Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

BEST z nową publiczną emisją obligacji

BEST, jedna z wiodących firm z branży windykacyjnej w Polsce, uruchamia drugi publiczny program emisji obligacji i rusza z emisją 4,5-letnich obligacji serii R1. Obligacje te oprocentowane są wg stopy zmiennej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3% w skali roku, co stanowi około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Zapisy przyjmowane są od 10 do 19 października br. w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. Łączna wartość nominalna emisji to 50 mln zł.


Grupa BEST:

  • jedna z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami
  • wysoka rentowność przy niskim wskaźniku zadłużenia
  • 19 lat na GPW, od 5 lat na Catalyst

 

Cele emisji:

  • inwestycje w portfele wierzytelności
  • refinansowanie zadłużenia Grupy
  • akwizycje


Oferta obligacji serii R1 obejmuje 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna oferty wynosi zatem 50 mln zł. Inwestor może złożyć pojedynczy zapis na co najmniej 1 obligację i nie więcej niż 500.000 obligacji. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów.

Kup wcześniej, zapłacisz mniej

Oprocentowanie obligacji serii R1 będzie naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.

 

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna
obligacji serii R1 (zł)

10 października 2016 r.

100,00

11 października 2016 r.

100,01

12 października 2016 r.

100,03

13 października 2016 r.

100,04

14 października 2016 r.

100,05

15 października 2016 r.

100,07

16 października 2016 r.

100,08

17 października 2016 r.

100,10

18 października 2016 r.

100,11

19 października 2016 r.

100,12

 

Zapisy na obligacje serii R1 można składać do 19 października w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, także telefonicznie oraz przez Internet. W ofercie mogą przy tym uczestniczyć inwestorzy posiadający rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim.

 

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R1:

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

10 października 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

19 października 2016 r.*

Termin przydziału:

20 października 2016 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

3 listopada 2016 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji:

9 listopada 2016 r.

* Okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferowano. Wówczas część zapisów zostanie zredukowana, a przy przydziale uwzględniana będzie kolejność składania zapisów.

 

Oferta obligacji serii R1 to pierwsza emisja przeprowadzana w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji BEST o łącznej wartości do 200 mln zł.

 

W pierwszym półroczu br. BEST zakończył realizację pierwszego, dwuletniego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tegoroczne emisje detaliczne przeprowadzone w ramach tego programu (serie L2 i L3) o łącznej wartości nominalnej 90 mln zł zakończyły się nadsubskrypcją. W obu przypadkach zapisy skrócono do dwóch dni, a redukcja wyniosła odpowiednio 64% i 50%.

 

Więcej informacji o zapisach na stronie internetowej Spółki oraz u Oferującego:

 

BEST S.A.
www.best.com.pl

 

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
www.dm.pkobp.pl

 

Rosnące wyniki Grupy BEST

Grupa Kapitałowa BEST w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. odnotowała 15-proc. wzrost zysku netto, wzrost przychodów o 46% oraz wzrost pełnej EBITDA gotówkowej o 82% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Szybkiemu rozwojowi działalności towarzyszą rekordowe w historii Grupy spłaty wierzytelności, z których uzyskano w tym czasie 111,7 mln zł.

 

Przychody Grupy BEST za pierwsze półrocze 2016 r. wyniosły 116,4 mln zł i pozwoliły wypracować zysk netto w wysokości 43,8 mln zł. Rentowność netto na poziomie 38% plasuje Grupę BEST na czołowej pozycji wśród firm z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

 

Wartość wskaźnika zadłużenia Grupy BEST (dług netto / kapitały własne) jest ponad dwukrotnie mniejsza niż dopuszczalna maksymalna wartość tego wskaźnika określona w warunkach emisji obligacji wyemitowanych przez BEST (2,5). Na koniec I półrocza 2016 r. wynosiła 1,0 – poziomie powszechnie akceptowalny w branży.

 

Maksymalna dopuszczalna wartość wskaźnika zadłużenia (dług netto / kapitały własne) wynosi 2,5 (zgodnie z warunkami obligacji wyemitowanych przez BEST).

 

 

Źródło: Best S.A.


Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie