Chat with us, powered by LiveChat

3 branże o najniższym poziomie wskaźnika P/E

Skomentuj artykuł
yurolaitsalbert - fotolia.com

Finanse, Paliwa i Energia oraz Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa. Do tych sektorów gospodarki obecnych na GPW należą branże prezentujące najniższy poziom wskaźnika P/E. Jego niska wartość może świadczyć o wysokim poziomie zysków spółek należących do danej branży, przy stosunkowo niskiej wycenie rynkowej ich akcji.

 

Wskaźnik P/E, inaczej C/Z składa się z dwóch elementów: ceny i zysku. Pierwszy z nich dotyczy ceny pojedynczej akcji danej spółki, drugi zaś jest wartością zysku netto akcji podmiotu, w przeliczeniu na jedną akcję. Prezentuje cenę, jaką musi zapłacić inwestor, za jednostkę zysku spółki.

 

Niski poziom P/E oznacza, że spółka zarabia stosunkowo dużo, a cena jej akcji jest dość niska. Może on świadczyć o niedowartościowaniu niektórych podmiotów, a w konsekwencji stanowić sygnał do zainteresowania się takimi papierami. Z kolei zbyt wysoki poziom tego wskaźnika może świadczyć o niskim poziomie zysku w stosunku do wyceny spółki lub o zbyt dużym optymizmie inwestorów w stosunku do przyszłych wyników spółki. Wysoka cena akcji i wskaźnika P/E może być również efektem “mody” na daną spółkę lub branżę w której działa, a takie sytuacje występują często podczas formowania się baniek spekulacyjnych na rynku.

 

Warto pamiętać, że wskaźnik cena do zysku bierze pod uwagę historyczne zyski spółki przy aktualnej wycenie jej akcji, a jego kalkulacji dokonuje się w oparciu o wyniki spółki za ostatnie cztery kwartały. Mimo tego stanowi cenny element pomagający podejmować decyzje inwestycyjne. Poniżej przedstawiamy 3 branże, o najniższym poziomie wskaźnika cena do zysku. Zestawienie zostało stworzone na podstawie danych GPW. Do obliczeń zastosowano ceny zamknięcia akcji spółek z sesji 19 marca 2018 roku.

Leasing i factoring

Wartość wskaźnika cena do zysku dla branży z sektora “Finanse” to 4,40. Oznacza to, że za złotówkę rocznego zysku trzeba zapłacić 4,4 zł. Należą do niej m.in. takie spółki jak AviaAM Leasing, MW Trade, Pragma Faktoring czy Prime Car Management. Wśród wymienionych firm najniższy wskaźnik P/E ma firma AviaAM Leasing (2,40), a najwyższy Pragma Faktoring (15,90). Stopa dywidendy dla tej grupy spółek wynosi 5,2 procent, co wskazuje na dość wysoką dochodowość zainwestowanego kapitału.

Paliwa i gaz

Branża wchodzi w skład sektora “Paliwa i Energia”, a jej wskaźnik P/E ma wartość 7,50. Składają się na nią takie spółki jak Termo-Rex oraz Unimot (dystrybucja paliw i gazu), Grupa Lotos, PKN Orlen, MOL, PGNiG, Serinus Energy (wydobycie i produkcja) oraz Skotan, która została zakwalifikowana przez GPW do grupy “pozostałe”. Niższy poziom wskaźnika cena do zysku w porównaniu do wyników całej branży prezentuje Unimot, Lotos oraz Orlen. Branża może się również pochwalić stopą dywidendy na poziomie 3 procent.

Zaopatrzenie przedsiębiorstw

W  swoim zestawieniu w ramach sektora “Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa” GPW wyodrębnia branżę “Zaopatrzenie przedsiębiorstw”. Charakteryzuje się ona wskaźnikiem P/E w wysokości 8,40. W jej ramach funkcjonują spółki Berling, Grodno, TIM (artykuły elektryczne), Bowim, Drozapol-Profil, Konsorcjum Stali, Stalprofil (wyroby hutnicze), Korporacja KGL, Krakchemia (chemikalia), Novita, WDX (pozostałe). Najwyższy poziom wskaźnika cena-zysk prezentuje firma Grodno (22,00) oraz Stalprofil (16,60). Z kolei najniższym spółka Bowim (4,30). Branża ma dość niską stopę dywidendy. Jej wartość to 1 procent.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie