Chat with us, powered by LiveChat

LiveChat na spadkach po publikacji raportu kwartalnego

Skomentuj artykuł
© vege – fotolia.pl

LiveChat, spółka z branży informatycznej oferująca usługi wspierające sprzedaż i obsługę klientów, opublikowała raport za pierwszy kwartał roku obrotowego. Użytkowników wciąż przybywa, a wyniki są coraz lepsze, choć nie na tyle by zadowolić inwestorów.

 

Wybrane pozycje finansowe (tys. zł) I kw. 2017 roku* I kw. 2016 roku* Zmiana
Przychody ze sprzedaży 21 585 16 582 30,2%
Wynik brutto ze sprzedaży 17 027 13 823 23,2%
EBITDA 14 291 11 595 23,2%
EBIT 13 741 11 240 22,3%
Wynik netto 11 074 9 089 21,8%

*Rok obrotowy, który rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy 31 marca.

Źródło: LiveChat S.A.

 

Pomiędzy kwietniem a czerwcem spółka wypracowała blisko 21,6 mln zł przychodów, co jest wynikiem o 30,2% lepszym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dynamika wzrostu zysku brutto ze sprzedaży była wolniejsza – osiągnięto wynik równy 17,0 mln zł wobec 13,8 mln zł sprzed roku. Pozostałe pozycje finansowe – mowa tu o wartości EBITDA, zysku z działalności operacyjnej i zysku netto – ukształtowały się odpowiednio na poziomie 14,3 mln zł, 13,7 mln zł oraz 11,1 mln zł, stąd w każdej z tych wielkości nastąpił ponad 20-procentowy wzrost. Należy jednak zaznaczyć, że oczekiwania rynku były większe, a negatywne odchylenie od konsensusu PAP w wymienionych pozycjach wyniosło ponad 10%.

 

Jak podaje spółka zwiększenie przychodów to przede wszystkim skutek dynamicznego wzrostu liczby klientów. W kwietniu 2017 roku ich przyrost netto wyniósł 526, co okazało się rekordowym wynikiem. Pozostałe miesiące analizowanego okresu również można zaliczyć pod tym względem do udanych – w maju nastąpił wzrost na poziomie 505, a w czerwcu 483 klientów netto. Z kolei zdecydowane zwiększenie kosztów własnych sprzedaży LiveChat tłumaczy poprzez niekorzystny kurs USD/PLN. Przełożyło się to na ujemne różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej. Wartość tej pozycji wyniosła 1,5 mln zł wobec 17 tys. zł w I kwartale roku obrotowego 2016/2017. Wpływ wahania walut był również widoczny w skonsolidowanym zysku netto. Spółka generuje praktycznie całość swoich przychodów w dolarze amerykańskim, stąd osłabienie tej waluty powoduje niższy wynik w polskich złotych.

 

LiveChat wciąż się doskonali – rozpoczęto otwarte beta testy platformy BotEngine, która docelowo ma umożliwiać partnerom spółki tworzenie własnych czat botów. Perspektywy rozwoju całego segmentu oprogramowania typu „live chat” również są obiecujące. Według zaprezentowanych danych wartość globalnego rynku SaaS w 2016 roku osiągnęła wysokość 39 mld USD, a do 2020 roku może ona wzrosnąć do około 75 mld USD. Te pozytywne szacunki są wsparte danymi z ankiety przeprowadzonej wśród kluczowych pracowników działu IT, które wskazują, że aż 60% z nich planuje rozważyć zakup aplikacji w formie SaaS przy następnej zmianie systemu w przedsiębiorstwie.

 

Priorytetem jest dla nas rozwój – ciągłe udoskonalanie naszego LiveChat, a także pozyskiwanie klientów. Kwiecień był dla nas najlepszym miesiącem w historii pod względem wzrostu liczby klientów. Już w lipcu przekroczyliśmy poziom 21 tysięcy klientów – powiedział prezes spółki Mariusz Ciepły. 

 

W piątek, w dzień po zaprezentowaniu wyników za pierwszy kwartał roku obrotowego, kurs akcji spółki spada, z każdą chwilą wędrując coraz niżej. Na godzinę 11:00 inwestorzy byli skłonni płacić za jeden walor spółki 51,78, czyli o 5% mniej niż na wczorajszym zamknięciu. Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie ok. 50,30 zł.

 

LiveChat – analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: LiveChat S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie