Chat with us, powered by LiveChat

Energa planuje osiągnięcie 3 mld zł EBITDA w 2025 roku

Skomentuj artykuł
© phive2015 - Fotolia.com

Energa opublikowała strategię na lata 2016-2025. Jej główne założenia to:

 

  • wzrost EBITDA do 2,4 mld zł w 2020 roku i 3 mld zł w 2025 roku, dodatkowe 100 mln zł EBITDA z nowych produktów i usług w 2020 roku i 300 mln zł w 2025 roku,
  • polityka dywidendowa dostosowana do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego, w którym zakończenie ponoszenia najbardziej znaczących wydatków przewiduje się na 2023 roku. Dezaktualizacji uległy zapisy dotyczące deklarowanych wypłat zawartych w prospekcie emisyjnym,
  • łączne nakłady inwestycyjne do 2025 roku wynoszą około 20,6 mld zł, z czego 9,5 mld z do 2020 roku.

 

Strategia Energii skoncentrowana jest wokół dwóch obszarów – infrastruktury i klienta. W pierwszym obszarze planowany jest rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej, pozwalający na posiadanie stabilnej bazy przychodów, zależnych głównie od jakości dostarczanych usług, a nie od czynników typowo rynkowych. Spółka planuje wdrożenie następujących programów:

 

  • rozbudowa inteligentnej i niezawodnej sieci dystrybucji energii elektrycznej dającej możliwości wprowadzenia magazynowania i lokalnego zarządzania energią,
  • rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu,
  • wykorzystanie regulacji stabilizujących przychody w zakresie Rynku Mocy i taryf na ciepło,
  • utrzymanie silnej pozycji w zakresie OZE dzięki realizacji projektu budowy elektrowni wodnej w ramach drugiego stopnia na Wiśle oraz innych projektów OZE.

 

W obszarze klienta Energa planuje między innymi rozwój nowych obszarów działalności, czego efektem będzie wprowadzenie około 100 nowych produktów, dedykowanych dla trzech segmentów klientów: indywidualnych, biznesowych oraz jednostek samorządowych i administracji publicznej.

 

Plan inwestycyjny zakłada przeznaczenie około 13 mld zł na Segment Dystrybucji. Inwestycje będą dotyczyły głównie budowy i modernizacji sieci. Wynikiem realizacji programu inwestycyjnego jest osiągniecie 100% zdalnie obsługiwanych układów pomiarowych (liczniki AMI) do 2025 roku oraz spełnienie wymogów taryfy jakościowej w zakresie wskaźników SAIDI, SAIFI i czasu realizacji przyłączeń.

 

W Segmencie Wytwarzania zaplanowano inwestycje w kwocie około 6,1 mld zł, z czego podstawową inwestycja jest budowa nowoczesnej Elektrowni Ostrołęka C o mocy około 1 000 MWe. Scenariusz bazowy zakłada, że spółka poniesie 50% nakładów, a pozostałe staną się udziałem partnera lub partnerów. W obszarze OZE główną inwestycją jest natomiast budowa elektrowni wodnej o mocy ok. 80 MWe w ramach drugiego stopnia na rzece Wiśle z założeniem uzyskania pozwolenia na realizację do 2020 roku. 

 

W Segmencie Sprzedaży planowane nakłady inwestycyjne to około 0,7 mld zł. Na taką samą kwotę oszacowano inwestycje związane z rozwojem nowych obszarów działalności. Spółka zaznaczyła, ze realizacja założonych celów przez rozwój organiczny może nie być możliwa, przez co powodzenie realizacji strategii będzie uzależnione od skutecznych działań w obszarze fuzji i przejęć. Spółka będzie się koncentrowała na Polsce, jednak nie wyklucza zagranicznych akwizycji celem pozyskania dostępu do know-how. Strategia zakłada również nieprzekroczenie maksymalnego poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA 3,5x.

 

 

Źródło: Energa S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie