Chat with us, powered by LiveChat

Grupa Kęty zwiększyła przychody, ale zyski rosły wolniej w I kw. 2017 roku

Skomentuj artykuł
© stockquest - Fotolia.com

Grupa Kęty podzieliła się wstępnymi wynikami finansowymi osiągniętymi w I kw. 2017 roku. Zgodnie z nimi tempo wzrostu przychodów wyniosło 16%, jednak zyski rosły wolniej.

 

„Zgodnie z oczekiwaniami początek roku okazał się bardzo korzystny dla Grupy Kapitałowej. Dobra koniunktura, z której Spółka korzystała w zeszłym roku oraz przychody z nowych produktów w Segmencie Opakowań Giętkich, a także Wyrobów Wyciskanych, owocują wzrostem sprzedaży zarówno na rynkach krajowym, jak i zagranicznych” – napisała spółka w raporcie bieżącym.

 

Przychody w I kw. 2017 roku osiągnęły poziom 600 mln zł, czyli około 16% więcej niż przed rokiem. Szacowany zysk operacyjny wyniesie około 68 mln zł, a więc będzie o 3% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z kolei EBITDA wzrośnie do około 99 mln zł, a więc będzie wyższa o około 8% rdr. Saldo działalności finansowej będzie ujemne na poziomie około 2 mln zł wobec ujemnego wyniku 7,3 mln zł rok temu. Zysk netto będzie na porównywalnym poziomie do zeszłorocznego i wyniesie około 54 mln zł. Dług netto wyniesie  na koniec marca około 430 mln zł.

 

Zarząd spółki oczekuje, że w II kw. najwyższą dynamikę przychodów osiągnie Segment Wyrobów Wyciskanych – około 35%, a następnie Segment Opakowań Giętkich – około 20%. Sprzedaż Segmentu Systemów Aluminiowych będzie na poziomie porównywalnym z rokiem poprzednim.

 

Wyniki za I kw. dobrze wpisują się w całoroczne prognozy Grupy Kęty. Przypomnijmy, że w całym 2017 roku spółka oczekuje wzrostu sprzedaży o około 11%, zysku operacyjnego o 2%, zysku EBITDA o 6%, a zysk netto ma zmniejszyć się o około 18% (w 2016 roku zysk netto został wsparty kwotą około 42 mln zł z tytułu wykazania aktywa na podatek odroczony z tytułu działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w 2017 roku zaprognozowano analogiczne zdarzenie w kwocie 5 mln zł).

 

Kurs akcji Grupy Kęty kontynuuje długoterminowy trend wzrostowy. Najbliższym wsparciem dla ceny jest poziom 400 zł. Jego przebicie otworzy drogę do testowania najbliższej położonej linii trendu wzrostowego, która obecnie przebiega na poziomie poprzednich lokalnych dołków – okolice 360 zł.

 

Grupa Kęty - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Grupa Kęty S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie