Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek ze stopą dywidendy powyżej 7%

Skomentuj artykuł
© duncanandison - Fotolia.com

Obecnie wiele spółek przygotowuje się do przeprowadzenia walnych zgromadzeń. Jednym z poruszanych i z pewnością lubianych przez inwestorów tematów zgromadzeń jest kwestia podziału zysku. Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem poniżej, gdzie znajdują się spółki, które zadeklarowały wysokie dywidendy za 2016 rok mierzone stopą dywidendy.

Dom Development – 7,1%

Dom Development wypłaca dywidendę od 2006 roku, co czyni dewelopera rekordzistą tego zestawienia. Po roku 2016 rekomendacja zarządu to 5,05 zł na jedną akcję i jest to najwyższa nominalnie dywidenda w historii spółki. Rekordowe wyniki zanotowano również w sprzedaży lokali, co przełożyło się na zysk netto w 2016 roku w wysokości 125,7 mln zł (+56% rdr). Dostępne są już wstępne wyniki za I kw. 2017 roku, w których spółka deklaruje rekordową sprzedaż na poziomie 806 lokali (wzrost o 31% rdr). 10% spadek rdr zanotowano w liczbie przekazań, która wyniosła w I kw. 2017 roku 230 lokali, natomiast sytuacja rynkowa jest opisywana przez spółkę jako korzystna – wysoki popyt oraz niskie stopy procentowe wspierają sprzedaż. Dokładny opis wyników za 2016 rok oraz planów dewelopera na 2017 rok, znajduje się w tym miejscu.

 

Dom Development - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Macrologic – 7,3%

Macrologic, spółka zajmująca się rozwiązaniami IT dla średnich i dużych przedsiębiorstw działających głównie na terenie Polski, wypłaca dywidendy nieprzerwanie od 2009 roku. 20 marca bieżącego roku odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym uchwalono dywidendę na poziomie 3,25 zł na akcję, co przy kursie zamknięcia z 06.04.17 daje stopę dywidendy wynoszącą 7,3%. Dzień dywidendy został wyznaczony na 12 kwietnia (czyli zgodnie z rozliczeniem T+2 najbliższy poniedziałek, 10 kwietnia, jest ostatnim dniem uprawniającym do otrzymania dywidendy), a wypłata dywidendy na 5 maja bieżącego roku.

 

Rok 2016 zakończył się dla spółki 2,5% wzrostem przychodów netto, a wyniki za I kw. 2017 roku ukażą się 18 kwietnia. Głównym celem dla spółki na nadchodzące okresy jest rozwój systemów ERP oraz poszerzenie swoich udziałów w rynku rozwiązań IT wspomagających zarządzanie.

 

Macrologic - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Robyg – 7,9%

Grupa Robyg to kolejny przykład spółki regularnie dzielącej się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Dywidenda za 2016 rok będzie już siódmą z kolei, a jej wysokość została zarekomendowana przez zarząd na 0,27 zł na jedną akcję.

 

Rok 2016 spółka zamknęła z dodatnimi dynamikami wzrostu najważniejszych pozycji rachunku zysków i strat co jest odzwierciedleniem większej liczby zakontraktowanych i ukończonych mieszkań rdr. Obecnie spółka działa na rynku warszawskim oraz w Gdańsku, w 2017 roku planuje również rozpoczęcie działalności we Wrocławiu. Główne cele na nadchodzące okresy skupiają się na utrzymaniu sprzedaży, nowych inwestycji, banku ziemi oraz co istotne w tym opracowaniu – utrzymaniu polityki dywidendowej. Wyniki za I kw. 2017 roku, które pozwolą po części zweryfikować te założenia, zostaną opublikowane 18 maja 2017 roku.

 

Robyg - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

PCC Rokita – 8%

4 kwietnia 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, na którym ustalono wysokość dywidendy na poziomie 7,56 zł za jedną akcję. Dzień dywidendy to 12 kwietnia (patrz przypadek Macrologic), a termin wypłaty 28 kwietnia bieżącego roku. Warto przypomnieć, że od debiutu w 2014 roku, spółka podzieliła zysk między swój akcjonariat już dwa razy.

 

PCC Rokita - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Kino Polska – 8,8% 

Grupa medialna Kino Polska może pochwalić się kilkuletnią historią wypłat dywidendy. Za 2016 rok zarząd spółki zarekomendował dywidendę w wysokości 1,13 zł na jedną akcję – jest to wartość wyższa w stosunku do 1 zł na akcję za 2015 i 2014 rok, i tym samym najwyższa stopa dywidendy w zestawieniu.

 

Obecnie Grupa Kino Polska plasuje się na ósmym miejscu pod względem udziałów w rynku w Polsce i ma za sobą udany rok pod względem przychodów ze sprzedaży, które były o pół miliona złotych wyższe niż zakładano. Wyniki spółki za I kw. ukażą się 11 maja 2017 roku. Grupa aktywnie rozwija się na rynkach zagranicznych poprzez wzbogacenie swojej oferty na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce, a także rozpoczęcie współpracy dystrybucyjnej z rosyjska firmą Orion Express.

 

Kino Polska - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie