Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Trwają zapisy w wezwaniu na akcje Robyg. Co inwestor powinien zrobić, by się zapisać?

W dniu 1 grudnia 2017 r. Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, ogłosił wezwanie na wszystkie akcje Robyg SA („Robyg”), jednego z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce.


Okres zapisów w wezwaniu kończy się 2 lutego 2018 r. W ramach Wezwania, akcjonariuszom Robyg zaoferowana została cena 3,55 zł za każdą akcję Robyg. Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu jest Pekao Investment Banking.


Poniżej znajdują się przydane informacje dla inwestorów chcących odpowiedzieć na Wezwanie.

Kluczowe informacje o wezwaniu:

 • Bricks Acquisitions Limited oferuje 3,55 zł za akcję Robyg, co oznacza:
  • premię 12.3% wobec ceny zamknięcia na sesji 30 listopada 2017 r.,
  • odpowiednio 9,9% i 8,9% wobec średniego kursu akcji Robyg na GPW ważonego wolumenem obrotu za 3 i 6 miesięcy do dnia 30 listopada 2017r.,
  • 18,3% wobec ceny emisyjnej ustalonej na 3,00 zł za akcję w ramach ostatniego podwyższenia kapitału zakładowego przeprowadzonego na podstawie uchwały emisyjnej z dnia 6 czerwca 2017 r.,
  • 42,6% wobec ceny zamknięcia na sesji 12 maja 2015 r., tj. w przededniu opublikowania przez ROBYG informacji o rozpoczęciu poszukiwania inwestora strategicznego celem ustabilizowania struktury właścicielskiej i zapewnienia trwałego wzrostu.
 • Okres przyjmowania zapisów rozpoczął się 2 stycznia 2018 r. i skończy się 2 lutego 2018 r.
 • Wezwanie obejmuje wszystkie wyemitowane akcje Robyg, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Zarząd Robyg wydał pozytywną opinię na temat wezwania
 • Wezwanie dojdzie do skutku po spełnieniu warunków wskazanych w treści Wezwania, w tym objęciu zapisami w Wezwaniu co najmniej 66% ogólnej liczby akcji Robyg
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Bricks Acquisitions kontroli nad Robygiem

Ważne daty w Wezwaniu:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 2 stycznia 2018 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 15:00 czasu środkowoeuropejskiego 2 lutego 2018 r.
 • Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 7 lutego 2018 r.
 • Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 9 lutego 2018 r.

 

Wzywający zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z warunkami Wezwania

Często zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest opinia zarządu Robyg a na temat Wezwania?

Zarząd Robyg wydał pozytywną opinię o Wezwaniu i przytoczył wycenę przygotowaną przez Ipopema, zgodnie z którą cena za akcje oferowana przez wzywającego w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki. Co więcej, kluczowi menedżerowie ROBYG: Oscar Kazanelson – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Alex Goor – Przewodniczący Rady Nadzorczej Robyg Construction oraz Artur Ceglarz – Dyrektor Finansowy, łącznie posiadający 10,2% akcji Robyg, nieodwołalnie zobowiązali się, na warunkach określonych w umowie, do sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji w ramach Wezwania


Co inwestor powinien zrobić, żeby sprzedać swoje akcje w wezwaniu?
Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu jest Pekao Investment Banking. Inwestor może złożyć zapis w Wezwaniu na trzy sposoby. Pierwszy to złożyć zapis bezpośrednio w siedzibie Pekao Investment Banking (S.A. ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek A02-091 Warszawa). Drugi - wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru lub przesyłkę kurierską na adres Pekao Investment Banking.


Należy zaznaczyć, że list lub przesyłkę należy nadać w takim terminie, aby dotarły do siedziby Podmiotu Pośredniczącego najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, tj. w dniu 2 lutego 2018 r., lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w wypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów, do godziny 15:00 czasu warszawskiego.


Po trzecie, inwestor może złożyć zapis w jednym z blisko 100 Punktów Usług Maklerskich („PUM”) Domu Maklerskiego Pekao i Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.


Lista Punktów Usług Maklerskich („PUM”) Domu Maklerskiego Pekao i Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. do pobrania (PDF)


Jak udziałowcy Robyg mogą się skontaktować z Pekao?

Kontakt z Centralnym Domem Maklerskim Pekao:
Tel: 801 140 490 (opłata za jeden impuls) lub +48 22 591 24 90 (opłata według taryfy operatora)
e-mail: infocdm@cdmpekao.com.pl


Kontakt z Domem Maklerskim Pekao:
Tel: 800 105 800 (połączenie bezpłatne) lub +48 22 591 22 00 (opłata wg cennika operatora)
e-mail: dm@pekao.com.pl

Przydane linki:

Treść Wezwania ogłoszona 1 grudnia 2017 r.

Zmiana treści Wezwania, ogłoszona 22 grudnia 2017 r.
Komunikat o spełnieniu warunku Wezwania z dnia 3 stycznia 2018 r.


 

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał został przygotowany przez spółkę Bricks Acquisitions Limited wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie stanowi oferty ani propozycji dokonania zapisów na sprzedaż, zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności akcji Robyg S.A. („Robyg”). Niniejszy materiał nie stanowi również rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Robyg lub spółek z grupy kapitałowej Robyg .


Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Robyg jest dokument wezwania w polskiej wersji językowej, ogłoszony w dniu 1 grudnia 2017 r. za pośrednictwem agencji informacyjnej wraz z późniejszymi zmianami z dnia 22 grudnia 2017 r. oraz komunikatem o spełnieniu warunku z dnia 3 stycznia 2018 r.