Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Action z prognozami na najbliższe lata i planem spłaty zadłużenia

© knee0 - Fotolia.pl

Dnia 30 września 2016 roku Action opublikował w raporcie okresowym wyniki za I półrocze 2016 roku Spółka znajduje się obecnie w postępowaniu sanacyjnym i dąży do uregulowania swoich zobowiązań.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł) 1H 2016 1H 2015
Przychody ze sprzedaży 1 895 160 2 559 877
Wynik brutto ze sprzedaży 126 544 139 092
Wynik operacyjny 3 834 22 730
Wynik brutto -830 18 930
Wynik netto przypadający akcjonariuszom spółki 208 16 271
Przepływy z działalności operacyjnej 43 580 -26 909

Źródło: Action S.A. 

 

Wyniki finansowe Action w I półroczu 2016 roku są istotnie niższe niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,9 mld zł (spadek o 26% rdr).  83%-towy spadek zanotował zysk operacyjny, który wyniósł 3,8 mln zł. Wynik brutto w I półroczu osiągnął ujemną wartość na poziomie 830 tys. zł, zaś zysk netto spadł z 16,3 mln w roku 2015 do poziomu 208 tys. zł w tym roku. Mając na uwadze rozpoczęcie procesu restrukturyzacji oraz wynikające stąd ograniczenia, zdaniem spółki w drugiej połowie roku możliwe jest pogłębienie negatywnej dynamiki przychodów i zysków.

Do najważniejszych przyczyn opisanych wyżej spadków na poziomie sprzedaży oraz zysku netto należy zaliczyć:

  • znaczny spadek popytu na urządzenia mobilne,
  • brak istotnych zmian technologicznych w zakresie oferowanych urządzeń,
  • niższy niż prognozowany popyt ze strony największych sieci detalicznych,
  • wejście na rynek nowych dystrybutorów w tym zwłaszcza Also oraz Ingram Micro,
  • znaczne ograniczenia wydatków inwestycyjnych w Polsce,
  • koncentracja rynku zarówno wśród głównych dostawców jak i odbiorców podmiotów Grupy.


Przy założeniu, że spółka może ostatecznie przegrać procesy administracyjne dotyczące dotychczas otrzymanych decyzji administracyjnych i będzie zmuszona uregulować domiarowe zobowiązania podatkowe w całości wraz z odsetkami szacowane przychody ze sprzedaży wynoszą 1,61 mld zł w 2017 roku, a w następnych latach 1,74 mld, 1,95 mld, i 2,12 mld i 2,28 mld zł w 2021 roku. Action zakłada marżę wynoszącą od 3,5% w 2017 roku do 4,3% w 2021 roku.

Głównym celem spółki w chwili obecnej jest wdrożenie procedur ochrony sądowej przed zaistnieniem niewypłacalności i spłacenie w okresie najbliższych 3 do 5 lat wszelkich zobowiązań wynikających z pożyczek i kredytów (196 mln zł), zobowiązań handlowych (387,4 mln zł) i zobowiązań wynikających z nałożonych kar w przypadku przegrania procesów sądowych (80 mln zł). Cel ten, to jest spłata wierzycieli, zostanie osiągnięty poprzez istotne obniżenie poziomu stanu magazynowego (wyprzedaż zapasów) i zwiększenie płynności w latach 2016 – 2021. Zarząd kładzie także nacisk na zwiększenie marży uzyskiwanej na sprzedaży oraz wolumenu sprzedaży. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne posłużą do sukcesywnej spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2020.

Pomimo strat netto prognozowanych na lata 2016 –2020 oraz niewielkiego zysku w 2021 roku, prognozowane przepływy pieniężne (wpływy  gotówki) umożliwią w pełni obsługę kosztów bieżących, finansowych oraz handlowych w tym najbardziej konserwatywnym scenariuszu. W efekcie czego na koniec roku 2020 oraz 2021 spółka zgromadzi w gotówce oraz na rachunkach bankowych (a już po spłacie wszystkich zobowiązań) odpowiednio 13 mln zł oraz 25 mln zł przy całkowitej jak wyżej wskazano spłacie całego starego zadłużenia objętego układem, a powstałego do końca lipca 2016 roku.

Action zwraca uwagę na wysokie ryzyko podatkowe w bieżącej działalności ze względu na złożoność prawa podatkowego, niespójność interpretacji podatkowych a także daleko posuniętego fiskalizmu Państwa. W spółce trwają obecnie wzmożone kontrole skarbowe i czynności  sprawdzające, głównie w obszarze prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku VAT. Aktualnie w Action trwa sześć postępowań kontrolnych w sprawie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług oraz w jednym przypadku podatku dochodowego. Trzy z postępowań związane są z wystąpieniem spółki o zwrot podatku od towarów i usług VAT w związku z nadwyżką podatku naliczonego nad należnym.

Pod koniec dzisiejszej sesji, to jest 30 września 2016 roku, kurs akcji Action zwyżkuje o około 5%. Od początku 2015 roku trwa duża przecena na walorach spółki i w ciągu tego okresu cena akcji spadła z ponad 45 zł do około 7 zł w chwili obecnej. Najbliższe wsparcie można wyznaczyć na poziomie 6,35 zł.

 

Action - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Action S.A.

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie