Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

5 spółek, które mocno poprawiły wyniki w I kw. 2017 roku

Skomentuj artykuł
© den-belitsky - Fotolia.pl

Wybraliśmy pięć spółek, które mocno poprawiły wyniki w I kw. 2017 roku i mają szansę kontynuować dobrą passę w kolejnych okresach.

Newag

Newag zadebiutował na giełdzie w 2013 roku. Pierwsze lata od debiutu nie były dla spółki najlepsze, szczególnie pod względem osiąganych zysków i rentowności, a szczególnie słaby okazał się 2016 rok. Poniższe wykresy pokazują wyniki finansowe osiągane przez spółkę.

 

Newag
Źródło: Newag S.A.

 

W następujący sposób spadek wyników spółka tłumaczyła w raporcie rocznym za 2016 rok: Czynnikiem, który w roku 2016 wpłynął istotnie na działalność Grupy była luka inwestycyjna związana z późnym uruchomieniem środków z UE z perspektywy budżetowej 2014 - 2020. Po bardzo słabym pod względem ilości ogłaszanych postępowań 2015 roku (zaledwie 4 przetargi na dostawę łącznie 20 sztuk nowych EZT, z czego 3 postępowania na łącznie 19 sztuk wygrał Emitent) w 2016 można było zaobserwować wzrost liczby zamówień na dostawę nowego taboru kolejowego (6 postępowań na łącznie 69 nowych EZT, z czego 4 postępowania na łącznie 45 sztuk wygrał Emitent). Nadal jednak nie był to poziom z lat 2014-2015. Należy też pamiętać, że dostawy pojazdów ze wspomnianych wyżej 4 postępowań, w większości przypadną na lata 2017 – 2018.

 

O wiele lepiej dla Newagu wypadł I kw. 2017 roku, w którym spółka poprawiła przychody o 122,4% rok do roku, a straty zamieniła na zyski. Wybrane pozycje wynikowe przedstawia tabela poniżej.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

Przychody

164 965

74 190

Wynik brutto na sprzedaży

30 533

2 418

EBITDA

22 855

-3 978

EBIT

14 950

-10 909

Wynik brutto

11 772

-12 422

Wynik netto

9 945

-15 243

Przepływy operacyjne

44 925

-41 220

Źródło: Newag S.A.

 

Newag - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Wielton

Kolejny dobry kwartał odnotował Wielton, jednak w przypadku tej spółki trzeba wspomnieć o zmianie metody konsolidacji francuskiej Fruehauf (Wielton posiada 65,31% udziałów w podmiocie). Do I kw. 2016 roku spółka stosowała konsolidację metodą praw własności i w rachunku zysków i strat wykazywała udział w zysku Fruehauf. Od II kw. 2017 roku zmieniono tę metodę na konsolidację pełną, a więc w uproszczeniu spółka sumuje całe wyniki spółki zależnej. Stąd między innymi wzrost przychodów w I kw. 2017 roku o 117% rok do roku (Wielton pokazał 170 mln zł przychodów Freuhauf). II kw. 2017 roku będzie pod tym względem w pełni porównywalny. Opisane zabiegi mają charakter księgowy i nie mają związku z działalnością czysto operacyjną.

 

W wynikach Wieltonu za I kw. 2017 roku widać, że głównym motorem napędowym jest sprzedaż zagraniczna, ze szczególnym uwzględnieniem wspomnianej Fruehauf. W Polsce sprzedaż zwiększyła się o 6,5% rok do roku, do poziomu 120,9 mln zł. Zysk operacyjny bez uwzględnienia Fruehauf wyniósł 11,8 mln zł wobec 11,5 mln zł przed rokiem. W tym miejscu należy ponownie wrócić do zmiany metody konsolidacji – w I kw. 2016 roku spółka wykazała w wyniku operacyjnym 2,8 mln zł zysku netto Fruehauf (co stanowiło 65,31% należące do Wieltonu), podczas gdy w I kw. 2017 roku było to 9,9 mln zł (100% wyniku operacyjnego Fruehauf, co wynika z metody konsolidacji pełnej). Porównywalną wielkość stanowi zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego, który wyniósł 14,3 mln zł i był większy o 42,7% rdr.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

rdr

Przychody

380 132

175 201

117,0%

Wynik brutto na sprzedaży

50 747

27 453

84,9%

EBITDA

28 278

18 696

51,3%

EBIT

21 728

14 253

52,4%

Wynik brutto

22 866

12 615

81,3%

Wynik netto podmiotu dominującego

14 251

9 986

42,7%

Przepływy operacyjne

40 352

31 483

28,2%

Źródło: Wielton S.A.

 

W I kw. 2017 roku Wielton sprzedał w Polsce 1 065 naczep drogowych, co pozwoliło na osiągnięcie 16,9% w rynku (na podstawie liczby rejestracji). We Francji, za pośrednictwem Fruehauf, spółka osiągnęła sprzedaż naczep i przyczep drogowych na poziomie 1 401, co przełożyło się na 22% udział w rynku. Motorem napędowym wyników w II kw. bieżącego roku ma być stabilny portfel zleceń w Polsce, stabilny rynek francuski z potencjałem do dalszych wzrostów, utrzymująca się tendencja wzrostowa na rynku włoskim, a także dynamiczny wzrost rejestracji pojazdów w Rosji przy zwiększonej sprzedaży Grupy Wielton na tym rynku (dla spółki jest to wciąż relatywnie mały rynek, sprzedaż w I kw. 2017 roku wyniosła 153 naczepy drogowe).

 

Wielton - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Benefit Systems

Wśród spółek, które mocno poprawiły wyniki kwartalne, nie sposób nie wspomnieć o Benefit Systems, który od debiutu w 2011 roku rośnie w tempie dwucyfrowym. I kw. 2017 roku był kolejnym udanym kwartałem, w którym spółce udało się zwiększyć przychody o 28,1% rok do roku, przy jednoczesnej poprawie marży (marża zysku netto wyniosła 6,4%, co było wynikiem o 1,6 p.p. lepszym niż przed rokiem). Wyniki spółki szerzej komentowaliśmy w tym miejscu, dlatego poniżej tylko przypominamy w tabelce wybrane dane finansowe.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

220 490

172 081

28,1%

Wynik brutto na sprzedaży

Marża brutto na sprzedaży

46 432

21,1%

31 838

18,5%

45,8%

2,6 p.p.

EBITDA

Marża EBITDA

25 404

11,5%

15 570

9,0%

63,2%

2,5 p.p.

EBIT

Marża EBIT

18 308

8,3%

10 222

5,9%

79,1%

2,4 p.p.

Wynik brutto

Marża brutto

17 656

8,0%

10 635

6,2%

66,0%

1,8 p.p.

Wynik netto

Marża netto

14 053

6,4%

8 316

4,8%

69,0%

1,6 p.p.

 

Benefit Systems - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Atal

Atal jest jednym z liderów wzrostów w branży deweloperskiej. Wyniki za I kw. 2017 roku są tego potwierdzeniem. Spółka zwiększyła przychody o 68,5% rok do roku, do poziomu 198,8 mln zł. Zyski rosły jeszcze szybciej – zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 39,7 mln zł, czyli o 81,6% więcej niż w I kw. 2016 roku.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

rdr

Przychody

198 752

117 959

68,5%

Wynik brutto na sprzedaży

56 973

32 515

75,2%

EBIT

50 893

27 763

83,3%

Wynik brutto

49 509

26 773

84,9%

Wynik netto

39 705

21 866

81,6%

Przepływy operacyjne

52 606

-28 802

 

Źródło: Atal S.A.

 

W I kw. 2017 roku Atal sprzedał 676 lokali, czyli o 34% więcej rok do roku. Liczba przekazanych lokali wyniosła 501, o 39% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka opublikowała prognozy finansowe na 2017 rok, które zakładają osiągnięcie zysku netto w przedziale 175-190 mln zł, kontraktację na poziomie 2 700 – 2 900 lokali i liczbę przekazań 2 500 – 2 700.

 

Rezultaty wypracowywane przez spółkę potwierdzają jej dobrą kondycję oraz dopasowanie oferty do potrzeb klientów. ATAL pozostaje liderem branży pod względem rentowności prowadzonych projektów deweloperskich z marżą brutto na poziomie 28,67%. Unikatowy model biznesowy umożliwia natomiast dalsze umacnianie wiodącej pozycji na 7 największych rynkach mieszkaniowych w kraju. Rosnąca kontrakcja oraz dyscyplina kosztowa pozwalają nam na optymizm względem następnych okresów sprawozdawczych – skomentował Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

 

Atal - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

KRUK

Na początku czerwca bieżącego roku przygotowaliśmy obszerny raport analityczny na temat KRUKa i to do niego odsyłamy po więcej informacji: KRUK – przed spółką zapowiada się kolejny rekordowy rok. Komentarz w tym miejscu niech pełnią dwie poniższe tabelki i wykres.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

rdr

Przychody

254 228

160 675

58,2%

EBITDA

125 253

73 488

70,4%

EBITDA gotówkowa

201 860

142 422

41,7%

Wynik operacyjny

121 262

70 245

72,6%

Wynik brutto

81 580

60 089

35,8%

Wynik netto

80 116

60 910

31,5%

Źródło: KRUK S.A.

 

KRUK
Źródło: KRUK S.A.

 

Źródło: stooq.pl

 

Kruk - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie