Chat with us, powered by LiveChat

Tarczyński dalej dynamicznie zwiększa sprzedaż, na zyskach ciążą koszty surowców

Skomentuj artykuł
© whiteflower - Fotolia.com

Tarczyński utrzymał w II kw. 2017 roku dynamiczny wzrost sprzedaży. Przychody wyniosły 185,9 mln zł i były o 21% większe niż przed rokiem. Jednak na zyskach ciążyły między innymi rosnące ceny wieprzowiny.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

II kw. 2017 roku

II kw. 2016 roku

Zmiana

Przychody

185 913

153 592

21,0%

Wynik brutto ze sprzedaży

32 835

30 221

8,6%

EBITDA

11 999

11 457

4,7%

Wynik operacyjny

4 807

4 977

-3,4%

Wynik brutto

3 007

3 331

-9,7%

Wynik netto

2 291

2 895

-20,9%

Źródło: Tarczyński S.A.

 

Wzrost przychodów spółki był możliwy między innymi dzięki rozszerzeniu sprzedaży eksportowej oraz współpracy z sieciami handlowymi, w tym z Biedronką. Dynamika wzrostu zysku brutto na sprzedaży była jednak mniejsza i wyniosła 8,6% rdr. Jak przedstawiła spółka w raporcie, na koszty działalności największy wpływ mają ceny nabywanych surowców, przede wszystkim wieprzowiny, stanowiącej około 80% surowca wykorzystywanego do produkcji. Ceny wieprzowiny są najwyższe od kilku lat, a prognozy Agencji Rynku Rolnego z dnia 5 lipca 2017 roku na III i IV kw. bieżącego roku zakładają ich dalszy wzrost (we wrześniu o 4-10% rdr, w grudniu 1-9% rdr).

 

Ceny wieprzowiny
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, biuletyn informacyjny z dnia 10 sierpnia 2017 roku

 

W efekcie marża brutto na sprzedaży spółki spadła w II kw. bieżącego roku do 17,7% z 19,7% przed rokiem. Na poziomie zysku operacyjnego dynamika była ujemna i wyniosła 3,4% rdr, a zysk w II kw. 2017 roku to 4,8 mln zł. Do spadku przyczynił się wzrost kosztów sprzedaży (o 9,2% rdr, do poziomu 23,1 mln zł), a także kosztów ogólnego zarządu (o 19,7%, do poziomu 5,3 mln zł). Zysk EBITDA odnotował dodatnią dynamikę 4,7% dzięki wyższej amortyzacji, wynikającej z zakończonej inwestycji w rozbudowę zakładu w Ujeźdźcu Małym.

 

Na spadek zysku brutto o 9,7% rdr wpłynęły większe o 13,4% rdr koszty finansowe. W efekcie, przy niemal takim samym podatku dochodowym, zysk netto wyniósł 2,3 mln zł, co było wynikiem o 20,9% gorszym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka odnotowała za to solidne przepływy z działalności operacyjnej w II kw. bieżącego roku, które wyniosły 22,9 mln zł wobec 10 mln zł przed rokiem. Na koniec czerwca 2017 roku posiadała 7,3 mln zł środków pieniężnych wobec 7,5 mln zł rok temu.

 

W bilansie Tarczyńskiego warto zwrócić uwagę między innymi na wysoki stan zobowiązań. Posługując się podstawowymi narzędziami analizy fundamentalnej – wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 0,7 na koniec czerwca 2017 roku, a wskaźnik długu netto do zysku EBITDA 4,32 wobec 3,76 przed rokiem.

 

Po publikacji wyników kurs akcji spółki lekko zniżkował o około 1% do godziny 13:00. Wsparcia można szukać w strefie 10 zł –10,30 zł.

 

Tarczyński – wykres kursu akcji
Tarczyński - Analiza techniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

Źródło: Tarczyński S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie