Chat with us, powered by LiveChat

LPP podało wyniki za IV kw., w 2017 roku spółka chce zwiększyć marżę brutto do 52-53%

Skomentuj artykuł
© Sensay - Fotolia.com

LPP opublikowało wyniki finansowe za IV kw. 2016 roku. Istotny wpływ na osiągnięte marże miała dokonana wyprzedaż zapasów w grudniu. Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe ze sprawozdania.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

IV kw. 2016 r.

IV kw. 2015 r.

2016 r.

2015 r.

Przychody

1 854 990

1 575 027

6 020 633

5 130 353

Wynik brutto na sprzedaży

943 139

862 777

2 935 259

2 742 829

EBITDA

272 043

297 051

496 680

726 244

EBIT

201 941

235 360

229 299

502 689

Wynik brutto

180 260

193 352

196 957

414 368

Wynik netto

158 196

172 307

175 940

351 320

Źródło: LPP S.A.

 

W IV kw. 2016 roku LPP wypracowało 1,85 mld zł przychodów, a więc o 17,8% więcej niż przed rokiem. Spółka odnotowała również wysoką dynamikę sprzedaży na m2, która wyniosła 8% rok do roku (680 zł/m2 w IV kw.). Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży na m2 odnotowano w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii i w Rosji. W walutach lokalnych sprzedaż na m2 wzrosła o 11% w Rosji i o 14% na Ukrainie. Spółka odnotowała również wzrost sprzedaży like-for-like (w porównywalnych sklepach) we wszystkich krajach, przy czym najwyższe dwucyfrowe dynamiki odnotowano w Rosji, na Ukrainie, w Rumunii, w Czechach i na Węgrzech.

 

Na poziomie wyniku brutto na sprzedaży LPP odnotowało wzrost zysku o 9,3% rok do roku, a marża na tym poziomie wyniosła 50,8%, czyli o 4 p.p. mniej niż przed rokiem. Istotny wpływ na wynik miała wyprzedaż zapasów o wartości 138 mln zł za 26 mln zł. Bez tej transakcji marża wyniosłaby 57,7%, a więc byłaby o 2,9 p.p. wyższa niż przed rokiem. Poprawę marży spółka tłumaczyła lepszym przyjęciem przez klientów damskiej kolekcji RESERVED.

 

Na koniec 2016 roku LPP posiadało 1 703 sklepów, co oznacza wzrost o 76 rdr (największy przyrost zanotowała marka SiNSAY – 28 sklepów). Łączna powierzchnia sklepów wyniosła 920,7 tys. m2, co oznacza wzrost o 9,2% rdr. W IV kw. spółka otworzyła między innymi 7 nowych sklepów w Rosji (salon RESERVED w St. Petersburgu jest najlepiej sprzedającym salonem w całej sieci).

 

W 2017 roku LPP planuje wzrost powierzchni handlowej o 12% rdr. Główne cele to kontynuacja rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej (nacisk na Polskę), przyśpieszenie wzrostu powierzchni w rejonie CIS (w szczególności w Rosji), przyspieszenie w regionie SEE (głównie w Rumunii) oraz kolejne sklepy w Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie. Spółka zamierza również wejść do 4 nowych krajów – Serbii i Wielkiej Brytanii (sklepy własne) oraz do Białorusi i Kazachstanu (sklepy franczyzowe). Dynamicznie ma rozwijać się sklep on-line, który ma pojawić się w 6 nowych krajach, w tym w Rosji w II połowie 2017 roku. Planowane nakłady inwestycyjne to około 440 mln zł (+60% rdr).

 

Ponadto, w 2017 roku LPP chce kontynuować wzrost sprzedaży powyżej wzrostu powierzchni i osiągnąć dodatnią sprzedaż LFL na wszystkich markach, szczególnie RESERVED. Zakładany jest także wzrost marży brutto na sprzedaży do poziomu 52-53%. Jako szansę spółka dostrzega dynamiczny rozwój e-commerce. Z kolei zagrożeniem są między innymi wprowadzenie zakazu handlu w niedziele (19% przychodów z Polski), a także niekorzystne tendencje kursu złotówki do dolara i euro.

 

Z prezentacją wyników LPP za IV kw. 2016 roku można zapoznać się w tym miejscu.

 

Po publikacji wyników kurs akcji LPP zniżkuje około 1% do godziny 11:00. W szerszej perspektywie cena pozostaje w kanale bocznym 5 000 zł – 6 000 zł. Po obronie dolnego ograniczenia kanału na początku lutego bieżącego roku, celem byków jest jego górny poziom – opór 6 000 zł.

 

LPP - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: LPP S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie