Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zapisy inwestorów indywidualnych na akcje Novaturas do 7 marca

Trwa oferta publiczna akcji Novaturas, największego operatora turystycznego w krajach bałtyckich, który zamierza zadebiutować na giełdach w Warszawie i w Wilnie. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje Spółki od 27 lutego do 7 marca.

 

Oferta publiczna akcji Novaturas jest przeprowadzana w Polsce, na Litwie i w Estonii. Obejmuje 3 903 500 akcji, tj. 50% istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). W przypadku dużego popytu na akcje Spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 1 249 120 akcji, tj. do 16% istniejących akcji.


Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się 50% akcji Spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66% akcji Spółki w przypadku uruchomienia dodatkowej puli.


Przewiduje się, że inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć łącznie około 10% akcji, które zostaną ostatecznie zaoferowane.

Składanie zapisów przez inwestorów indywidualnych w Polsce

 • Polscy inwestorzy indywidualni składają zapisy po cenie maksymalnej wyrażonej w polskich złotych, tj. po cenie 56,11 zł za akcję.
 • Pojedynczy zapis może opiewać na co najmniej 10 akcji i nie więcej niż 390 000 akcji. Inwestorzy mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
 • Ostateczna cena akcji dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż cena maksymalna wyrażona w polskich złotych oraz nie będzie wyższa niż ostateczna cena akcji dla inwestorów instytucjonalnych.
 • Wszelkie nadpłaty, wynikające np. z ustalenia ostatecznej ceny akcji dla inwestorów indywidualnych poniżej ceny maksymalnej lub z proporcjonalnej redukcji zapisów, zostaną zwrócone na rachunek inwestora wskazany w formularzu zapisu w ciągu 7 dni od daty przydziału akcji w Polsce.
 • Inwestorzy indywidualni w Polsce mogą składać zapisy na akcje Spółki w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (Oferujący), a także w punktach Domu Maklerskiego mBanku oraz Biura Maklerskiego Alior Bank.

Harmonogram oferty publicznej akcji Novaturas

26 lutego – 8 marca 2018 r.

Roadshow oraz budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

27 lutego – 7 marca 2018 r.

Przyjmowanie zapisów po cenie maksymalnej wśród inwestorów indywidualnych

8 marca 2018 r.

Publikacja informacji o ostatecznej liczbie i cenach akcji oferowanych

około 21 marca 2018 r.

Pierwszy dzień notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie i na Nasdaq w Wilnie

Główne elementy strategii Grupy Novaturas

 • Utrzymanie pozycji lidera w krajach bałtyckich i czerpanie korzyści z dalszego wzrostu rynku
 • Ciągłe rozwijanie oferty w celu utrzymania dotychczasowych oraz pozyskania nowych klientów, przekładające się na wzrost sprzedaży
 • Dalsza ekspansja geograficzna na rynku białoruskim
 • Utrzymywanie zróżnicowanych i uzupełniających się kanałów dystrybucji z rosnącym udziałem e-commerce
 • Dalszy wzrost skali działalności w połączeniu z utrzymaniem wysokich wskaźników rentowności i generowania gotówki
 • Regularne wypłaty dywidendy akcjonariuszom

Polityka dywidendowa

Regularne wypłaty dywidendy są jednym z kluczowych elementów strategii Grupy Novaturas. Model biznesowy Spółki charakteryzuje wysokimi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej oraz niskim nakładami inwestycyjnymi. Novaturas nie posiada własnych hoteli, samolotów czy autobusów oraz nie zamierza ich kupować, gdyż zdaniem Zarządu Spółki wyższe stopy zwrotu można osiągać, koncentrując się na podstawowej działalności, niż inwestując w aktywa trwałe. Takie podejście umożliwia wypłacanie znacznej części zysków akcjonariuszom.


Zarząd przewiduje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości około 6 mln EUR w oparciu o zaudytowane wyniki finansowe za I połowę 2018 r. W długim terminie Zarząd zakłada rekomendowanie corocznej wypłaty dywidendy na poziomie 70–80% zysk netto.

Wybrane wyniki finansowe Grupy Novaturas

 

W 2017 r. przychody Grupy wzrosły o blisko 40% r/r, do ponad 141 mln EUR, natomiast EBITDA i zysk netto były prawie dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej i wyniosły odpowiednio: 10,6 mln EUR i 8,2 mln EUR.


Bardzo dobrze dla Grupy Novaturas zapowiada się także bieżący rok, co potwierdzają wyniki przedsprzedaży na sezon letni 2018. Z ofert typu first minute, sprzedanych przed końcem 2017 r., skorzystało o 84% klientów więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Mimo że Novaturas istotnie powiększył ofertę na sezon letni 2018 (o 27% w porównaniu z ubiegłym rokiem), udział przedsprzedaży w przygotowanym programie sięgnął 31% (dane na koniec roku).

Obecna i przewidywana struktura akcjonariatu Spółki

 

Więcej informacji o Grupie Novaturas można znaleźć na stronie internetowej www.novaturasgroup.com/pl

 

Źródło: Novaturas AB


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Novaturas AB („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki („Oferta”) jest prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą („Prospekt”). Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.novaturasgroup.com).