Chat with us, powered by LiveChat

Raport z debiutu – Cherrypick Games S.A.

Skomentuj artykuł

Nazwa spółki: Cherrypick Games S.A.

Rok założenia: 2014

Strona www: www.cherrypickgames.com

Data debiutu: 24 listopada 2017 r.

Sektor: Gry

Ticker: CHP

 

Opis działalności: Studio Cherrypick Games zostało założone w 2014 r. przez zespół menadżerów z branży gier z blisko 15-letnim doświadczeniem w tworzeniu, wydawaniu i marketingu gier na wszystkie wiodące platformy. Podstawową działalnością Emitenta jest tworzenie, a także wydawanie oraz dystrybucja gier Free2Play oraz Premium na wszelkie wiodące platformy, tj. iOS, Android, macOS, Sony PlayStation 4 oraz Xbox One. Firma ma status dewelopera i wydawcy Sony PlayStation i Microsoft Xbox. Od początku swojego istnienia Spółka współpracuje z Apple, Google, Amazon, Tencent, Bandai Namaco. W ramach dodatkowej działalności, stanowiącej uzupełnienie w stosunku do podstawowego przedmiotu działalności Spółki, jakim jest tworzenie i wydawanie oraz dystrybucja gier wieloplatformowych, Emitent tworzy kompleksowy system do produkcji gier wideo umożliwiających interakcję pomiędzy streamerem, publicznością oraz środowiskiem gry.

 

Kapitalizacja: 102.912.350,00 zł (wg kursu zamknięcia na debiucie)

Wartość oferty: 6.210.000,00 zł*

Koszty emisji: 380.000,00 zł / 6,12% wartości oferty

*wartość oferty 103.500 akcji serii B Emitenta, objętych przez inwestorów po cenie emisyjnej równej 60,00 zł za jedną akcję serii B w ramach przeprowadzonej w terminie 23.08 – 01.09.2017 r. oferty publicznej.

 

Przychody za 2016 r.: 863,000,00 zł

Zysk netto za 2016 r.: 17.000,00 zł

Kapitał własny (31.12.2016 r.): 920.000,00 zł

 

Cena/Zysk: 4.424,12 (wg kursu odniesienia na debiucie)

Cena/Wartość księgowa: 81,75 (wg kursu odniesienia na debiucie)

 

Kurs odniesienia: 60,00 zł

Kurs otwarcia: 80,00 zł

Kurs zamknięcia: 82,10 zł

Wolumen obrotu: 10.575 szt.

Autoryzowany Doradca: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Animator: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

 

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ
Marcin Kwaśnica 46,27% / 46,27%
Michał Sroczyński 23,93% / 23,93%
Webtradecenter sp. z o.o. 7,98% / 7,98%
Altus TFI S.A. (poprzez zarządzane fundusze) 7,87% / 7,87%
Pozostali 13,95% / 13,95%

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie