Chat with us, powered by LiveChat

Grupa Kęty opublikowała prognozy wyników za IV kw. 2016 roku

Skomentuj artykuł
© Eky Chan - Fotolia.pl

Grupa Kęty podała wstępne wyniki za IV kw. 2016 roku. Obniżona sprzedaż usług budowlanych oraz dobra koniunktura w Polsce i zagranicą uwarunkowały dynamikę poszczególnych pozycji wynikowych spółki, które prezentujemy w tabeli poniżej.

 

Dane finansowe (mln zł)

IV kw. 2016 roku - prognoza

IV kw. 2015 roku

Przyrost

Wynik ze sprzedaży

535

542,8

+2%

Wynik operacyjny

58

49,7

+17%

EBITDA

86

74,1

+16%

Wynik netto

45

65,4

-13%

Działalność finansowa

-3

-4,2

-

Źródło: Grupa Kęty S.A.

 

Zgodnie z opublikowanymi prognozami spółki przychody ze sprzedaży wyniosą 535 mln zł w IV kw. 2016 roku, czyli o 2% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 17%, do 58 mln zł wobec 49,7 mln zł z roku poprzedniego. Podobną dynamiką wzrostu będzie się charakteryzować skonsolidowany zysk EBITDA, który wzrośnie o 16%, do około 86,0 mln zł z 74,1 mln zł. Saldo działalności finansowej, obejmujące między innymi koszty odsetek oraz różnice kursowe będzie miało w IV kw. 2016 roku wynik ujemny o wysokości ok 3 mln zł. Jest to nieznacznie lepszy wynik wobec roku poprzedniego, kiedy było to minus 4,2 mln zł. Skonsolidowany zysk netto będzie o około 13% niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i wyniesie 45 mln zł. Jako powód obniżenia się wyniku netto spółka podaje zmniejszenie aktywów na podatek odroczony z tytułu projektu realizowanego w specjalnej strefie ekonomicznej, których to wielkość podwyższyła wynik netto o 3 mln zł w IV kw. 2016 roku wobec 13 mln rok wcześniej. Na koniec grudnia 2016 roku dług netto Grupy Kęty osiągnie według szacunków wartość około 430 mln zł. Prognozy zostały przygotowane przy średnim kursie EUR/PLN 4,38 (+3% rdr) USD/PLN 4,07 (+4% rdr) i średniej cenie aluminium 3M 1710 USD/t (+13% rdr).


Zgodnie z przewidywaniami spółki w październiku i listopadzie utrzymała się dobra koniunktura zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. Spadki odnotowano jedynie w sprzedaży usług budowlanych, podobnie jak w poprzednich kwartałach, a przychody zmniejszyły się o 30 mln zł rok do roku. Z kolei zgodnie z prognozami Segment Wyrobów Wyciskanych osiągnie 30% dynamikę wzrostu przychodów, natomiast Segment Opakowań Giętkich około 12%. Sprzedaż Segmentu Systemów Aluminiowych będzie natomiast o około 4% niższa ze względu na wcześniej wspomnianą niższą sprzedaż usług budowlanych. 


Warto przytoczyć prognozy na cały 2016 rok, które spółka opublikowała na początku roku. Istotne jest również, że we wrześniu z powodu pozytywnych prognoz na IV kw. 2016 roku i dobrego wykonania budżetu prognozy na cały 2016 rok zostały podwyższone. Zmianę prognozy prezentujemy w tabeli poniżej.

 

Dane finansowe (mln zł) Prognoza na 2016 rok Korekta we wrześniu Zmiana
Sprzedaż 2 145 2 255 5%
EBIT 250 293 17%
EBITDA 360 397 10%
Zysk netto 245 279 14%
Inwestycje 359 310 -14%

Źródło: Grupa Kęty S.A.

 

Kęty od 2010 roku realizują publikowane prognozy, nawet nieznacznie je przekraczając. Poniżej zaprezentowano prognozy w latach 2010-2015, a także stopień ich realizacji.

 

Kęty - Prognoza 2010-2015

Kęty - Realizacja prognoz 2010-2015

Źródło: Grupa Kęty S.A.

 

Źródło: Grupa Kęty S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie