Chat with us, powered by LiveChat

Mercor z wyraźną poprawą wyników po trzech kwartałach

Skomentuj artykuł
© yevgeniy11 – fotolia.com

Grupa Mercor opublikowała raport za trzeci kwartał roku obrotowego 2017/2018. W ujęciu rok do roku widać wyraźną poprawę osiągniętych wyników. W piątek od rana giełdowy kurs akcji spółki rośnie.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) I-III kwartał 2017/2018

I-III kwartał 2016/2017

Zmiana r/r
Przychody netto ze sprzedaży 249 350 200 056 24,6%
Wynik operacyjny 17 616 12 070 45,9%
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 110 7 644 32,3%

Źródło: Mercor SA.

 

Po trzech kwartałach, zakończonych 31 grudnia 2017 roku (firma ma przesunięty rok obrotowy), Grupa Mercor wypracowała ponad 249 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 200 mln zł wykazanych w analogicznym okresie rok wcześniej, co stanowi poprawę o blisko 25%. Jednocześnie jej wynik operacyjny wzrósł z poziomu 12,1 mln zł do 17,6 mln zł (wzrost rdr o 46%), a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej z poziomu 7,6 mln zł do 10,1 mln zł (wzrost rdr o 32%).

 

W samym trzecim kwartale roku obrotowego 2017/2018 skonsolidowane przychody ze sprzedaży Mercor wyniosły 85,3 mln zł wobec 66,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, czyli były wyższe o 28%. Jak podała spółka, wzrost sprzedaży nastąpił zarówno na rynku polskim, jak i pozostałych rynkach macierzystych Grupy Mercor, poza rynkiem w Hiszpanii – choć hiszpańska spółka Tecresa znacznie zwiększyła sprzedaż eksportową na rynki Afryki Północnej i Ameryki Południowej. W tym samym okresie wynik operacyjny był równy 6,5 mln zł w porównaniu do 3,3 mln zł w trzecim kwartale roku obrotowego 2016/2017 (wzrost rdr o 100%). Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się natomiast z poziomu około 1,5 mln zł do ponad 3 mln zł (wzrost rdr o 102%).

 

Wypracowujemy dobre wyniki, regularnie zwiększamy skalę działalności przy stabilnej rentowności. To kolejny kwartał stopniowej poprawy marż. Notujemy także większe poziomy zamówień, z niewielkimi i naturalnymi wahaniami miesięcznymi. To efekt wcześniejszych inwestycji usprawniających produkcję, a także w R&D. Celujemy we wzrost udziału innowacji produktowych w sprzedaży, co stopniowo może przełożyć się na poprawę rentowności. Trzy strategiczne nowości wprowadzone do oferty w 2017 roku spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony rynku, pracujemy więc nad wzrostem ich wolumenów produkcji, by rozwijać sprzedaż. Konieczne więc będą kolejne inwestycje, choć mniejsze niż w ostatnich dwóch latach. Rośniemy szybciej niż rynek i widzimy dobre perspektywy rozwoju we wszystkich pionach naszej działalności w Polsce i za granicą"– skomentował Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor, cytowany w komunikacie ISBnews.

 

Wśród wskazanych w raporcie okresowym czynników, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału wymieniono: utrzymanie wysokiego poziomu zamówień, rozwój sprzedaży działu oddzieleń przeciwpożarowych w innowacyjnym modelu biznesowym, niepewną sytuację ekonomiczną w Rosji wynikająca z nałożonych na nią sankcji oraz cen ropy naftowej, a także pozyskanie finansowania na inwestycje kapitałowe związane z nowymi inicjatywami i produktami. Uwagę zwrócono także na problem z pozyskaniem pracowników budowlanych, tempo realizacji prowadzonych projektów rozwojowych, tempo uzyskiwania certyfikatów w notyfikowanych instytucjach certyfikujących oraz na sytuację na rynkach eksportowych, w szczególności w Północnej i Zachodniej Europie. Ponadto wskazano na trwającą walkę cenową, która ma wpływ na osiąganie założonego poziomu marż, sytuację finansową klientów wpływającą na możliwy do udzielenia kredyt kupiecki i poziom sprzedaży oraz tempo spływu należności od klientów.

 

W piątek, na pierwszej giełdowej sesji po publikacji przez Mercor raportu okresowego, od rana notowania tej spółki świecą na zielono. Około godziny 10 ich kurs wynosił 11,45 zł w porównaniu do czwartkowej ceny zamknięcia ustalonej na poziomie 11,3 zł, co stanowiło wzrost o 1,33%.

 

Mercor – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie