Chat with us, powered by LiveChat

Raport z debiutu – DO OK S.A.

Skomentuj artykuł
© vege - Fotolia.com

Nazwa spółki: DO OK S.A.

Rok założenia: 2010

Strona www: www.dook.pro

Data debiutu: 4 grudnia 2017 r.

Sektor: oprogramowanie

Ticker: DOK

 

Opis działalności: Podstawowym obszarem działalności DO OK S.A. jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących web tech (technologie sieciowe) oraz native mobile (natywne technologie mobilne). Dzięki bogatemu doświadczeniu, specjalistycznemu know-how i gwarancji jakości Spółka oferuje swoim klientom dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystujących m.in. technologie: Django & Python, JavaScript (node.js, angular, react) oraz native mobile (iOS, Android). Zgodnie z badaniami portalu Clutch.co, Emitent znajduje się w rankingu najlepszych deweloperów z Polski, oraz pierwszej dziesiątce firm świadczących usługi w technologii Django & Python. DO OK S.A. jest partnerem firmy Odoo S.A. tworzącej od 10 lat najpopularniejszy otwarty system klasy ERP/CRM w technologii Python. Dzięki tej współpracy Emitent ma możliwość wejścia na nowy rynek rozszerzając zdolności projektowania systemów i modułów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta biznesowego, wykorzystując przy tym wiedzę i doświadczenie zdobyte wcześniej z wielu dziedzin IT. W zależności od wymagań użytkownika są to działania polegające na optymalizacji lub unowocześnianiu istniejących już systemów i aplikacji bądź na przygotowaniu od podstaw nowych rozwiązań.

 

Kapitalizacja: 4.649.400,00 zł (wg kursu zamknięcia na debiucie)

Wartość oferty: 640.000,00 zł*

Koszty emisji: 200.000,00 / 31,25% wartości oferty

*wartość 2.300.000 akcji serii D Emitenta, objętych przez inwestorów w ramach przeprowadzonej w terminie 28.03. – 18.04.2017 r. oferty prywatnej po cenie emisyjnej równej 8,70 zł za jedną akcję serii D.

 

Przychody za 2016 r.: 3.014.414,42 zł*

Zysk netto za 2016 r.: 153.006,26 zł**

Kapitał własny (31.12.2016 r.): 319.000,00 zł

*suma przychodów DOOK HexFund Sp. z o.o. sp. k. (poprzednik prawny Emitenta) za okres 01.01 – 28.09.2016 r. oraz Emitenta za okres 29.09 – 31.12.2016 r.

**suma zysku netto DOOK HexFund Sp. z o.o. sp. k. (poprzednik prawny Emitenta) za okres 01.01 – 28.09.2016 r. oraz Emitenta za okres 29.09 – 31.12.2016 r.

 

Cena/Zysk: -28,49 (wg kursu odniesienia na debiucie)

Cena/Wartość księgowa: 329,45(wg kursu odniesienia na debiucie)

 

Kurs odniesienia: 3,20 zł

Kurs otwarcia: 3,81 zł

Kurs zamknięcia: 3,69 zł

Wolumen obrotu: 10.575 szt.

Autoryzowany Doradca: INC S.A.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

 

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ
Dmitrij Żatuchin 40,91% / 45,76%
Ryszard Milan 38,10% / 41,71%
Pozostali 20,99% / 12,53%

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie