Chat with us, powered by LiveChat

250 mln euro wsparcia dla Energi w ramach umów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Skomentuj artykuł
© ra2 studio – fotolia.pl

Energa podała w komunikacie informację o podpisaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów dotyczących emisji innowacyjnych obligacji hybrydowych. To już trzecie finansowanie, jakie spółka otrzyma z tej europejskiej instytucji.

 

Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczył dla spółki 250 mln euro w ramach promowania konkurencyjnych i bezpiecznych dostaw energii. W związku z tym podpisano dwie umowy – projektową, która szczegółowo omawia wymogi dotyczące finansowania zadania inwestycyjnego oraz subskrypcyjną, stanowiącą podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych.

Obligacje hybrydowe – z czym to się je?

Instrumenty te łączą w sobie cechy długu oraz kapitału własnego – możliwość odroczenia płatności odsetek, a także długi okres wykupu nasuwają skojarzenia z akcjami, z kolei płatności kuponowe są charakterystyczne dla długu.  

Emitowane obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Instytucja ta stanowi filar planu inwestycyjnego dla Europy, zwanego potocznie planem Junckera. Emisja instrumentów nastąpi w dwóch transzach – każda z nich o wartości nominalnej 125 mln euro. Obligacje zostaną oprocentowane stałą stopą procentową szacowaną według formuły zawartej w umowie subskrypcyjnej. Data przeprowadzenia ich emisji została wyznaczona na dzień 12 września 2017 roku.

Cel – modernizacja sieci elektroenergetycznej

Środki pozyskane dzięki finansowaniu zostaną przeznaczone na realizację priorytetowego programu inwestycyjnego w latach 2017-2019 w kluczowym dla spółki segmencie Dystrybucja. Planowana jest modernizacja i rozbudowa sieci energii elektrycznej w Polsce środkowej i północnej, co poskutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, a także ograniczeniem strat sieci i poprawą jakości obsługi. W ramach programu zostaną również przeprowadzone inwestycje, które w przyszłości umożliwią lepsze przyłączenia nowych odnawialnych źródeł energii niskiej mocy oraz zwiększą przepustowość tej sieci. Dodatkowo spółka planuje rozwój sieci inteligentnej oraz budowę nowych powiązań w sieci dystrybucyjnej. Energa oszacowała, że łączne wydatki kwalifikowane związane z projektem mogą osiągnąć wysokość 814 mln euro. 

 

Emisja obligacji hybrydowych jest już trzecim projektem zrealizowanym we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Pozyskane środki przeznaczone będą na realizację inwestycji w segmencie dystrybucji, na rozbudowę, modernizację sieci elektroenergetycznej, w tym wzmocnienie jej niezawodności. Jest to dla nas priorytetowy kierunek inwestycyjny, który pozwoli nam zapewnić wysoką jakość usług świadczonych na rzecz naszych klientów – powiedział podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Energa.

 

Sesja giełdowa w dniu po publikacji komunikatu rozpoczęła się nieznacznym wzrostem notowań spółki. Kolejne dni przyniosły jednak stabilizację kursu i kilkukrotne zbliżenie się do wsparcia znajdującego się na poziomie 13,35 zł. Na godzinę 10:30 inwestorzy byli skłonni zapłacić za jeden walor Energi 13,50 zł.

 

Energa – analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Energa S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie