Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za I kwartał 2018 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za I kwartał 2018 r.

Data: czwartek, 17 maja, godz. 15:00

 

Tauron Polska Energia

 

Więcej: 

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za I kwartał 2018 r.

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza 

 

Na pytania inwestorów będzie odpowiadał:

 

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Posiada doświadczenie w sferze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również z zakresu finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych. Brał udział w realizacji projektów due dilligence i wyceny licznych spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą).

 

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, górniczego i hutniczego, w których pełnił funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz zajmował wysokie stanowiska menadżerskie. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmie BRE Corporate Finance S.A., Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od 2008 r. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej odpowiadał m.in. za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością, pozyskanie finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Uczestniczył również w procesie debiutu giełdowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej oraz zajmował się pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 17 maja (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Dzień dobry, Witamy na kolejnym czacie TAURON Polska Energia. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

Wojtek: Dlaczego kurs akcji jest tak nisko? Czym można uzasadnić tak duża przecenę?

 

Marek Wadowski: Zarząd koncentruje się na realizacji strategii i systematycznej poprawie efektywności operacyjnej. Jednak o cenie akcji decyduje rynek oraz czynniki będące poza kontrolą zarządu.

 

Korfanty: Co spowodowało spadek produkcji energii elektrycznej w ostatnim kwartale?

 

Marek Wadowski: Po pierwsze, warto pamiętać, że w analogicznym okresie roku poprzedniego Polska była eksporterem netto energii elektrycznej z uwagi na problemy z blokami jądrowymi we Francji. Znalazło to również odzwierciedlenie w wysokim poziomie wytwarzania energii elektrycznej w Grupie Tauron. Po drugie, w pierwszym kwartale 2018 r. wytwarzanie energii elektrycznej było niższe z uwagi na realizację strategii handlowej, która zakładała niższy stopień kontraktacji. Warto dodać, iż dyspozycyjność bloków energetycznych w tym okresie była wyższa niż rok temu. To umożliwiło nam osiągnięcie czterokrotnie wyższych przychodów z Operacyjnej Rezerwy Mocy.

 

r0h3r: Czy odsunięcie Tauronu od projektu elektrowni atomowej jest pozytywną informacją dla spółki na tą chwilę ?

 

Marek Wadowski: W zakresie wycofania Tauronu z projektu atomowego nie zapadły żadne formalne decyzje. Jeśli do takich decyzji dojdzie, to oczywiście poinformujemy o tym rynek. Wówczas akcjonariusze ocenią skutki takiej decyzji.

 

Oleg: Jaka panuje konkurencja na rynku sprzedaży energii elektrycznej i jakie są przewagi Tauronu?

 

Marek Wadowski: Rynek energii elektrycznej charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Nasze przewagi to między innymi rozbudowana oferta - sprzedajemy nie tylko energię elektryczną, ale również usługi assistance. Oferujemy również produkty dodatkowe takie jak: kotły gazowe, piece piątej klasy na ekogroszek. Sprzedajemy ponadto ekogroszek, spełniający wszystkie obowiązujące normy. Dysponujemy również kompleksową ofertą dla klientów zainteresowanych klimatyzacją bądź fotowoltaiką. Sprzedajemy urządzenia fotowoltaiczne wraz z usługą doradczą, obejmującą projektowanie instalacji. Dla klientów biznesowych oferta Taurona jest dopasowywana do indywidualnych potrzeb klientów.

 

Korfanty: Czy program inwestycyjny w Brzeszczach przebiega zgodnie z założeniami? Jak z perspektywy kilku kwartałów oceniacie inwestycje w tę kopalnię?

 

Marek Wadowski: Realizacja programu inwestycyjnego w kopalni Brzeszcze przebiega zgodnie z założeniami. Miniony kwartał pokazał, że kopalnia ta realizując plan wydobycia jest w stanie osiągnąć dodatni wynik na poziomie EBITDA.

 

Arek Harędziński: Czy może Pan podsumować krótko inwestycje w ZG Brzeszcze? Czy spółka planuje ponieść jeszcze istotne nakłady inwestycyjne na tę kopalnię?

 

Marek Wadowski: Zgodnie z informacją przedstawioną na slajdzie 14 prezentacji wynikowej, poziom realizacji programu inwestycyjnego w ZG Brzeszcze wynosi 29%. Zamierzamy kontynuować ten program.

 

Michaił: Spółka podwoiła wynik EBITDA segmentu wytwarzanie. CO na to wpłynęło i czy pozytywne tendencje w kolejnych kwartałach będą kontynuowane?

 

Marek Wadowski: Na wynik segmentu Wytwarzanie wpłynęło przede wszystkim rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze o wartości 230 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym. Bez uwzględnienia tego zdarzenia, największy wpływ na wynik EBITDA miała poprawa marży na sprzedaży energii elektrycznej. Było to efektem przede wszystkim wyższych cen energii elektrycznej na rynku. Niższemu o prawie 20% wytwarzaniu energii elektrycznej towarzyszyła wyższa dyspozycyjność jednostek wytwórczych, co przełożyło się na osiągnięcie czterokrotnie wyższych przychodów z Operacyjnej Rezerwy Mocy. Duży wpływ na wynik segmentu Wytwarzanie w kolejnych kwartałach będzie miała sytuacja rynkowa. Będziemy elastycznie podchodzić do realizacji naszej strategii handlowej aby maksymalizować korzyści.

 

nalogowiec: Z czego wynikał mocny spadek EBITDA segmentu sprzedaż?

 

Marek Wadowski: Na spedek EBITDA w segmencie Sprzedaż złożyły się dwa czynniki. Po pierwsze, zdarzenie jednorazowe w postaci rozwiązania rezerwy na ECSW w I kw. 2017 r. w wysokości 190 mln zł - efekt wysokiej bazy. Po drugie, rosnące ceny i zmienność na rynku energii elektrycznej wywarły presję na marże - wpływ tego czynnika to -46 mln zł.

 

Dagmara: Jak Pana zdaniem będą kształtować się ceny energii w Polsce w 2018 roku? Co będzie miało kluczowy wpływ na poziom cen?

 

Marek Wadowski: Istotny wpływ na wyższe ceny energii w ostatnim okresie miały: wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz cen węgla. Na razie nie widać przesłanek do korekty na rynku uprawnień do emisji CO2, choć nie można jej wykluczyć. W zakresie cen węgla również nie widać czynników przemawiających za spadkiem, można nawet się spodziewać lekkich wzrostów. W związku z tym można przyjąć, że cena energii elektrycznej w 2018 r. będzie się utrzymywała na wysokim poziomie, co widać również w cenach kontraktów terminowych na kolejne okresy. Dalszy wzrost cen może być jednak ograniczony z uwagi na dużą różnicę cen między Polską a krajami ościennymi, co ma znaczenie przede wszystkim dla międzynarodowych korporacji posiadających swoje zakłady produkcyjne w wielu krajach.

 

r0h3r: Czy sytuacja finansowa Tauronu w ocenie zarządu jest pozytywna i niezagrożona w długim terminie ?

 

Marek Wadowski: Sytuacja finansowa Taurona jest stabilna. Posiadamy niezbędne zasoby finansowe do obsługi naszych zobowiązań w perspektywie najbliższych dwóch lat. Mamy rating na poziomie inwestycyjnym (BBB) oraz wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 2,28x. Wszystkie te elementy są rezultatem konsekwentnej realizacji strategii i zapewniają nam dostępność źródeł finansowania w dłuższym okresie. Szczegółowe informacje są przedstawione na slajdzie 13 prezentacji wynikowej.

 

Moderator: Bardzo dziękuję za udział w czacie. Zapraszam do udziału w spotkaniach w trakcie konferencji WallStreet w Karpaczu, w której Tauron również bierze udział.