Chat with us, powered by LiveChat

Pekao przeznaczy prawie cały zysk na wypłatę dywidendy

Skomentuj artykuł
jcomp-fotolia.com

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao zdecydowało o przeznaczeniu prawie całego zysku na rzecz wypłaty dywidendy. Wczoraj w prasie ukazał się obszerny wywiad z prezesem zarządu, w którym opowiedział o planach spółki i odniósł się do wielu istotnych kwestii.


Na dywidendę z zysku za 2017 rok zostanie przeznaczone 2,07 mld złotych, czyli 99,3% zysku netto banku. Pozostała kwota, tj. 14,6 mln zł, trafi na kapitał rezerwowy. Tym samym dywidenda na jedną akcję wyniesie 7,9 zł. Oznacza to, że najwięksi akcjonariusze – PZU i Polski Fundusz Rozwoju – otrzymają odpowiednio ponad 410 mln zł i ponad 265 mln zł. Stopa dywidendy w odniesieniu do obecnego kursu akcji (114,90 zł) wynosi 6,88%.


Dzień dywidendy ustalono na 6 lipca, z kolei wypłata z tego tytułu będzie zrealizowana 20 lipca. Na początku roku KNF potwierdziła, że bank spełnia wymagania, by całość zysku została przeznaczona na wypłatę dywidendy. W 2017 roku na rzecz wypłaty dywidendy zostało przeznaczone 2,28 mld zł, co stanowiło 99,9% zysku netto za 2016 rok. Wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła wtedy 8,68 zł. Od 2010 roku wartość dywidendy na jedną akcję Pekao systematycznie rosła. Od 2014 roku widać jednak niewielką tendencję spadkową.

 

Wartość (skala lewa) i stopa dywidendy (skala prawa) Banku Pekao w latach 2006-2018

 *stopa dywidendy dla 2018 roku została oszacowana na podstawie bieżącego kursu akcji (114,90 zł).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Stooq.pl i PEKAO S.A.

 

W wywiadzie opublikowanym w Dzienniku Gazeta Prawna prezes zarządu Michał Krupiński opowiedział, że bank nie ma zamiaru przejmować żadnych innych podmiotów. Sporo mówiło się w ostatnim czasie o wystawieniu na sprzedaż Eurobanku i potencjalnym zainteresowaniu ze strony Pekao. Jednak prezes zdecydowanie zaprzeczył jakimkolwiek planom dotyczącym przejęcia, argumentując to zupełnie innym przyjętym modelem biznesowym przez oba podmioty. W kontekście potencjalnej współpracy prezes przekonywał o prowadzeniu rozmów z Alior Bankiem. Więcej informacji na ten temat miało się pojawić w I kwartale tego roku, jednak analizy przedłużyły się i termin został przesunięty na II kwartał. Prezes Michał Krupiński odniósł się również do wprowadzenia ustawy kominowej, która zmniejszyła pensje w zarządzie nawet do połowy początkowej kwoty.

 

Po dużych wzrostach na początku czerwca kurs akcji spółki mocno spadł. Od początku dzisiejszej sesji kurs urósł o 0,35%, a jego obecna cena wynosi 114,90 zł.

 

Wykres notowań akcji Pekao S.A.
Źródło: Stooq.pl

 

 

Źródło: PAP Biznes, Pekao S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie