Chat with us, powered by LiveChat

Oferta IPO Artifex Mundi S.A. – piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© diversepixel - Fotolia.pl

Artifex Mundi jest producentem, współproducentem oraz wydawcą gier na najważniejsze platformy, między innymi Android, iOS, Windows Mobile, PC, Mac, Linux, Xbox One oraz PlayStation 4. Model biznesowy opiera na dwóch filarach – segmencie gier premium oraz free-to-play (od 2014 roku, pierwsze gry w 2016 roku).

 

Producent specjalizuje się w grach casualowych typu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), które stanowią połączenie gier logicznych i przygodowych. Spółka monetyzowała swoje produkcje wyłącznie w modelu try-before-you-buy, czyli udostępniała część gry za darmo (wersję demonstracyjną), zanim gracz podjął decyzję o zakupie pełnej wersji. Od 2016 roku spółka rozpoczęła monetyzację gier także w modelu free-to-play, który stanowi obecnie dominujący model dystrybucji i monetyzacji na rynku gier mobilnych. Ze względu na małe doświadczenie Artifex Mundi w realizacji gier typu free-to-play, spółka wyszczególniła to ryzyko związane z prowadzoną działalnością. Wiąże się ono z ryzykiem wydłużenia się okresu produkcji gry (np. w związku z koniecznością wprowadzenia ewentualnych poprawek, etc.) i tym samym konieczności poniesienia wyższych kosztów związanych z produkcją, a także ryzyko, że produkowane gry nie osiągną zakładanego przez Emitenta poziomu poszczególnych KPI, co może wpływać na ich zyskowność, a tym samym na przyszłe wyniki.

 

W I półroczu 2016 roku spółka posiada w swoim portfolio ponad 40 tytułów, które zostały przetłumaczone na kilkanaście języków, w tym na japoński, chiński i koreański. W I półroczu spółka wydała łącznie 9 gier w porównaniu z 1 grą rok temu, a w 2015 roku było to 10 produkcji. Coroczne portfolio powiększa się od kilku do kilkunastu gier, a przed końcem obecnego roku zwiększy się o około 8 kolejnych produkcji. Najbardziej znane produkcje Artifex Mundi, które przyniosły spółce największe przychody, to między innymi seria Nightmares from the Deep, Enigmatis, Grim Legends. W II kw. 2016 roku swoją premierę ma Grim Legends 3: The Dark City, a w III kw. gra Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala.

 

Sprzedaż produktów Grupy skupia się głównie na rynkach zagranicznych. Do najważniejszych rynków z punktu widzenia Grupy należą Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Chiny. Istotnymi rynkami, na których sprzedaż systematycznie rośnie, są Rosja i Brazylia. Polska w tym zestawieniu plasuje się w pierwszej piętnastce największych rynków sprzedażowych spółki.

Wyniki finansowe

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

I połowa 2016 r.

I połowa 2015 r.

2015 r.

2014 r.

Przychody

10 606,0

9 366,4

17 480,5

16 725,3

Wynik brutto na sprzedaży

6 290,6

7 506,3

12 522,6

10 568,7

Wynik operacyjny

4 335,1

5 892,2

9 475,4

7 592,8

Wynik brutto

4 282,9

5 585,0

8 908,4

7 133,2

Wynik netto

3 330,5

4 483,4

7 044,2

5 689,2

Przepływy operacyjne

265,2

889,5

-922,8

4 276,4

Źródło: Artifex Mundi S.A.

 

Artifex Mundi systematycznie od 2014 roku poprawia przychody ze sprzedaży. Wzrost tej pozycji o 13,2% w I połowie 2016 roku wobec analogicznego okresu roku poprzedniego wynika z opisywanej większej sprzedaży w bieżącym okresie. Znacznie większą dynamikę odnotowały natomiast koszty, co przełożyło się na mniejsze zyski już na poziomie zysku brutto na sprzedaży – ten wyniósł 6,3 mln zł i był o 16,2% mniejszy niż przed rokiem. Wzrost kosztów był związany przede wszystkim ze wzrostem kosztów amortyzacji gier (rozliczanej proporcjonalnie do wartości przychodów ze sprzedaży z danej gry w okresie zgodnie ze współczynnikiem 1:1), wynikający z rozpoczęcia sprzedaży gier nowowydanych. Amortyzacja ta wyniosła 2,9 mln zł wobec 1,5 mln zł przed rokiem. Zwiększeniu uległy również koszty tantiem, czyli płatności na rzecz twórców gier, uzależnione od wyników sprzedażowych gry, do 1,1 mln zł wobec 266,6 tys. zł. W dalszej kolejności przełożyło się to na zysk netto który wyniósł 3,3 mln zł i był mniejszy o 25,4% rok do roku.

Akcjonariat przed i po ofercie, harmonogram i struktura oferty

Akcjonariat przed i po ofercie publicznej (przy uplasowaniu całej oferty)
Źródło: Artifex Mundi S.A.

 

Akcjonariat (według liczby głosów) przed ofertą i po ofercie, przy założeniu pełnego objęcia oferowanych akcji przedstawia grafika powyżej. W IPO spółka oferuje do 6 650 000 akcji, co przy cenie maksymalnej ustalonej na 33 zł za akcję daje łączną wartość oferty 219,45 mln zł brutto. Oferta zakłada:

  • do 6 150 000 akcji istniejących,
  • do 500 000 akcji nowej emisji, przy czym akcje nowej emisji będą przyznawane jako pierwsze.

 

Do spółki trafią jednak środki pochodzące ze sprzedaży tylko akcji nowej emisji, co przy cenie maksymalnej da kwotę 16,5 mln zł brutto. Obecni akcjonariusze podpisali umowy typu „lock-up” obowiązujące ich do niesprzedawania posiadanych akcji przez dwanaście miesięcy od dnia przydziału akcji oferowanych. Inwestorom indywidualnym ma zostać przydzielone około 15% wszystkich akcji oferowanych.

 

Spółka oczekuje pozyskać około 10 – 15 mln zł z oferty publicznej. Środki te mają zostać przeznaczone na:

  • 3 – 6 mln zł: poszerzenie działalności wydawniczej – inwestycje w gry twórców zewnętrznych. Spółka planuje rozwinięcie działalności wydawniczej oraz nowe inicjatywy inwestycyjne w gry deweloperów zewnętrznych poszerzające portfolio Spółki o nowe gatunki gier,
  • 2 – 4 mln zł: promocja gry Bladebound, w tym przygotowanie profesjonalnego materiału wideo promującego tytuł (trailera), wizyty na targach i eventach branżowych (m.in. PAX East i PAX West w Stanach Zjednoczonych, Gamescom w Niemczech, G-Star w Korei Południowej itp.), Press Tour w USA i Kanadzie, prezentacja gry znanym dziennikarzom branżowym, youtuberom oraz wpływowym osobom w sieciach społecznościowych,
  • 3 – 5 mln zł: kampanie marketingowe (User Acquisition, pozyskiwanie użytkowników) mające na celu zwiększenie bazy użytkowników gier free-to-play Spółki (m.in. gry Bladebound).

 

Harmonogram oferty przedstawia tabela poniżej. Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach od 17 do 21 października 2016 roku.

 

17 – 21 października 2016 roku

Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych

20 października roku

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Indywidualnych

25 października 2016 roku

Ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych i ceny

26 – 27 października 2016 roku

Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych

28 października 2016 roku

Przydział akcji oferowanych

Około 1 tygodnia od przydziału akcji oferowanych

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji istniejących i praw do akcji

Około 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanych

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań nowych akcji

 

 

Źródło: Artifex Mundi S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie