Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

KNF podejrzewa manipulację akcjami Bumechu. Inwestorzy mogli zostać oszukani

© alfexe – fotolia.com

Komisja Nadzoru Finansowego zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji w obrocie akcjami Bumech. W tej sprawie może być wielu pokrzywdzonych inwestorów, którzy kupili akcje giełdowej spółki pod wpływem fałszywej informacji o zwiększeniu zaangażowania w Bumechu przez China Coal. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zamierza przygotować zgłoszenie dla osób pokrzywdzonych do prokuratury. W przypadku ustalenia przez prokuraturę autorów wprowadzającej w błąd informacji, inwestorzy mogliby domagać się naprawienia wyrządzonej przez sprawców szkody. 

 

W dniu 22 marca 2017 roku około południa firma Bumech opublikowała raport bieżący zawierający informację o otrzymaniu od China Coal Energy Company Limited zawiadomienia o nabyciu przez ten podmiot pakietu 3,9 mln akcji emitenta i zwiększeniu zaangażowania w Bumechu z poziomu 3,72% do 9,77%. Jednocześnie w raporcie poinformowano, że inwestor z Państwa Środka zadeklarował dalszy możliwy wzrost zaangażowania kapitałowego w spółce w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

 

W reakcji na powyższy komunikat notowania akcji Bumechu na warszawskiej giełdzie gwałtownie wzrosły z poziomu 0,88 zł do 1,00 zł, czyli o 13,63%, po czym zostały do końca sesji zawieszone ze względu na przekroczenie dopuszczalnych ograniczeń wahań kursu. Następnego dnia kurs otwarcia wyznaczony został natomiast na poziomie 1,5 zł, czyli wyższym o 50% w porównaniu do zamnięcia notowań z dnia poprzedniego i wyższym o 70,45% w porównaniu do ceny sprzed publikacji raportu bieżącego dotyczącego zwiększenia zaangażowania przez China Coal. Po niecałych trzech godzinach handlu notowania ponownie zostały jednak przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie zawieszone. Ponadto po zakończeniu sesji giełdowej Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję administracyjną zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami Bumech do 24 kwietnia 2017 roku.

 

Bumech – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca żądania zawieszenia obrotu akcjami Bumech podjęta została w związku z ustaleniami wskazującymi na możliwość występowania istotnych nieprawidłowości związanych z ujawnianiem stanu posiadania akcji i miała pozwolić na dokonanie niezbędnych ustaleń stanu faktycznego.

 

Po niecałych trzech tygodniach Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła, że rzekome zawiadominie od China Coal zostało sfałszowane (m.in. podpis prezesa zarządu China Coal w tym dokumencie "jest zasadniczo odmienny" od podpisu widniejącego na stronie internetowej chińskiego podmiotu), a spółka ta w okresie od 16 do 22 marca nie była akcjonariuszem Bumechu (zgodnie z treścią zawiadomienia China Coal miała nabyć pakiet akcji Bumechu 17 marca 2017 roku). Co więcej, wyjaśnienia otrzymane przez KNF w trybie nadzorczym dają podstawy do twierdzenia, że spółka China Coal w okresie od 1 stycznia do 24 marca 2017 roku nie posiadała nawet rachunku papierów wartościowych.

 

Jednocześnie organ nadzoru dokonał analizy transakcji zawieranych na akcjach Bumechu w okresie od 1 do 23 marca 2017 roku, a rzeczona analiza dała podstawy do sformułowania uzasadnionego podejrzenia wykorzystania prze jednego z inwestorów informacji poufnej o otrzymaniu przez emitenta rzekomego zawiadomienia od China Coal i jego planowanej publikacji w formie raportu bieżącego. Jak ustalono, w dniu 23 marca 2017 roku po publikacji raportu bieżącego jedna osoba fizyczna, działając jako pełnomocnik na rachunkach dwóch osób prawnych, zbyła duże pakiety akcji spółki Bumech, które pochodziły z emisji akcji serii G. Tym samym, jak wskazała KNF, "wykorzystując pozytywny wpływ publikacji raportu bieżącego 32/2017 na kurs akcji spółki Bumech S.A., te dwie osoby prawne odniosły istotną korzyść majątkową".

 

W związku z powyższym Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na podrobieniu dokumentu zawiadomienia poświadczającego nieprawdę co do przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów prez China Coal i przedłożenia tego dokumentu jako autentycznego spółce Bumech, a także przestępstwa polegającego na wykorzystaniu informacji poufnej o otrzymaniu przez emitenta rzekomego zawiadomienia China Coal i jego planowanej publikacji w formie raportu bieżącego. Ponadto organ nadzoru poinformował, że w dalszym ciągu prowadzone są działania nadzorcze w zakresie weryfikacji prawidłowości wykonywania przez spółkę Bumech obowiązków informacyjnych oraz w zakresie okoliczności wskazujących na manipulację.

Inwestorzy mogli zostać oszukani

Warto zauważyć, że w wyżej opisanej sprawie mogło zostać pokrzywdzonych wielu inwestorów, którzy kupili akcje giełdowej spółki pod wpływem fałszywej informacji o zwiększeniu zaangażowania przez China Coal. Tylko 23 marca, a więc następnego dnia po opublikowaniu rzeczonego komunikatu, wolumen obrotu akcjami Bumech wyniósł około 15,6 mln. W czwartek, na pierwszej sesji po podjętej decyzji o wznowieniu notowań, kurs otwarcia ustalony został na poziomie 0,87 zł, czyli o 42% niższym w porównaniu do ceny otwarcia notowań z 23 marca 2017 roku. Notowania zamknęły się natomiast na poziomie 0,85 zł.

SII deklaruje pomoc pokrzywdzonym

Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, poczynione przez nią dotychczas ustalenia doprowadziły do podjęcia następujących środków.

  1. Złożono zawiadomienie o podejrzeniu podejrzenia popełnienia przesprzestępstwa z art. 270 kodeksu karnego polegającego na podrobieniu dokumentu zawiadomienia poświadczającego nieprawdę co do przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów i przedłożenia tego dokumentu jako autentycznego spółce Bumech S.A.
  2. Złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 181 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi polegającego na polegającego na wykorzystaniu informacji poufnej o otrzymaniu przez Emitenta rzekomego zawiadomienia China Coal i jego planowanej publikacji w formie raportu bieżącego.

 

Ponadto KNF w dalszym ciągu prowadzi działania nadzorcze w zakresie okoliczności wskazujących na podejrzenie manipulacji na rynku.

 

Jednocześnie należy wskazać, że publikacja nieprawdziwego komunikatu w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji przez China Coal doprowadziła znaczną grupę inwestorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem polegającego na nabyciu akcji Bumech S.A., a do którego nie doszłoby, gdyby rzeczony komunikat nie został opublikowany. W świetle okoliczności przedstawionych w "Komunikacie w sprawie spółki Bumech S.A." opublikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2017 r. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przekazanie zawiadomienia w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji rzekomo przez China Coal mogło zostać dokonane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

 

Potwierdzenie powyższych okoliczności w postępowaniu karnym skutkowałoby możliwością uzyskania wyroku nakładającego na sprawców przestępstwa obowiązek naprawienia szkody. Dlatego też Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnym zamierza przygotować dla osób, które nabywały akcje Bumech S.A., na podstawie nieprawdziwego komunikatu, zgłoszenie do prokuratury, w którym  przedstawiona zostanie argumentacja za formalnym uznaniem ich za pokrzywdzonych w niniejszej sprawie.

 

Osoby zainteresowane wsparciem ze strony SII w przedmiotowej sprawie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: interwencje@sii.org.pl