Chat with us, powered by LiveChat

7 banków z wytycznymi KNF-u. Jaką dywidendę mogą otrzymać akcjonariusze?

Skomentuj artykuł
number1411 - fotolia.com

Komisja Nadzoru Finansowego przekazała bankom wytyczne dotyczące dywidendy z zysku za 2017 rok. W przypadku dwóch podmiotów instytucja nadzorująca wyraziła zgodę na wypłatę całego ubiegłorocznego zarobku, natomiast w trzech przypadkach akcjonariusze będą musieli obejść się smakiem. Takie działanie komisji ma na celu zwiększenie funduszy własnych banków.

 

O pismach otrzymanych od KNF banki informowały w swoich raportach bieżących. Dane na ten temat ujawniło siedem podmiotów. Komunikat komisji odnoszący się do założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej poznaliśmy w ubiegłym tygodniu.

PKO BP

Jak wynika z indywidualnego zalecenia przesłanego przez KNF, największy bank pod względem wielkości aktywów na polskim rynku może wypłacić akcjonariuszom maksymalnie 25 procent ubiegłorocznego zysku netto. Pozostałe 75 procent ma zostać przeznaczone na zwiększenie jego funduszy własnych.  

 

Jak dotąd zarząd PKO BP nie opublikował rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy. Jak podała wcześniej spółka, informacja taka zostanie ujawniona w kwietniu bądź maju. W 2017 roku grupa PKO BP wypracowała 3,1 mld zł skonsolidowanego zysku netto, co jest wynikiem o 8 procent lepszym niż rok wcześniej.

 

 PKO BP - wykres kursu akcji
 wykres PKO BP
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

  

mBank

Mniejszą część wypracowanego zysku może również wypłacić akcjonariuszom mBank. W indywidualnym zaleceniu, KNF nakazał spółce zatrzymanie 80 procent zysku za 2017 rok.

 

Rekomendacja zarządu mBanku dotycząca dywidendy jest zgodna z wytycznymi komisji. Jak informowały wcześniej władze spółki, na ten cel może trafić 20 procent ubiegłorocznego zysku netto, co daje dywidendę na poziomie 5,15 zł na akcję. Sugerowany dzień dywidendy to 24 maja, a dzień jej wypłaty to 7 czerwca. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki 12 kwietnia. W 2017 roku bank zarobił 1,091 mld zł.

 

 mBank - wykres kursu akcji
 wykres mBank
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

BGŻ BNP Paribas, Idea Bank i BZ WBK

Trzem bankom, tj. BZ WBK, BGŻ BNP Paribas i Idea Bank Komisja Nadzoru Finansowego nakazała przeznaczyć całość ubiegłorocznego zysku na zwiększenie funduszy własnych banku. W przypadku BZ WBK komisja dopuściła jednak wypłatę zysku zatrzymanego za 2016 rok. Dotyczy to kwoty 1,04 mld zł. Jeżeli WZA zaakceptuje wypłatę całej sumy, to wartość dywidendy na akcję wyniesie 10,48 zł.

 

 BZ WBK - wykres kursu akcji
 wykres BZ WBK
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W 2017 roku BGŻ BNP Paribas zarobił prawie 280 mln zł, Idea Bank wypracował 230,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, a BZ WBK może się pochwalić zyskiem na poziomie 2,21 mld zł.

 

 BGŻ BNP Paribas - wykres kursu akcji
 wykres BGŻ BNP Paribas
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

 Idea Bank - wykres kursu akcji
 wykres Idea Bank
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Bank Handlowy i Pekao

KNF wyraziła zgodę na wypłatę w formie dywidendy 100 procent zysku netto wypracowanego w 2017 roku przez Bank Handlowy oraz Pekao. W komunikatach tych banków czytamy, że otrzymały one pismo od komisji, potwierdzające spełnienie przez nie kryteriów kwalifikujących do wypłaty całości ubiegłorocznego zysku.

 

Jak informowaliśmy wcześniej, Bank Handlowy jest jedną ze spółek najsolidniej wypłacających dywidendę. Do tej pory podmiot ten dzielił się zyskiem z akcjonariuszami w każdym roku od momentu debiutu na GPW, który miał miejsce 30 czerwca 1997 roku. Według opublikowanej w marcu informacji, zarząd spółki rekomenduje wypłatę 99,98 procent jednostkowego zysku za 2017 rok, co daje poziom dywidendy na akcję równy 4,11 zł. Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała tą rekomendację. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie WZA.

 

Bank Handlowy - wykres kursu akcji
 wykres Bank Handlowy
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W przypadku banku Pekao, zarząd nie wydał oficjalnej rekomendacji dotyczącej dywidendy wypłacanej z zysku za 2017 rok. W styczniu Michał Krupiński, prezes Pekao poinformował, że bank jest przygotowany do wypłaty maksymalnej dywidendy. Również w dokumencie “Kierunki Strategiczne Banku na lata 2018-2020” spółka poinformowała o możliwościach wypłaty 100 procent zysku z lat 2017-2018. W ubiegłym roku Pekao wypracował prawie 2,5 mld złotych skonsolidowanego zysku netto.

 

 Pekao - wykres kursu akcji
wykres Pekao
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie