Chat with us, powered by LiveChat

Dywidenda w Ferro zagrożona przez podatek. Spółka może być zobowiązana do zapłaty łącznie 27,5 mln zł

Skomentuj artykuł
© Andrey Kuzmin -Fotolia.com

Spółka Ferro otrzymała wynik kontroli prowadzonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, z którego wynika, że może być zobowiązana do zapłaty podatku w wysokości 19,25 mln zł powiększonego o odsetki w kwocie 8,25 mln zł.

 

Organ podatkowy zakwestionował transakcję ze spółką Novaservis z 2012 roku. Jak napisano w raporcie bieżącym: Spółka nie wykazała przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce Novaservis spol. s.r.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, co spowodowało zaniżenie dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania i w konsekwencji zaniżenie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. 

 

Zarząd Ferro nie zgadza się z tą decyzją i zamierza podjąć wszelkie możliwe kroki w celu ochrony interesu spółki oraz jej akcjonariuszy. W raporcie bieżącym spółka poinformowała, że na owej transakcji nie uzyskała jakiejkolwiek oszczędności podatkowej, a także że na moment przeprowadzania transakcji dysponowała stanowiskiem renomowanego doradcy podatkowego, zgodnie z którym transakcja była neutralna z punktu widzenia opodatkowania. 

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Wyniku Kontroli, Spółka oczekiwać będzie teraz na przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe. Ponadto w toku odrębnej wewnętrznej analizy i oceny ryzyka Zarząd Spółki może podjąć decyzję o utworzeniu rezerwy na zobowiązanie obejmujące kwotę główną wraz z odsetkami – dodano w raporcie bieżącym.

 

Novaservis spol. s.r.o. jest jednostką zależną Ferro, w której spółka posiada 100% udziałów od 2011 roku. Zajmuje się ona sprzedażą i produkcją armatury i wyposażenia sanitarnego. W 2012 roku Ferro podjęło uchwałę o podwyższeniu  kapitału zakładowego i zapasowego w Novaservis spol. s.r.o., co zostało rozliczone poprzez potrącenie z wierzytelności należnej od Novaservis spol. s.r.o. Spółka informowała o tym w raportach bieżących 16/2012 oraz 17/2012.

 

Jak podała spółka, ewentualna zapłata opisywanego podatku może wpłynąć na przejściowe ograniczenie zdolności do wypłaty dywidendy. Ferro wypłacało dywidendę regularnie od 2012 roku. Pierwsza dywidenda wyniosła 0,3 zł na akcję, natomiast rok temu spółka wypłaciła 1,2 zł na akcję.

 

Źródło: opracowanie własne

 

W raporcie dodano, że kondycja finansowa Ferro po ewentualnej zapłacie podatku pozostanie dobra, a wskaźniki zadłużenia i płynności będą kształtowały się na bezpiecznym poziomie. Zgodnie z danymi za trzy kwartały 2017 roku, Grupa Kapitałowa Ferro wykazała 279,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i 33,2 mln zł zysku netto. Na koniec września 2017 roku grupa posiadała 18,1 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 0,4, a oprocentowane zadłużenie 85,1 mln zł (dług netto 67 mln zł).

 

Po publikacji informacji o wyniku kontroli organu podatkowego kurs akcji Ferro zanurkował. Luka spadkowa na otwarciu sięgnęła 11,7%, a w pierwszych minutach sesji zniżki sięgnęły nawet 18,9%. Z punktu widzenia analizy technicznej notowania spadły poniżej linii trendu wzrostowego oraz 200-okresowej średniej kroczącej, szukając wsparcia w okolicach dolnego ograniczenia blisko rocznego trendu bocznego.

 

Ferro – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

Źródło: Ferro S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie