Chat with us, powered by LiveChat

Grupa BEST – publiczna emisja obligacji o wartości 30 mln zł

© royyimzy - Fotolia.com

W dniu 5 lutego 2018 rozpoczną się zapisy na 4-letnie obligacje BEST serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji serii T2 będzie naliczane już od pierwszego dnia zapisów, w związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.


Zapisy na obligacje BEST serii T2 będą przyjmowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie Alior Banku w ponad 150 placówkach na terenie całego kraju. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, a minimalny zapis to 1 obligacja. Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka.


„Obligacje Grupy BEST to stabilna inwestycja z atrakcyjnym oprocentowaniem, które wynosi WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5%, co daje ponad 5,2% w skali roku. Oferujemy inwestorom możliwość alokowania swoich środków na warunkach przewyższających lokaty bankowe. Nasi dotychczasowi obligatariusze doceniają rzetelność i wiarygodność spółki BEST. Na rynku obligacji jesteśmy od 2010 roku, to jest już nasza 16 emisja i trzeci program publiczny. Pozwoli on sfinansować rozwój naszej działalności, przede wszystkim kolejne inwestycje w portfele. W 2017 roku zainwestowaliśmy w nie ponad 300 mln zł” – podkreślił Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

 

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii T2:

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 5 lutego 2018 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów*: 16 lutego 2018 r.
Termin przydziału: 19 lutego 2018 r.
Przewidywany Dzień Emisji: 28 lutego 2018 r.
Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu: 7 marca 2018 r.

* Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferuje Spółka

 

Współorganizatorami oraz oferującymi obligacje BEST w ramach obecnego programu są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (pełniący również funkcję globalnego koordynatora) oraz Alior Bank – Biuro Maklerskie.


W listopadzie 2017 roku BEST przydzielił obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł, alokowane do portfeli 650 inwestorów. Emisja obligacji serii T1 była prowadzona w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.


W 2017 roku Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec 2016 roku. Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 61,9 mln zł, czyli o 31% więcej niż w czwartym kwartale 2016. Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł. W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła 282 mln zł spłat, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności jej należnych, czyli o 32% więcej rok do roku.


Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa BEST wypracowała ponad 46,3 mln zł zysku netto oraz ponad 120 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 154 mln zł.

 

Źródło: Best S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie