organicznie i kupując raczej tylko mniejsze podmioty, nie zostaniemy w tym wyścigu z tyłu. Co będzie, jeśli idąc drogą ostrożnego wzrostu za 2-5 lat będziemy jedną z mniejszych spółek. Zastanawiamy się, czy nie lepiej wykazać gotowość, by w pewnym momencie przejąć na przykład duży europejski podmiot – Michał Zasępa, członek zarządu KRUKa, podczas konferencji, jak donosi PAP.

 

Krukowi i mi jest na giełdzie bardzo dobrze. Kruk jest dla mnie pierwszy i jedyny - nie ma innych biznesów (...) to jedyny biznes, którym się zajmuję w pełnym wymiarze czasu. Chciałbym jednak zobaczyć co się dzieje na rynku - czy faktycznie inwestorzy finansowi byliby zainteresowani i jeżeli tak, to na jakich warunkach byliby skłonni odkupić akcje – dodał Piotr Krupa, Prezes spółki.

 

Po dynamicznych spadkach z ostatnich miesięcy, notowania KRUKa podczas dzisiejszej sesji jeszcze dynamiczniej odbiły. W trakcie sesji do godziny 14:00 zwyżki przekraczały 18%, a obroty sięgały blisko 62 mln zł. Jednocześnie patrząc na wykres widać wyraźny powrót powyżej tygodniowej 200-okresowej średniej kroczącej, choć w tym wypadku warto również zaczekać na zamknięcie się świecy tygodniowej. Pomimo dynamicznego odbicia, notowania KRUKa jak na razie pozostają w strukturze spadkowej coraz niższych szczytów i dołków. Kolejny ważny opór do pokonania można wyznaczyć nieco poniżej 240 zł, czyli na poziomie szczytów z maja-czerwca, a także dziennej 200-okresowej średniej kroczącej (niepokazana na wykresie).

 

KRUK – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Źródło: KRUK S.A., PAP Biznes

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie