Chat with us, powered by LiveChat

Ranking Domów Maklerskich 2017

Skomentuj artykuł

Jak co roku, na postawie wyników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, został opracowany Ranking Domów Maklerskich. Podobnie jak w zeszłym roku zwycięzcą jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Drugie miejsce, również podobnie jak w zeszłym roku, zajął Dom Maklerski BOŚ. Należy zwrócić uwagę, że popularna Bossa bije swego rodzaju rekord, gdyż nie schodzi z podium od 2010 roku, czyli od kiedy jest wyliczany Ranking Domów Maklerskich. Na trzecie miejsce z kolei awansowało Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego.

 


 

Partner Rankingu Domów Maklerskich

 

 

Podsumowanie Rankingu Domów Maklerskich 2017 na Bankier.pl

 


 

Ranking został opracowany na podstawie głosów inwestorów oddanych w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów (pełne wyniki badania zostaną ogłoszone 6 grudnia 2017 r.). W badaniu wzięło udział blisko 5 tysięcy inwestorów. Każdy z ankietowanych deklarował, w którym biurze maklerskim posiada swój główny rachunek brokerski. Następnie każdy oceniał swoje biuro w jednej z 9 kategorii (skala od 1 do 5):

 

 1. bezawaryjność i szybkość platformy internetowej
 2. funkcjonalność platformy internetowej
 3. jakość obsługi bezpośredniej (w POK-u, przez telefon)
 4. profesjonalizm pracowników DM
 5. jakość analiz i rekomendacji
 6. oferta edukacyjna
 7. dostęp do informacji i notowań
 8. dostęp do rynków zagranicznych
 9. dostęp do rachunków IKE i IKZE

 

Na tej podstawie powstały średnie oceny przyznane poszczególnym Domom Maklerskim:

 

Kryteria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BM Alior Banku

3,91

3,80

3,58

3,61

3,28

3,03

3,57

2,66

2,66

DM BOŚ

4,28

3,91

3,74

3,90

3,68

3,75

3,85

3,46

3,86

DM BZ WBK

4,01

3,83

3,55

3,54

3,28

2,82

3,63

3,06

3,03

BM Deutsche Bank PBC (DB Securities)

4,03

3,62

3,51

3,50

2,78

2,48

3,41

2,60

2,38

Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego

4,08

4,04

3,94

3,93

3,60

4,04

3,88

2,80

3,10

eMakler (usługa maklerska oferowana przez mBank)

3,96

3,50

3,14

3,17

2,93

2,69

3,04

2,50

2,79

DM mBanku (d. DI BRE)

4,00

3,74

3,54

3,59

3,31

3,20

3,56

3,11

3,36

CDM Pekao (Centralny Dom Maklerski)

3,68

3,64

3,57

3,66

3,24

3,06

3,45

2,91

2,82

DM Pekao

4,16

4,02

3,93

3,83

3,64

3,39

3,69

3,44

3,21

DM PKO Banku Polskiego

4,04

4,11

4,15

3,96

4,18

4,22

4,47

4,19

4,23

Średnia ocen

4,01

3,82

3,66

3,67

3,39

3,27

3,65

3,07

3,14

 

Wagi przypisane poszczególnym ocenom zostały wyznaczone również na podstawie tegorocznego badania. Inwestorzy sami deklarowali, które kryteria są dla nich ważne przy ocenie domów maklerskich. Tradycyjnie od lat, najważniejsze dla klientów domów maklerskich jest bezawaryjność i szybkość platformy internetowej oraz jej funkcjonalność.

 

Ostateczny Ranking Domów Maklerskich 2017 kształtuje się następująco (w zestawieniu znalazły się tylko te biura maklerskie, gdzie uzyskano minimum 100 odpowiedzi – wskazań jako główne biuro maklerskie):

 


 

To na co warto zwrócić uwagę:

 

 • Średnie oceny przyznane biurom maklerskim w poszczególnych kategoriach są niemalże takie same jak w zeszłym roku. Te z kolei są niższe od ocen postawionych polskim brokerom dwa lata temu.
 • Na podium znajdują się biura maklerskie: DM PKO BP, DM BOŚ i BM ING, które od lat zbierają wysokie oceny od inwestorów. W Rankingu Domów Maklerskich nie było żadnego poważnego zaskoczenia od lat.
 • Tradycyjnie na ostatnim miejscu znajduje się usługa mBanku e-Makler, będąca raczej uzupełnieniem rachunku osobistego w mBanku, a nie pełnoprawnym biurem maklerskim.

 


 

Zobacz więcej:

 

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie