Chat with us, powered by LiveChat

Rośnie sprzedaż ABC Daty. Czy drugi kwartał będzie dla spółki udany?

Skomentuj artykuł
© bodnarphoto – wykres kursu akcji

Grupa ABC Data opublikowała raport sprzedażowy za czerwiec bieżącego roku. Wyniki dają nadzieję, że drugi kwartał był dla giełdowego dystrybutora IT udany, choć kluczowy okazać się może poziom osiągniętych w tym okresie marż.

 

Jak podała spółka, w czerwcu 2018 roku szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 350 mln zł. Rok wcześniej było to 328 mln zł, a więc dynamika wzrostu wyniosła 6,7%.

 

Sumując opublikowane dane szacunkowe, w całym drugim kwartale 2018 roku przychody Grupy ABC Data były równe 969 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 6,1%. Od początku bieżącego roku sprzedaż wyniosła natomiast około 2 mld zł wobec 1,9 mld zł wypracowanych w pierwszym półroczu 2017 roku, czyli zwiększyła się o ponad 5%.

 

ABC Data – szacunkowe miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży (mln zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Grupy ABC Data.

 

Dobre wyniki sprzedażowe za drugi kwartał 2018 roku mogą napawać optymizmem. Poprawa zysków w tym samym okresie może okazać się jednak dużym wyzwaniem za sprawą wysokiej bazy – w drugim kwartale 2017 roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 6,7% wobec 4,9% w drugim kwartale 2016 roku, a także wobec 6,1% w całym 2017 roku.

 

Na dokładniejsze dane wynikowe akcjonariuszom przyjdzie jeszcze poczekać najprawdopodobniej dwa miesiące – publikację raportu półrocznego ustalono na 13 września 2018 roku.

 

W poniedziałek, na pierwszej sesji giełdowej po publikacji raportu bieżącego zawierającego dane dotyczące sprzedaży w czerwcu, notowania ABC Daty od rana rosną. Około południa kurs akcji wynosił 1,55 zł wobec piątkowej ceny zamknięcia ustalonej na poziomie 1,53 zł, co stanowiło wzrost o 1,31%.

 

ABC Data – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie