Chat with us, powered by LiveChat

Udany początek roku dla ABC Daty

Skomentuj artykuł
© Korta – fotolia.com

ABC Data opublikowała raport bieżący zawierający informację o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w styczniu 2018 roku. Ujawnione dane mogą napawać optymizmem.

 

Jak podała spółka, w styczniu 2018 roku przychody ze sprzedaży Grupy ABC Data wyniosły 374 mln zł. W analogicznym okresie rok wcześniej było to 365 mln zł, co oznacza poprawę rok do roku o około 2,5%.

 

Powyższa dynamika nie wydaje się zbyt wysoka, jednak warto przy tym zwrócić uwagę na jeden dość istotny szczegół. Mianowicie, spółka zapowiadała wcześniej, że zamierza koncentrować się na poprawie rentowności poprzez rezygnację z niskomarżowych kontraktów, co miało mieć wpływ na obniżenie poziomu przychodów. Jeśli zatem rzeczywiście strategia polegająca na koncentracji na kontraktach o wyższej marży jest nadal realizowana, mogłoby to mieć przełożenie na wyraźniejszą poprawę notowanych wyników operacyjnych i netto. 

 

Styczeń to także drugi miesiąc z rzędu, kiedy przychody Grupy ABC Data zwiększyły się w ujęciu rok do roku, choć w grudniu 2017 roku poprawa była bardziej zauważalna – w tym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 593 mln zł i były wyższe w porównaniu do grudnia 2016 roku o 10,8%. Warto też zwrócić uwagę, że udana końcówka ubiegłego roku najprawdopodobniej pozwoliła Grupie ABC Data przekroczyć opublikowaną kilka miesięcy wcześniej prognozę przychodów ze sprzedaży na 2017 rok – jak wynika z szacunków, Grupa ABC Data wypracowała w tym okresie 4,6 mld zł wobec prognozy zakładającej osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 4,47 mld zł.

 

W czwartek, na pierwszej giełdowej sesji po ujawnieniu danych sprzedażowych za styczeń, notowania akcji ABC Data nieznacznie spadają. Około godziny 11 giełdowy kurs tych walorów wynosił 2,05 zł wobec ceny zamknięcia z dnia poprzedniego ustalonej na poziomie 2,06 zł.

 

 ABC Data – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Grupa ABC Data to dystrybutor sprzętu IT i elektroniki użytkowej na terenie Polski oraz kilku innych państw Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Od października 2017 roku akcje spółki znajdują się na rachunku Fundamentalnego Portfela SII.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie