Chat with us, powered by LiveChat

6 reprezentantów branży mediowej z polskiej giełdy. Jak wygląda ich sytuacja?

Skomentuj artykuł
© kentoh – Fotolia.com

Przyjrzeliśmy się profilom działalności, a także wynikom i wskaźnikom finansowym emitentów z indeksu sektorowego WIG-Media. Pod lupę wzięliśmy spółki: Wirtualna Polska Holding, Agora, ATM Grupa, Kino Polska TV, PMPG Polskie Media oraz 4fun Media.

 

Do wyodrębnionego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie indeksu WIG-Media przyporządkowanych zostało łącznie 14 spółek. Największy udział w portfelu przypada Wirtualnej Polsce Holding (37%), następnie Agorze (32%) i ATM Grupie (12%). Poza tym zakwalifikowano tam jeszcze takie firmy jak: Kino Polska TV, ASM Group, Larq, IMS, K2 Internet, KCI, HubStyle, PMPG Polskie Media, 4fun Media, Media Cap oraz Muza.

 

Spośród nich wybraliśmy 6 reprezentantów i sprawdziliśmy, jak wygląda ich profil działalności, jakie osiągają wyniki, a także jak kształtują się ich wskaźniki finansowe i rynkowe oraz kurs notowań akcji na warszawskiej giełdzie.

Wirtualna Polska Holding

Wirtualna Polska Holding to przede wszystkim właściciel jednego z najpopularniejszych w Polsce portali internetowych horyzontalnych (o szerokim zakresie tematycznym) – Wirtualnej Polski. Prowadzi także portal o2 oraz portale wertykalne (specjalistyczne), w tym m.in.: Money.pl, Biztok, Dobre Programy, Sportowe Fakty, Pudelek, abcZdrowie, Parenting.pl OpenFM i PolskaStacja. Ponadto emitent oferuje generowanie leadów dla sklepów internetowych, a także systematycznie inwestuje w turystyczny segment e-commerce (serwisy wakacje.pl i nocowanie.pl). W związku z rozpoczęciem nadawania kanału Telewizja WP, Grupa Wirtualna Polska Holding niedawno rozpoczęła także działalność w segmencie rynku reklamy telewizyjnej.

 

Po trzech kwartałach 2016 roku skonsolidowane przychody Wirtualnej Polski Holding wyniosły 292,2 mln zł wobec 223,5 mln zł wypracowanych rok wcześniej. Jednocześnie wynik EBITDA wzrósł z poziomu 63 mln zł do 84,8 mln zł, a zysk netto z 6,3 mln zł do 30,7 mln zł. W dużej mierze był to efekt dokonanych w 2016 roku akwizycji udziałów w TotalMoney.pl oraz w spółce Nocowanie.pl. Ponadto wśród innych czynników i zdarzeń, które miały znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe wymieniono zwiększenie efektywności dzięki wykorzystaniu zasobów danych oraz narzędzi big data, a także koszty finansowania związane z akwizycjami. 

 

Wirtualna Polska Holding – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne w serwisie internetowym Stooq.pl.

 

Agora

Agora to polska grupa medialna, zajmująca się między innymi wydawaniem gazet i czasopism, sprzedażą kolekcji wydawniczych, zarządzaniem siecią kin Helios, realizacją przedsięwzięć internetowych i radiowych, a także oferowaniem usług z zakresu reklamy zewnętrznej. Wśród najbardziej rozpoznawalnych jej produktów wymienić można Gazetę Wyborczą, która jest jednym z najbardziej poczytnych i opiniotwórczych dzienników w naszym kraju. Grupa Agora to także właściciel trzech muzycznych marek radiowych stacji lokalnych (Złote Przeboje, Rock Radio, Radio Pogoda) oraz internetowego radia Tuba.FM, jak również współwłaściciel ponadregionalnego radia TOK FM. Od niedawna działa także na rynku telewizyjnym poprzez uruchomiony wspólnie z Kino Polska TV kanał Stopklatka TV.

 

Wyniki finansowe Agory w 2016 roku znalazły się pod presją otoczenia zewnętrznego, w tym malejących wydatków na reklamę w prasie oraz niższej sprzedaży egzemplarzowej wydań w formie drukowanej. Co więcej, w przypadku Gazety Wyborczej spadki były bardziej widoczne niż średnio na całym rynku dzienników ogólnopolskich. W konsekwencji po pierwszych trzech kwartałach w segmencie prasowym odnotowano stratę na poziomie operacyjnym, a Agora podjęła działania restrukturyzacyjne, polegające między innymi na redukcji zatrudnienia. Wynik operacyjny całej grupy za ten sam okres był 8 mln zł na minusie wobec 1,7 mln zł zysku rok wcześniej, a strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 26,8 mln zł wobec straty wynoszącej 3 mln zł po pierwszych trzech kwartałach 2015 roku. Pogorszenie wyników byłoby przy tym jeszcze bardziej widoczne, gdyby nie dobre wyniki segmentu kinowego oraz reklamy zewnętrznej Agory.

 

Agora – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne w serwisie internetowym Stooq.pl.

 

ATM Grupa

ATM Grupa to największy niezależny producent telewizyjno-filmowy w Polsce. Realizuje wszystkie gatunki telewizyjne, w tym między innymi: reklamy, dokumenty i reportaże, programy muzyczne i publicystyczne, seriale (Świat według kiepskich, Pierwsza miłość, Fala zbrodni, Ojciec Mateusz, Pitbull, Wataha, Druga Szansa), teleturnieje (Awantura o kasę, Moment prawdy), reality show (Dwa Światy, Bar) czy filmy fabularne (Pitbull, Dlaczego nie!, Ranczo Wilkowyje, Weekend, Syberiada). ATM Grupa posiada także status ogólnopolskiego nadawcy telewizyjnego z kanałem ATM Rozrywka dostępnym na pierwszym multipleksie, jak również operatora multipleksu lokalnego z kanałem Echo 24. Ponadto emitent jest współudziałowcem spółek – Aidem Media i FM PRO – zajmujących się odpowiednio produkcją gier na urządzenia mobilne oraz organizacją eventów, a także w ramach działalności pobocznej realizuje projekty deweloperskie.

 

W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku przychody ATM Grupy wyniosły ok. 122 mln zł – podobnie, ile w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie wynik operacyjny był równy 16,1 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 15,9 mln zł w porównaniu do odpowiednio 17,2 mln zł i 14,9 mln zł wypracowanych w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku. Największą poprawę wyników odnotowano w segmencie nadawanie, co związane było przede wszystkim ze wzrostem wpływów z tytułu sprzedaży czasu antenowego na kanale ATM Rozrywka TV.

 

ATM Grupa – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne w serwisie internetowym Stooq.pl.

 

Kino Polska TV

Kino Polska TV to grupa medialna, której głównymi gałęziami biznesowymi są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz Internet. Należy do niej kanał telewizyjny Telewizja Kino Polska, który jest nadawany od 2003 roku, a dodatkowo od 2011 roku oferta telewizyjna spółki została poszerzona o kanał Kino Polska Muzyka. Ponadto Emitent jest współwłaścicielem (z udziałem na poziomie 41,1%) firmy Stopklatka SA – nadawcy kanału filmowego Stopklatka TV. Wśród zrealizowanych przez grupę Kino Polska TV produkcji wymienić można film krótkometrażowy Hanoi-Warszawa. Spółka posiada także 100% udziałów w Cyfrowym Repozytorium Filmowym, zajmującym się między innymi nadzorem i koordynacją digitalizacji i cyfrowych rekonstrukcji filmów oraz ich archiwizacją jak również dystrybucją praw filmowych.

 

W trzech kwartałach 2016 roku grupa Kino Polska TV wypracowała 82,7 mln zł przychodów wobec 79,2 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk z działalności okazał się jednak niższy rok do roku o 16%, wynosząc 14,7 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł o 12% do poziomu 12,8 mln zł. W dużej mierze był to efekt zwiększonych kosztów contentu, w tym amortyzacji krótkoterminowych aktywów programowych. Wynik EBITDA podawany przez spółkę (definiowany jako wynik operacyjny skorygowany o wartość: amortyzacji, odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów programowych, udziału w stracie Stopklatka SA, różnic kursowych oraz kosztów odsetek budżetowych) po trzech kwartałach 2016 roku wyniósł 35,8 mln zł wobec 33,5 mln zł wypracowanych po trzech kwartałach 2015 roku.

 

Kino Polska TV – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne w serwisie internetowym Stooq.pl.

 

PMPG Polskie Media

Grupa PMPG Polskie Media to wydawca jednego z najbardziej opiniotwórczych tygodników w naszym kraju – tygodnika WPROST, a także tygodnika Do Rzeczy oraz magazynu Historia Do Rzeczy. Organizuje również wydarzenia środowiskowe, wręczając doroczne nagrody, m.in.: Człowieka Roku, Innowatorów Wprost czy Strażnika Pamięci. Ponadto jest partnerem medialnym wielu wydarzeń biznesowych i kulturalnych.

 

Wypracowane w trzech pierwszych kwartałach 2016 roku przychody ze sprzedaży PMPG Polskie Media wyniosły 37,5 mln zł i były na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie rok wcześniej.  Wyraźną poprawę odnotowano za to na poziomie zysku operacyjnego, który wzrósł z 2,7 mln zł do 4,8 mln zł, a także zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, który wzrósł z 2,4 mln zł do 3,8 mln zł. Przyczyn poprawy wyników należy szukać przede wszystkim w obniżeniu poziomu kosztów operacyjnych, w tym dzięki zwiększeniu udziału w sprzedaży wydań elektronicznych o niższym koszcie produkcji.

 

PMPG Polskie Media – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne w serwisie internetowym Stooq.pl.

 

4fun Media

Grupa Kapitałowa 4fun Media działa na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych, a za pośrednictwem spółek zależnych także na rynku reklamowym, obejmującym segmenty wykraczające poza tradycyjną reklamę telewizyjną (reklama zewnętrzna, agencja reklamowa). Emitent jest nadawcą kanałów muzycznych 4FUN.TV, 4FUN HITS oraz 4FUN DANCE, tworzących interaktywną platformę telewizyjną, która dystrybuuje treści video poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, Internet oraz dedykowaną aplikację 4FUN APP, dającą widzom m.in. bezpośredni wpływ na kontent programowy oraz możliwość bezpośredniego wystąpienia w telewizji muzycznej. Istotnym obszarem działalności grupy 4fun Media jest także świadczenie usług dystrybucyjnych i consultingowych dedykowanych nadawcom kanałów tematycznych (głównie zagranicznych) obecnym na polskim rynku telewizyjnym. Ponadto, poprzez spółkę zależną Screen Network, emitent jest liderem rynku Digital Signage w Polsce.

 

Po trzech kwartałach 2016 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży 4fun Media wyniosły 26,1 mln zł wobec 14,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Wyniki z działalności operacyjnej i netto uległy przy tym znacznemu pogorszeniu – ten pierwszy obniżył się o 71 proc. do poziomu 0,36 mln zł, a drugi (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) o 78 proc. do poziomu 0,25 mln zł. Jak podaje emitent, w dużej mierze jest to konsekwencja rozszerzenia grupy kapitałowej 4fun Media o dwie spółki – przejęcia w październiku 2015 roku firmy Screen Network oraz kosztów utworzenia i rozwoju agencji hybrydowej. Jednocześnie zysk EBITDA wzrósł rok do roku o 15 proc. do poziomu 3,2 mln zł, co było głównie efektem wyższych wyników w segmentach działalności agencji reklamowych oraz reklamy zewnętrznej.

 

4fun Media – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne w serwisie internetowym Stooq.pl.

 

Wskaźniki spółek – zestawienie

W poniższej tabeli znajdują się wybrane wskaźniki finansowe i rynkowe, a także stopy zwrotu, jakimi charakteryzują się przedstawieni w niniejszym tekście emitenci (obliczone na podstawie kursu zamknięcia notowań z 24 stycznia 2017 roku).

 

Spółka

ROE[1]

ROS[1]

Rentowność EBITDA[1]

Wartość rynkowa (mln zł)

P/E[1]

P/BV

Stopy zwrotu

Stopa dywidendy w 2016 r.

1Y

1M

Wirtualna Polska Holding

8,3%

7,4%

29,5%

1 697,7

57,89

4,63

66,3%

8,2%

0%

Agora

-1,0%

-0,9%

8,8%

598,2

<0

0,55

8,4%

1,2%

5,9%

ATM Grupa

9,3%

12,1%

23,8%

368,4

17,78

1,65

25,9%

8,7%

5,7%

Kino Polska TV

43,8%

15,4%

25,0%

228,9

15,53

3,44

-5,4%

0,5%

7,4%

PMPG

26,3%

13,3%

16,4%

41,5

5,96

1,57

88,7%

14,6%

0%

4fun Media

6,6%

5,2%

17,0%

21,4

11,39

0,75

-3,7%

0,2%

0%

WIG-Media

-

-

-

1 519,6[2]

62,45

1,53

23,8%

7,1%

2,4%

[1] Wskaźniki rentowności (ROE, ROS, rentowność EBITDA), a także wskaźnik P/E obliczone zostały na podstawie wyników finansowych za 4 kolejne kwartały zakończone 30 września 2016 roku.

[2] Wartość rynkowa ważona udziałem poszczególnych spółek w portfelu indeksu WIG-MEDIA.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących i okresowych poszczególnych emitentów, a także na podstawie danych publikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Porównując poszczególne firmy, zwrócić warto jednak uwagę, że pomimo kwalifikacji do tego samego indeksu sektorowego, są one dosyć mocno zróżnicowane. Przykładowo, co już zostało wspomniane, niektóre spółki, jak 4fun Media i Kino Polska, zajmują się przede wszystkim produkcją i dystrybucją kanałów telewizyjnych, podczas gdy inne, jak PMPG Polskie Media, specjalizują się w wydawaniu tygodników i magazynów. Jeszcze inne emitenci, jak Agora, działają równocześnie w wielu obszarach rynku (prasa, kino, Internet, reklama zewnętrzna, radio, telewizja). Inwestor, który chciałby przeprowadzić bardziej miarodajną analizę porównawczą, powinien zatem zestawić ze sobą wskaźniki obliczone dla wyodrębnionych, tych samych segmentów działalności. Przy takim podejściu grupa porównawcza dla poszczególnych spółek z indeksu WIG-Media okazać się może jednak zbyt wąska, przez co warto ją uzupełnić emitentami o zbliżonym profilu działalności notowanymi na giełdach zagranicznych. 

A czego można spodziewać się w przyszłości?

Jak szacuje dom mediowy Zenith, w minionym roku inwestycje reklamowe w Polsce miały wartość około 6,9 mld zł, co oznacza wzrost o 2,7% w stosunku do 2015 roku. W 2017 roku dynamika ma zostać utrzymana na podobnym poziomie, a jego wartość ma zbliżyć się do 7,1 mld zł. 

 

Źródło: Dom mediowy Zenith, www.zenithmedia.pl.

 

Dynamika wydatków na reklamę telewizyjną ma przy tym wyhamować z 1,6% do 0,7%, między innymi ze względu na zmniejszenie inwestycji przez największych reklamodawców i przesuwania części budżetów na video online. Dzięki napływowi nowych reklamodawców i rosnącej aktywności w sieci małych i średnich firm, a także podniesieniu cen reklam, segment reklamy online ma utrzymać tempo wzrostu z poprzedniego roku i zwiększyć w 2017 roku swoją wartość o ponad 12%. Jednocześnie dom mediowy Zenith prognozuje wzrost wydatków na reklamę w radiu o 3,1% (w 2016 roku wzrost o 3,4%), a także kontynuację dobrej passy w segmencie kinowym, w którym wydatki na reklamę mają zwiększyć się o około 1,3%. Zdaniem analityków domu mediowego Zenith obecny rok nie będzie jednak udany dla segmentu reklamy zewnętrznej, w którym spodziewany jest spadek wydatków o 1,1% (w 2016 roku spadek o 0,7%). Jeszcze gorzej ma być w przypadku segmentu prasowego – wydatki na reklamę w dziennikach i magazynach mają spaść w 2017 roku o odpowiednio 16,9% i 14,5% (w 2016 roku spadek o odpowiednio 18,9% i 15,4%).

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie