Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Omówienie wyników Grupy TAURON za 2017 r.

Temat czatu: Omówienie wyników Grupy TAURON za 2017 r.

Data: środa, 14 marca, godz. 15:30

 

Tauron Polska Energia

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza 

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Posiada doświadczenie w sferze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również z zakresu finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych. Brał udział w realizacji projektów due dilligence i wyceny licznych spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą).

 

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, górniczego i hutniczego, w których pełnił funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz zajmował wysokie stanowiska menadżerskie. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmie BRE Corporate Finance S.A., Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od 2008 r. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej odpowiadał m.in. za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością, pozyskanie finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Uczestniczył również w procesie debiutu giełdowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej oraz zajmował się pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

 

Pobierz prezentację - Wyniki finansowe Grupy TAURON za 2017 r.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 14 marca (środa) o godz. 15:30. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Dzień dobry. Witamy na kolejnym czacie Grupy TAURON dla inwestorów indywidualnych. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

Tomasz Stepien: Drobne techniczne pytanie - nie widzę na stronie Sprawozdania Zarządu z Działalności w 2017? Czy nie będzie go - czy ja w złym miejscu szukam? A merytorycznie mam pytanie - podają Państwo wolumen generacji w 2017 ze źródeł odnawialnych. Czy można prosić o wolumen generacji tylko ze źródeł biomasowych w 2017 i porównanie do 2016?

 

Marek Wadowski: Poniżej link do zakładki strony internetowej z raportami okresowymi: https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe

 

Rafał Turek: Czy wskaźnik dług netto do EBITDA w kolejnych kwartałach będzie utrzymany poniżej poziomu 3x?

 

Marek Wadowski: W związku z realizowanym programem inwestycyjnym należy oczekiwać wzrostu wskaźnika. Jednak nie przewidujemy aby w tym roku przekroczył on 3,0x.

 

Wojtek Worwa: Z jakiego tytułu Tauron wypłaca premie pracownikom (55 mln zł rezerwy w IV kwartale)? Ilu pracowników Grupy obejmuje taka premia? Ile wynosi przeciętna premia dla pojedynczego pracownika?

 

Marek Wadowski: Zgodnie z porozumieniem ze stroną społeczną premia wypłacana jest za realizację Programu Poprawy Efektywności. Jej wysokość jest uzależniona od stopnia realizacji tego programu. Zakładana w rezerwie przeciętna premia na pracownika wynosi 1,9 tys. zł brutto w skali roku.

 

Jupik: Kiedy najszybciej można spodziewać się wypłaty dywidendy?

 

Marek Wadowski: Zgodnie z naszymi przewidywaniami, które komunikowaliśmy przy okazji publikacji strategii, pierwszym rokiem w którym widzimy możliwość wypłaty dywidendy jest 2020 r. (z zysku za 2019 r.).

 

Andrzej: Skąd takie słabe wyniki segmentu wydobycie? Produkcja węgla w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła symbolicznie. Jakie są prognozy na 2018 rok dla wydobycia? Czy możliwe jest osiągnięcie rentowności w 2018 roku w tym segmencie?

 

Marek Wadowski: W 2017 r. wielkość produkcji węgla handlowego była zbliżona do produkcji w 2016 r. O prawie 12% wzrosła sprzedaż węgla. Niemniej jednak, wystąpił istotny wzrost po stronie kosztów (maszyny, urządzenia górnicze, stal, usługi obce), stąd wynik na poziomie 2016 r. Przykładowo koszty najmu kombajnów górniczych wzrosły o prawie 40%. W 2018 r. przy założonej podobnej wielkości produkcji węgla handlowego jak w 2017 r. powinna nastąpić poprawa wyniku. Jednak z uwagi na wspomniany wzrost kosztów osiągnięcie dodatniej EBITDA będzie wyzwaniem.

 

Kamil Prochnicki: Czy informacje prasowe o możliwej fuzji w energetyce, w której miałby uczestniczyć także Tauron, można traktować na poważnie? Czy jest taki scenariusz przez Tauron rozważany?

 

Marek Wadowski: Obecnie nie prowadzimy żadnych analiz ani prac w tym zakresie.

 

wyparowało: Jak wygląda obecnie proces uruchomienia rynku mocy? Kiedy będą widoczne pierwsze efekty wprowadzenia rynku mocy?

 

Marek Wadowski: W listopadzie i grudniu 2018 r. powinny odbyć się pierwsze aukcje na lata 2021-2023. Pierwsze przychody dla jednostek, które wygrają aukcje pojawią się w 2021 r. Obecnie czekamy na ostateczny kształt regulaminu rynku mocy, który będzie bardzo istotny dla dobrego przygotowania się do aukcji. Przygotowujemy się również do certyfikacji naszych jednostek wytwórczych, co jest warunkiem uczestnictwa w aukcjach.

 

Michał: Czy Tauron planuje inwestycje w energetykę atomową? Czy będzie uczestniczył w tej inwestycji jeśli w Polsce ruszy budowa takiej elektrowni?

 

Marek Wadowski: W 2015 r. TAURON objął 10% udziałów w spółce celowej PGE EJ1, która prowadzi prace zmierzające do budowy elektrowni atomowej. Ponieważ budowa elektrowni atomowej jest projektem niemożliwym do realizacji bez wsparcia państwa, podobnie jak inni udziałowcy oczekujemy na decyzje w tym zakresie.

 

Tomasz Stepien: Jaka jest Państwa zdaniem przyczyna ostatniego wzrostu cen zielonych certyfikatów? Czy ten trend może skłonić Tauron do większej generacji z biomasy w 2018?

 

Marek Wadowski: Powodem wzrostu cen jest wzrost obowiązku umorzenia, co wpływa bezpośrednio na wzrost popytu na zielone certyfikaty oraz zmiana metodologii ustalania opłaty zastępczej. Dodatkowo, wzrost popytu na zielone certyfikaty jest wzmacniany wzrostem zużycia energii elektrycznej. Produkcja energii z biomasy jest uzależniona od relacji cenowej pomiędzy ceną energii elektrycznej (powiększoną o cenę zielonych certyfikatów) a kosztem pozyskania biomasy. Obecnie nie zwiększamy generacji z biomasy, niemniej jednak w całym 2018 r. nie możemy tego wykluczyć.

 

Andrzej: Chciałem zapytać o smog i jakie działania w kwestii przeciwdziałania temu zjawisku podejmuje TAURON

 

Marek Wadowski: Grupa TAURON prowadzi szeroko zakrojony program walki z niską emisją. W ramach tego programu prowadzimy kampanię społeczną "Oddychaj powietrzem" oraz realizujemy Program likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji Śląsko-Dąbrowskiej. W ramach tego programu nasza spółka zależna TAURON Ciepło promuje przyłączanie budynków do sieci ciepłowniczej (w 2017 r. podpisaliśmy kontrakty na nowe przyłączenia w wysokości 61 MWt, dwukrotnie więcej niż w 2016 r.). Także spółka TAURON Sprzedaż proponuje klientom indywidualnym interesujące rozwiązania wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne.

 

pesymista: Czy planowane są kolejne emisje obligacje? Czy będą emisja dla inwestorów indywidualnych?

 

Marek Wadowski: Obecnie nie prowadzimy prac w kierunku emisji obligacji dla inwestorów indywidualnych. Nie możemy jednak wykluczyć, że w 2018 r. będziemy się starali pozyskać dodatkowe finansowanie w instytucjach finansowych. Nie przewidujemy jednak, jak wcześniej wspominałem, że wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec 2018 r. przekroczy poziom 3,0x.

 

Pektrym: Jakie inwestycje planowane są w 2018 roku?

 

Marek Wadowski: Szczegółowe informacje o planowanych inwestycjach znajdują się na slajdzie 23 prezentacji wynikowej dostępnej na stronie czatu.

 

Alojzy: Jakie jest ryzyko sporów sądowych z właścicielami farm wiatrowych?

 

Marek Wadowski: Szacunek ryzyka negatywnego rozstrzygnięcia sporów w sprawie farm wiatrowych przeprowadzamy na podstawie analiz prawnych. Nasza ocena sytuacji, potwierdzona przez biegłego rewidenta, nie wskazuje na konieczność tworzenia rezerw z tego tytułu.

 

inwestor1234: Dlaczego zdecydowano się na rozwiązanie części rezerwy na poczet ewentualnych kar nakładanych przez URE?

 

Marek Wadowski: Kara okazała się niższa niż utworzona rezerwa na ten cel.

 

thommat: Czy może Pan skomentować wynik segmentu Wydobycie oraz jego przyszłość w Tauron?

 

Marek Wadowski: Wydobycie węgla w Grupie TAURON stanowi istotny element w całym łańcuchu wartości. Jego rola z chwilą wejścia w życie konkluzji BAT jeszcze wzrośnie z uwagi na wysoką jakość węgla wydobywanego w ZG Sobieski, który będzie mógł być wykorzystywany do produkcji po 2021 r. Jednocześnie kluczowa jest systematyczna poprawa efektywności finansowej tego segmentu zapewniająca możliwość funkcjonowania w średniej i długiej perspektywie. Nieustannie koncentrujemy zatem nasze działania na wzroście rentowności segmentu Wydobycie.

 

Moderator: Bardzo dziękujemy za aktywny udział w czacie. Zapraszamy na kolejne spotkanie po wynikach za I kwartał 2018 r.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie