Chat with us, powered by LiveChat

Udany rok Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Skomentuj artykuł
© 279photo – fotolia.com

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) opublikował dane na temat liczby pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek. Ostatni kwartał, jak i cały ubiegły rok, był dla firmy udany.

 

Jak poinformowała spółka, w samym czwartym kwartale 2017 roku liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek wyniosła 5.032 wobec 4.669 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 7,8%. Udział umów zawartych w modelu abonamentowym wyniósł przy tym 61,9% w porównaniu do 57,6% w czwartym kwartale 2016 roku. 

 

PBKM – liczba przechowywanych (skala lewa; wykres kolumnowy) oraz pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek (skala prawa; wykres liniowy)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PBKM SA.

 

W całym 2017 roku PBKM pozyskał 20.519 próbek krwi pępowinowej lub tkanek wobec 18.604 rok wcześniej, co oznacza

wzrost o 10,3%. Na koniec tego okresu liczba przechowywanych próbek wyniosła ogółem 159.288 wobec 139.509 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 14,2%. W samym segmencie B2C liczba próbek przekroczyła 147 tysięcy (w tym 62,1% umów w modelu abonamentowym) w porównaniu do nieco ponad 127 tysięcy próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec 2016 roku (w tym 62,8% umów w modelu abonamentowym), co stanowi wzrost o 15,5%.

 

– Zgodnie z naszymi zapowiedziami zakończyliśmy ubiegły rok na rekordowym w historii PBKM poziomie blisko 160
tysięcy przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek. W całym ubiegłym roku pozyskaliśmy ponad 20
tysięcy nowych próbek, co daje nam pozycję lidera wśród europejskich banków komórek macierzystych pod
względem liczby pozyskiwanych próbek z ponad 20% udziałem w rynku. Umacniamy naszą pozycję we wszystkich
krajach, gdzie prowadzimy działalność. Spodziewamy się w tym roku utrzymania podobnej jak w ubiegłym dynamiki
wzrostu w pozyskiwaniu nowych próbek – skomentował Jakub Baran, Prezes Zarządu PBKM.

 

W poniedziałek, po publikacji raportu bieżącego przez PBKM, notowania akcji spółki znajdują się na tym samym poziomie, na którym została ustalona ich piątkowa cena zamknięcia, tj. 68 zł. Od debiutu na warszawskiej giełdzie, który miał miejsce w kwietniu 2016 roku, kurs PBKM urósł natomiast o blisko 45%. Dodatkowo w maju ubiegłego roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 1,8 zł na jedną akcję.

 

PBKM – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie