Chat with us, powered by LiveChat

Forte – w IV kw. 2017 roku EBIT spadł o 53% rdr

Skomentuj artykuł
© Roman King - Fotolia.com

W IV kw. minionego roku erozja zysków spółki Forte przyspieszyła. O ile po trzech kwartałach 2017 roku spadek zysku operacyjnego wyniósł 22,1% rdr, to w ostatnim kwartale dynamika sięgnęła 53% rdr. Kurs akcji zanurkował na początku sesji, otwierając się 3,6% luką spadkową.

 

Zgodnie z szacunkami w IV kw. 2017 roku Forte osiągnęło 291 mln zł przychodów i 19 mln zł zysku operacyjnego. Są to wyniki odpowiednio słabsze rok do roku o 4,6% i 53%. Oznacza to, że w ostatnim kwartale roku spółka wypracowała marżę zysku operacyjnego na poziomie 6,5% wobec 13,4% przed rokiem.

 

W całym 2017 roku, zgodnie z szacunkami, przychody wyniosły 1,1 mld zł (+0,5% rdr), a zysk operacyjny 99 mln zł (-31,2% rdr).

 

Warto odnotować, że pomimo słabego roku spółki, w którym w każdym kwartale notowano spadek zysku, analitycy pozostawali optymistami, a większość wydanych rekomendacji miała zalecenie „kupuj” lub „trzymaj”. Na przykład w listopadzie BZ WBK wydał rekomendację „kupuj” z wyceną na poziomie 72,90 zł, a w styczniu 2018 roku DM BOŚ również rekomendował „kupuj”, z ceną docelową 57,90 zł. 

 

Od początku 2017 roku kurs akcji Forte spadł z 85 zł do 45 zł, czyli o 47%. Obecnie na wykres warto spojrzeć z perspektywy tygodniowej. Poziom 45 zł to między innymi początek impulsu wzrostowego z początku 2016 roku, co czyni go ważnym wsparciem. Ewentualne pokonanie tego wsparcia będzie silnym sygnałem podażowym klasycznej analizy techniczej.

 

Forte – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

Źródło: Fabryki Mebli Forte S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie