Chat with us, powered by LiveChat

Wezwanie na akcje Integer.pl zakończone sukcesem wzywających

Skomentuj artykuł
© jenausmax – Fotolia.com

Zakończyło się wezwanie na akcje Integer.pl. Jak wynika z opublikowanego komunikatu, po jego rozliczeniu fundusz Advent wraz z walorami posiadanymi przez Rafała Brzoskę przekroczy w giełdowej spółce próg 90% ogólnej liczby głosów. Tym samym, Integer.pl najprawdopodobniej wkrótce opuści warszawski parkiet.

 

Wezwanie na akcje Integer.pl ogłoszone zostało pod koniec lutego przez Rafała Brzoskę wraz z funduszem AI Prime, należącym do grupy Advent International. W tym samym czasie wzywający ogłosili także wezwanie na InPost, a ich zamiarem było nabycie wszystkich akcji obu spółek i wycofanie ich z obrotu na warszawskiej giełdzie.

 

Początkowo za jedną akcję Integer.pl wzywający zaoferowali 41,1 zł. Taka cena nie spodobała się jednak akcjonariuszom mniejszościowym spółki, zdaniem których była ona istotnie niższa od wartości godziwej. Aby walczyć o swoje prawa, wspierani przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, podjęli oni działania zmierzające do zawiązania porozumienia. Duże kontrowersje na rynku wywołała przy tym decyzja Zarządu Integer.pl o przesunięciu momentu publikacji raportu rocznego – w taki sposób, aby ukazał się on już po ostatnim dniu, w którym można było składać zapisy w ogłoszonym wezwaniu. Około dwa tygodnie temu wzywający postanowili natomiast podwyższyć zaoferowaną w wezwaniu cenę do 49 zł, jednocześnie informując, że ich nowa oferta jest ostateczna.

Wezwanie zakończone sukcesem wzywających

Jak poinformowano w poniedziałkowym komunikacie, zapisami w wezwaniu objętych zostało nie mniej niż 60,01% akcji, którym odpowiada nie mniej niż 60,01% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Wraz z walorami należącymi do Rafała Brzoski stanowić będą one natomiast nie mniej niż 90% ogólnej liczby głosów w spółce Integer.pl.

 

Tym samym, warunki wezwania zostały spełnione, a wykluczenie akcji Integer.pl z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w takich okolicznościach staje się bardzo prawdopodobne. Aby tak się stało, zgodę na wycofanie spółki z obrotu wyrazić musi jeszcze walne zgromadzenie akcjonariuszy Integer.pl, co przy obecnym rozkładzie głosów wydaje się być jedynie formalnością (choć akcjonariusze mniejszościowi mogą jeszcze próbować zaskarżyć taką uchwałę na drodze sądowej). Jednocześnie w terminie trzech miesięcy od przekroczenia progu 90% ogólnej liczby głosów dominujący akcjonariusz będzie mógł także skorzystać z prawa żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji, czyli z prawa przymusowego wykupu (akcjonariuszom mniejszościowym przysługiwać będzie natomiast prawo przymusowego odkupu akcji). 

 

Obecny kurs akcji spółki Integer.pl na warszawskiej giełdzie to nieco ponad 48 zł.

 

Integer.pl – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie