Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski: Oferta Publiczna BIK S.A.

 

Czat inwestorski

Temat czatu:

Oferta Publiczna BIK S.A.

28 października

godzina 12:00

BIK S.A.

 

Dodaj czat do swojego Kalendarza Google

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Mirosław Koszany – Prezes Zarządu, Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

Mirosław Koszany – Prezes Zarządu, Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.
Mirosław Koszany posiada wykształcenie wyższe. W 1988 roku ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział Mechaniczno-Energetyczny (kierunek: mechanika, specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne). W 1999 roku ukończył studia podyplomowe – Szkoła Biznesu, zorganizowane przez Politechnikę Krakowską wspólnie z Central Connecticut State University New Britain. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości, zorganizowane przez Politechnikę Krakowską wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości - tytuł rzeczoznawcy majątkowego nr 5723. Od 2000 roku jest związany z BIK S.A. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu.

 

 

O spółce


Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. (BIK S.A.) to ogólnopolski deweloper powierzchni komercyjnych, specjalizujący się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Dotychczas zrealizował inwestycje o łącznej powierzchni ponad 80 tys. mkw. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie retail parków.


Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2.


Grupa zrealizowała dotychczas także dwa obiekty w segmencie parków handlowych (retail parków): Park Handlowy w Puławach i Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej, o łącznej powierzchni najmu około 9 tys. m2.


Celem strategicznym jest zwiększenie wynajmowanej powierzchni magazynowej o ponad 75% w ciągu najbliższych 2,5 roku, z obecnych 56 tys. m2 do prawie 100 tys. m2.

 

BIK S.A. oczekuje wpływów z emisji akcji serii I na poziomie około 23,7 mln zł brutto. Pozyskane środki przeznaczy na:

  • rozbudowę Centrum Logistycznego w Sosnowcu poprzez budowę dwóch kolejnych hal magazynowych o łącznej powierzchni najmu około 20 tys. m2
  • budowę Centrum Logistycznego Kraków III o łącznej powierzchni najmu około 18 tys. m2
  • budowę Parku Handlowego w Dzierżoniowie o łącznej powierzchni najmu około 5 tys. m2

 

Zapisy na akcje od 27.X do 3.XI.


Więcej informacji na stronie www.bik.com.pl

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Biurem Inwestycji Kapitałowych S.A., który odbędzie się 28 października (piątek) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadać Mirosław Koszany, Prezes Zarządu. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Witamy na czacie. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

domi147: Jak ocenia Pan obecny przebieg oferty publicznej?

 

Mirosław Koszany: Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania funduszy inwestycyjnych naszą ofertą, a przede wszystkim jakością zbudowanej książki popytowej w okresie book-buildingu. M.in. dlatego przesunęliśmy część akcji z transzy dla inwestorów indywidualnych do transzy dla instytucji.

 

Adam_Nowacki: Który segment jest tym najważniejszym dla spółki obecnie? Powierzchnie magazynowe czy handlowe?

 

Mirosław Koszany: Najważniejszy jest segment magazynowy. Z założenia chcemy aby segment powierzchni handlowych, a konkretnie Retail Parków nie stanowił więcej jak 20% do 30% naszych aktywów. Traktujemy go jako działalność uzupełniającą.

 

Ciekawy: Czy można porównać Państwa spółkę do podmiotów już notowanych na GPW?

 

Mirosław Koszany: Można nas porównywać do firmy MLP Group S.A. notowanej od trzech lat na giełdzie. Działa ona w tym samym segmencie rynku czyli magazynowo - logistycznym. Jest od naszej spółki sporo większa. Urosła również dzięki giełdzie i my jesteśmy pewni że również za dwa, trzy lata znacząco urośniemy dzięki giełdzie.

 

lolek: Czy może Pan w skrócie opisać profil działalności spółki?

 

Mirosław Koszany: Działalność deweloperska na rynku nieruchomości komercyjnych, szczególnie magazynowo - logistycznych gdzie uzupełnieniem jest również pow. biurowa oraz w handlu, realizując Retail Parki.

 

Pewex: Czy spółka zamierza ubiegać się o dotacje z UE na przeprowadzane inwestycje?

 

Mirosław Koszany: Śledzimy ten aspekt. Jeżeli pojawią się programy związane z nowoczesnymi technologiami w naszej branży to oczywiście jesteśmy gotowi złożyć aplikacje.

 

Tomasz_01: W najbliższych latach BIK chce przeznaczać zysk na inwestycje. Czy w dalszej perspektywie spółka rozważa wypłacanie dywidendy?

 

Mirosław Koszany: Spółka ma zamiar systematycznie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami szczególnie gdy zrealizowane inwestycje zostaną sprzedane do funduszy inwestycyjnych. Wówczas planujemy że 50% do 70% uzyskanych środków z takiej sprzedaży zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy.

 

Juve: czy oprócz Śląska i Małopolski jesteście Państwo jeszcze gdzieś obecni jeśli chodzi o magazyny?

 

Mirosław Koszany: Historycznie zrealizowaliśmy magazyny w Ożarowie Mazowieckim koło Warszawy oraz w Trójmieście. Posiadamy grunt pod magazyny w okolicach Wrocławia. Ale rozglądamy się już za gruntami w innych miastach szczególnie w południowej i środkowej Polsce

 

Kałużny: Czy spółka posiada zadłużenie?

 

Mirosław Koszany: Zadłużenie spółki to wyłącznie długoterminowe kredyty na sfinansowanie inwestycji magazynowych i Retailowych. Obecnie nasze zadłużenie to 58% LTV co jest dla branży deweloperskiej bardzo dobrym wskaźnikiem. Udzielone kredyty zapadają dopiero za 10 lat czy nawet za 13 lat.

 

stepniewski: Czy Spółka uwzględniła w wycenie dyskonto?

 

Mirosław Koszany: Na dzień dzisiejszy wartość księgowa 1 akcji to około 23 zł tak więc cena 18 zł w emisji publicznej jest około 22% dyskontem do wartości księgowej.

 

stepniewski: Czy główny akcjonariusz będzie sprzedawał akcje?

 

Mirosław Koszany: Nie, nie ma obecnie sprzedaży akcji dotychczasowego akcjonariusza.

 

Juve: Na jaką wielkość szacuje Pan inwestycje w ciągu najbliższych lat?

 

Mirosław Koszany: Nasz program inwestycyjny opisany w prospekcie na najbliższe 2 lata zakłada realizację inwestycji na łączną kwotę około 86 mln zł.

 

rekon: Na co zamierzacie przeznaczyć środki pozyskane w IPO?

 

Mirosław Koszany: Na realizację konkretnych inwestycji opisanych w Prospekcie emisyjnym, szczególnie na realizację rozbudowy Śląskiego Centrum Logistycznego (posiadamy Pozwolenie na Budowę ) oraz na realizację Centrum Logistycznego Kraków III (mamy już zakupiony z własnych środków grunt z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod logistykę i magazyny) oraz Retail Parku w Dzierżoniowie.

 

Dagmara: Czy obecni akcjonariusze zawarli umowę lock-up?

 

Mirosław Koszany: Tak, zawarli na okres 1 roku.

 

Dagmara: Czy spółka sprzedaje w ofercie istniejące akcje, a ich wpływy trafią do sprzedających a nie do spółki?

 

Mirosław Koszany: Nie, nie ma sprzedaży istniejących akcji.

 

stepniewski: Jakie stopy kapitalizacji używacie w wycenie nieruchomości, jak to się ma do konkurencji giełdowej w segmentach magazynów i nieruchomości handlowych?

 

Mirosław Koszany: Wyceny nieruchomości wykonuje dla nas firma Polish Properties z Warszawy i są one na dosyć konserwatywnych stopach. Szczegółowe opisy zawarte są w Prospekcie wraz z Wyciągami z operatów szacunkowych znajdują się na samym końcu prospektu.

 

rekon: Czy na planowane nowe powierzchnie macie już podpisane kontrakty z najemcami?

 

Mirosław Koszany: Finalizujemy rozmowy z dwoma najemcami na powierzchnie w Śląskim Centrum Logistycznym. Do budowy jesteśmy gotowi przystąpić w grudniu br. lub na początku 2017 roku.

 

rekon: Czym wasza oferta magazynowa wyróżnia się na rynku?

 

Mirosław Koszany: Oferujemy przede wszystkim powierzchnie typu SBU ( Small Business Unit ) tj. taką gdzie minimalny moduł do wynajęcia jest około 800 m2 do 1.000 m2. W ramach tego oferujemy dużą ilość doków rozładunkowych, W Śląskim Centrum Logistycznym zaoferujemy również magazyn typu cross-dock, który jest adresowany dla firm kurierskich, nasze magazyny są częściowo przystosowane do przechowywania towarów w chłodniach.

 

Toszek: Czy cena 18 zł za akcję jest dla Pana satysfakcjonująca? Czy w takim razie potencjalna wielkość oferty na poziomie 20,34 mln zł pozwoli na realizację zakładanych celów?

 

Mirosław Koszany: Tak na dzisiejsze ciężkie czasy na rynku kapitałowym jest to dla nas satysfakcjonująca cena. Pozwoli ona na realizację naszych podstawowych celów inwestycyjnych.

 

franek1: Jaka jest koniunktura w branży magazynowej, czy rynek wam sprzyja?

 

Mirosław Koszany: Od około dwóch trzech lata koniunktura w branży magazynowej jest bardzo dobra. Tendencje na najbliższe lata to utrzymanie obecnego wzrostu rynku pow. magazynowych. Sprzyja temu szybki rozwój e-handlu oraz firm kurierskich. Wzrost sprzedaży detalicznej jest kolejnym impulsem dla rynku magazynowego. Ale zdecydowanie na rozwój tego rynku wpływa rozwój e-handlu.

 

Skibek: Ile trwa przeciętnie budowa parku handlowego? Po jakim czasie inwestycja się zwraca?

 

Mirosław Koszany: około 7 do 10 miesięcy.

 

zenek23: Czy koncentrujecie się na budowie magazynów od podstaw, czy może rozważacie też odkupienie gotowych obiektów, lub będących w trakcie realizacji?

 

Mirosław Koszany: Raczej skupiamy się na budowie od podstaw. Wiemy wtedy, że nie ma żadnych błędów do korygowania i magazyn jest zgodny z oczekiwaniami naszych klientów.

 

zenek23: Jaki będzie Pana zdaniem wpływ tworzonych REIT-ów na branżę magazynową?

 

Mirosław Koszany: Zdecydowanie oczekujemy w okresie najbliższych dwóch, trzech latach poprawy po stronie nabywców nieruchomości komercyjnych. REIT-y będą sporym generatorem popytu na zrealizowane przez deweloperów powierzchni komercyjne dlatego spodziewamy się spadku stóp kapitalizacji i jeszcze lepszych wycen majątku firmy.

 

GPW_fan: Od jakich walut uzależniona jest spółka? Euro? Jak dużą ekspozycję posiada spółka na waluty?

 

Mirosław Koszany: Tak wszystkie kredyty długoterminowe są udzielone w euro ale dlatego że przychody spółka również osiąga w Euro. Ekspozycja ta jest więc całkowicie równoważona przez przychody w walucie Euro.

 

Pewex: Jakie są główne czynniki jakie wpływają na koniunkturę w branży, w której działacie?

 

Mirosław Koszany: To przede wszystkim wzrost sprzedaży detalicznej i rozwój rynku e-commerce. Ale także inwestycje w produkcję w Polsce szczególnie w sektorze motoryzacyjnym.

 

stepniewski: Jakie są założenia operacyjne na kolejne lata?

 

Mirosław Koszany: Po oddaniu do użytku zrealizowanych inwestycji wzrosną przychody operacyjne z najmu, ale nie przewidujemy znaczącego wzrostu kosztów. Jedynie wzrosną te związane z utrzymaniem danej nieruchomości oraz koszty finansowe związane z kredytem.

 

Walet: Jak będzie wyglądał stan akcjonariatu po ofercie?

 

Mirosław Koszany: Nowi akcjonariusze będą stanowić 27,4% w całym akcjonariacie spółki

 

inwestor_10: Proszę przekonać mnie, że warto kupić akcje w ofercie.

 

Mirosław Koszany: Proszę popatrzeć w prospekcie na historię firmy, proszę przeanalizować jej historyczne wyniki, w zasadzie od kilku lat generujemy takie poziomy zysku, i oczywiście proszę spojrzeć na notowania podobnej do naszej spółki na giełdzie. Wydaje mi się że to powinno Pana przekonać. Pozdrawiam i zapraszam do akcjonariatu.

 

inwestor_10: Czy mógłby Pan się odnieść do szacunków wyników finansowych przedstawionych przez BOŚ w raporcie analitycznym?

 

Mirosław Koszany: Raport opiera się na szacunkowych wynikach które spółka będzie osiągać po zrealizowaniu opisanego w Prospekcie planu inwestycyjnego. Ale wydaje mi się, że po szczegóły to proszę pytać w BOŚ.

 

Olek: Wzrost PKB jest coraz słabszy, w III kw. może spaść poniżej 3%. Czy wyhamowanie gospodarki nie jest dużym problemem dla Państwa?

 

Mirosław Koszany: Raczej nie mówmy przy 3% wzroście o wyhamowaniu. A poza tym proszę pamiętać o rozwoju e-commerce w Polsce i to nie tylko pod kątem sprzedaż e-commerce na terenie naszego kraju. Amazon czy Zalando a za nimi inne firmy z tej branży lokują magazyny w Polsce, ale obsługują z nich spory obszar Europy.

 

Janusz: Jakie przepływy operacyjne generuje spółka z prowadzonej działalności?

 

Mirosław Koszany: Przychody ze sprzedaży - z wynajmu nieruchomości za ubiegły rok to około 17 mln zł.

 

stepniewski: Jakie są założenia operacyjne na kolejne lata?

 

Mirosław Koszany: Spółka nie publikuje prognoz na najbliższe lata. Swoje prognozy przedstawił BOŚ w raporcie dostępnym na jego stronie internetowej.

 

slawomir: Jaki jest obecnie % pustostanów w BIK? Czy to jest wyższy wskaźnik niż u konkurencji?

 

Mirosław Koszany: Poziom wynajęcia obiektów w Krakowie to 96% do 99%. Centrum logistyczne w Sosnowcu jest obecnie wynajęte w 90%, ale finalizujemy umowę najmu i w ciągu kilku dni osiągniemy 95%. Wskaźniki te są zgodne ze średnimi na rynku a w przypadku Krakowa poziom wynajęcia jest nawet sporo lepszy niż rynkowy.

 

franek1: Jak wygląda rentowność waszego biznesu w podziale na segment magazynowy i handlowy?

 

Mirosław Koszany: Rentowności w tych segmentach są do siebie dosyć zbliżone, z tym jednak zastrzeżeniem że inwestycje w powierzchnie handlowe wymagają większych nakładów finansowych

 

Janusz: Czy w kolejnych okresach spodziewają się Państwo dodatkowych zdarzeń jednorazowych wpływających na wyniki finansowe?

 

Mirosław Koszany: Tylko zdarzenia związane z realizacją planowanych inwestycji i ich przeszacowaniem po ich zakończeniu.

 

Kałużny: Jakie panuje rozdrobnienie w branży w Polsce? Czy widoczna jest duża ilość małych podmiotów czy raczej jest to kilka dużych graczy?

 

Mirosław Koszany: Rynek powierzchni magazynowych jest w zasadzie zdominowany przez dużych graczy zagranicznych. Ale jest ich raptem liczących się 5 do 7. My konkurujemy z nimi od początku działalności, a więc od 17 lat. Jak widać konkurujemy z sukcesem i jesteśmy pewni że dalej będziemy sobie dawać radę.

 

Moderator: Dziękujemy za udział w czacie i wszystkie zadane pytania.

 

Mirosław Koszany: Również bardzo dziękuję za ciekawe pytania i ma nadzieję że moje odpowiedzi były dla Państwa satysfakcjonujące. Pozdrawiam i do zobaczenia na giełdzie.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie