Chat with us, powered by LiveChat

Raport z debiutu – Cambridge Chocolate Technologies S.A.

Skomentuj artykuł
© karandaev - Fotolia.com

Nazwa spółki: Cambridge Chocolate Technologies S.A.
Rok założenia: 2014
Strona www: www.cambridgechocolate.com

Data debiutu: 10 listopada 2017 r.
Sektor: biotechnologia

Ticker: CAM


Opis działalności: Cambridge Chocolate Technologies S. A. prowadzi działalność w zakresie B+R oraz światowej komercjalizacji produktów w następujących obszarach: słodycze funkcjonalne, żywność przeznaczenia medycznego i suplementy diety, w tym czekolada, masło orzechowe, słodycze typu „toffi”, pasty, wafle, ciastka, cukierki, żelki i inne. We wcześniejszym okresie prawce badawczo rozwojowe oraz związane z komercjalizacją produktów w formacie czekolady były prowadzone przez Cambridge Chocolate Technologies Ltd. zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii oraz Cambridge Chocolate Technologies Polska sp. z o.o. (dawniej: Oryx PL sp. z o.o.).
Spółka nie posiada własnych mocy produkcyjnych – zleca produkcję producentom kontraktowym. Technologie, na bazie których powstają produkty komercjalizowane przez Grupę mają potwierdzoną w badaniach klinicznych skuteczność oraz globalnie zabezpieczoną własność intelektualną. Znaki towarowe, pod którymi sprzedawane są produkty grupy są globalnie chronione. Wprowadzane na rynek produkty mają status suplementów diety lub produktów żywności ogólnego spożycia. Cambridge Chocolate Technologies S. A. należy do Grupy Kapitałowej spółki Adiuvo Investment S.A – spółki notowanej na Głównym Rynku. Natomiast sam Emitent tworzy Grupę Kapitałową wraz z dwoma podmiotami bezpośrednio od siebie zależnymi tj: ze spółką Cambridge Chocolate Technologies Ltd z siedzibą w Cambridge (Wielka Brytania) oraz spółką Cambridge Chocolate Technologies Inc. z siedzibą w Dover (Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej).

 

Kapitalizacja: 75.016.800,00 zł (wg kursu zamknięcia na debiucie)
Wartość oferty: 2.850.793,80 zł*
Koszty emisji: brak danych
*wartość 2.300.000 akcji serii D Emitenta, objętych przez inwestorów w ramach przeprowadzonej w terminie 28.03. – 18.04.2017 r. oferty prywatnej po cenie emisyjnej równej 8,70 zł za jedną akcję serii D.

 

Przychody za 2016 r.: 3.509.000,00 zł
Zysk netto za 2016 r.: -3.689.000,00 zł
Kapitał własny (31.12.2016 r.): 319.000,00 zł

 

Cena/Zysk: -28,49 (wg kursu odniesienia na debiucie)
Cena/Wartość księgowa: 329,45(wg kursu odniesienia na debiucie)

 

Kurs odniesienia: 8,70 zł
Kurs otwarcia: 8,29 zł
Kurs zamknięcia: 6,21 zł
Wolumen obrotu: 5.673 szt.

Autoryzowany Doradca: CC Group sp. z o.o.
Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

 

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ
Nutra sp. z o.o. 67,88% / 67,88%
Lycotec Ltd. 13,08% / 13,08%
CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 6,13% / 6,13%
Pozostali 12,91% / 12,91%

 

Opracowanie:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie