Chat with us, powered by LiveChat

Mercator Medical poprawia wyniki i kontynuuje dynamiczny rozwój

Skomentuj artykuł
© science photo - Fotolia.com

Producent jednorazowych rękawic medycznych Mercator Medical w III kw. 2016 roku zarobił na czysto 5,1 mln zł przy 68,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. Są to wyższe wyniki od analogicznego okresu rok wcześniej, w którym zysk netto wyniósł 2,5 mln zł, a przychody miały wartość 63,1 mln zł. Spółka upatruje dużego potencjału do wzrostu wyników po zakończeniu prowadzonych inwestycji w moce produkcyjne i ekspansji zagranicznej.

 

Poniżej prezentujemy wybrane skonsolidowane dane finansowe Mercator Medical S.A.

 

 Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

III kw. 2016 roku

III kw. 2015 roku

Przychody ze sprzedaży

68 128

63 081

Zysk operacyjny

5 414

5 004

Zysk brutto

5 642

2 706

Zysk netto

5 104

2 490

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Mercator Medical S.A.

 

W III kw. 2016 roku przychody Mercatora wzrosły o 8% w ujęciu r/r do 68,1 mln zł. Spółka może pochwalić się wzrostami w zakresie działalności dystrybucyjnej, która była wyższa o 28% r/r. Zysk na poziomie EBITDA wyniósł 7,3 mln zł (+11 r/r), a podobną dynamiką wykazał się wzrost zysku na poziomie operacyjnym - 5,4 mln zł (+8%). Wzrost marży EBITDA i operacyjnej to pochodna przede wszystkim stabilizacji kursu usd/pln. Skokowo wyższy w III kw. 2016 roku był zysk netto, który osiągnął wartość 5,1 mln zł wobec 2,5 mln zł rok wcześniej. Dało to dynamikę aż 105%. Był to efekt zdarzenia jednorazowego, które obniżyło ten rodzaj zysku w III kw. 2015 roku.


„Podwojenie zysku netto związane jest z dewaluacją rosyjskiego rubla, co znalazło odzwierciedlenie w kosztach finansowych trzeciego kwartału 2015 roku. W trzecim kwartale 2016 roku nie zanotowaliśmy już zdarzeń o charakterze jednorazowym. Jesteśmy szczególnie zadowoleni zarówno ze wzrostu przychodów czy wyniku EBITDA, pomimo wysokiej bazy porównawczej związanej z uruchomieniem przed rokiem mocy wytwórczych w Tajlandii, jak również z 3,5 razy większej gotówki wygenerowanej z działalności operacyjnej” – powiedział Witold Kruszewski, członek zarządu ds. finansowych w Mercator Medical S.A.

 

Przepływy finansowe z działalności operacyjnej w III kw. 2016 roku wyniosły 8,1 mln zł na tle 2,3 mln zł rok wcześniej. Biorąc pod uwagę trzy kwartały 2016 roku, Mercator osiągnął przychody w kwocie 197,1 mln zł, 19,6 mln zł zysku EBITDA oraz 11,6 mln zł zysku netto. Natomiast przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 10,8 mln zł na tle małego, ale ujemnego wyniku w okresie porównywalnym rok wcześniej.


„Codzienna ciężka praca blisko 600-osobowego międzynarodowego zespołu Mercator Medical, dotycząca jakości i optymalizacji produkcji, maksymalizacji sprzedaży czy wzrostu efektywności i marż przynosi wymierne efekty. Nasze obecne wyniki to jednak dopiero przedsmak tego, co będziemy mogli pokazać dzięki zakończeniu obecnych inwestycji w moce produkcyjne w Tajlandii (rękawice nitrylowe, najszybciej rosnący segment rynku) i Polsce (produkty z włókniny), na które zamierzamy przeznaczyć łącznie blisko 111 mln zł. Z dużym optymizmem patrzę na kolejne okresy i możliwości wykorzystania szans biznesowych na rosnącym globalnym rynku, który w zakresie samych tylko rękawic medycznych jest warty obecnie już około 4,5 mld USD.”

 

„Pracujemy również nad ekspansją w Europie Zachodniej, a naszym celem na najbliższe dwa lata jest również bycie w pierwszej trójce dostawców rękawic medycznych na wszystkich naszych rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej” – powiedział dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

 

Warto zaznaczyć, że w okresie III kw. 2016 roku spółka pozyskała z emisji akcji 30,6 mln zł. Środki mają zostać przeznaczone na budowę fabryki w Tajlandii.

 

Kurs akcji Mercatora pozytywnie zareagował na publikację raportu finansowego. Walory do godziny 12:00 rosną o 4% i testują ważny poziom oporu. Jest nim górne ograniczenie konsolidacji, w której notowania pozostają od maja 2015 roku. Konsolidacja obejmuje przedział między 14 zł a 19,2 zł.

 

Mercator Medical - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

Źródło: Mercator Medical S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie