Czym jest SII?

Wielton z rekordowymi wynikami za pierwszy kwartał

© am - Fotolia.com

Grupa Wielton opublikowała raport za pierwszy kwartał 2018 roku. Spółka pochwaliła się, że osiągnęła najlepsze wyniki w swojej dotychczasowej historii.

 

Wyniki są zdecydowanie lepsze od konsensusu PAP. Zgodnie z nim oczekiwany zysk EBITDA miał wynieść 31,1 mln zł, a spółka wypracowała wartość na poziomie 33,4 mln zł. Największym zaskoczeniem była wartość zysku przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego, która wyniosła 19,8 mln zł i była o 22% większa od oczekiwań analityków.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2018 roku

I kw. 2017 roku

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

479 938

380 132

26,3%

Zysk z działalności operacyjnej

25 552

21 728

17,6%

Zysk netto przypadający  akcjonariuszom podmiotu dominującego

19 813

14 251

39,0%

Źródło: Wielton S.A.

 

Wielton osiągnął rekordowe przychody ze sprzedaży w I kw. 2018 roku w wysokości 479,9 mln zł, w analogicznym okresie w 2017 roku Grupa osiągnęła 380,1 mln zł. Dynamika wzrostu wyniosła 26,3%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 25,6 mln zł w porównaniu do 21,7 mln zł przed rokiem (+17,6% rdr). Spółka zakończyła kwartał z zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 19,8 mln zł, co w porównaniu do 14,3 mln zł w I

kw. 2017 roku daje dynamikę wzrostu na poziomie aż 39%.

 

W pierwszym kwartale spółka sprzedała łącznie 4386 przyczep, naczep i zabudów samochodowych, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku daje wzrost o 20,2%. Kluczowym czynnikiem wpływającym na taką poprawę sprzedaży Grupy była akwizycja spółki Langendorf GmbH, której wyniki są konsolidowane dopiero od 31 lipca 2017 roku (czyli nie była uwzględniona w wynikach I kw. 2017 roku). Jak pokazuje poniższy wykres, sprzedaż Grupy w I kw. 2018 roku sięgnęła w Niemczech 348 sztuk, podczas gdy rok temu były to zaledwie 33 sztuki.

 

Źródło: Wielton S.A.

 

Analizując strukturę geograficzną sprzedaży można zauważyć, że wciąż zwiększa się udział sprzedaży zagranicznej. W I kw. 2018 roku Grupa sprzedała 3 005 sztuk na rynkach zagranicznych, co stanowiło 68,5% łącznej sprzedaży, wobec odpowiednio 2 448 sztuk i 67,1% rok temu. Dynamika wzrostu sprzedaży za granicą wyniosła tym samym 22,8% rdr. W Polsce Grupa sprzedała 1 381 sztuk, czyli o 14,9% więcej niż przed rokiem.

 

Analizując zyski trzeba zwrócić uwagę, że w I kw. 2018 roku pierwszy raz w 100% uwzględniono wynik Fruehauf SAS, podczas gdy w I kw. 2017 roku konsolidacją objęto tylko 65,3% wyniku tej spółki. Jak pokazuje tabela, zysk operacyjny Wieltonu rósł wolniej od przychodów, do czego przyczynił się m.in. wyższy wolumen sprzedaży eksportowej, czego efektem były wyższe koszty transportu. Negatywnie na wyniki wpłynęły również różnice kursowe oraz wyższe o 45,9% koszty ogólnego zarządu (przy uwzględnieniu kosztów Grupy Langendorf oraz reklasyfikacji kosztów usług w wyniku fuzji spółek we Francji). Na całej działalności finansowej spółka pokazała stratę 2,5 mln zł, wobec zysku 1,1 mln zł w I kw. 2017 roku. Z kolei na poziomie zysku netto zaważyło rozpoznanie aktywa z tytułu premii inwestycyjnej (działalność na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), co podwyższyło końcowy wynik o blisko 2,9 mln zł.

 

Głównymi celami Grupy na kolejne kwartały, w ramach realizacji przyjętej strategii do 2020 roku, będzie m.in. wzrost wolumenu sprzedaży do 25 tys. szt. rocznie, osiągnięcie rocznych przychodów ze sprzedaży na poziomie 2,4 mld zł, osiągnięcie marży EBITDA na poziomie 8% oraz zachowanie miejsca w dziesiątce największych firm produkujących przyczepy i naczepy na świecie.

 

Kurs akcji nerwowo zareagował na opublikowany raport wynikowy Wieltonu. Na początku sesji notowania rosły nawet o 4,5%, następnie nurkując o 2,8%, a około godziny 15:00 kurs znalazł się blisko ceny zamknięcia z dnia poprzedniego. Oporem pozostają poprzednie szczyty na poziomie 14 zł, a także 200-okresowa średnia krocząca, która przebiega niewiele poniżej tego poziomu.

 

Wielton – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

Źródło: Wielton S.A.

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.