Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Enea zatwierdza strategię w perspektywie do 2030 roku

© Rido - Fotolia.pl

W raporcie bieżącym Enea poinformowała inwestorów o zatwierdzeniu Strategii Rozwoju w perspektywie do 2030 roku. Grupa deklaruje w strategii istotny wzrost innowacyjności swoich działań oraz koncentrację na kliencie. Zamierza też skupić się na utrzymaniu stabilnej pozycji rynkowej oraz finansowej dzięki dalszemu wzmacnianiu obszaru dystrybucja.

Celem nadrzędnym określonym w strategii jest wzrost wartości GK Enea dla akcjonariuszy. Grupa będzie dążyć do osiągnięcia wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) na poziomie 10%, natomiast wskaźnika rentowności aktywów ROA na poziomie 5% w perspektywie do 2025 roku. Kolejnym celem strategii jest wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wpisując się w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski i polityki energetycznej państwa. Enea będzie istotnie zwiększać swoje udziały w poszczególnych segmentach rynku oraz stawiać na rozwój nowych, innowacyjnych linii biznesowych i technologii.

Strategia Enei zakłada zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej do klientów końcowych do poziomu 20,1 TWh w 2025 roku (wzrost o 24,4% w stosunku do 2015 roku). Wzrost ten będzie nawiązywał do rozbudowy własnych, konwencjonalnych mocy wytwórczych. Niezależnie od uruchomienia w Elektrowni Kozienice bloku o mocy 1075 MW, Enea planuje swoje zaangażowanie w budowę nowych źródeł lub akwizycje już istniejących na poziomie dodatkowych 1500 – 2000 MW w perspektywie 2025 roku. Część tych aktywności będzie realizować poprzez partnerstwa z innymi grupami energetycznymi. Jednocześnie Grupa zakłada modernizację istniejących bloków 200 MW i 500 MW w Elektrowni Kozienice w zakresie niezbędnym dla zapewnienia efektywności ich pracy oraz spełnienia norm środowiskowych, a w konsekwencji możliwości funkcjonowania aktywów na rynku w perspektywie do roku 2030. Realizacja tej strategii będzie oznaczała istotny wzrost znaczenia Enei w wytwarzaniu energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Łączna moc zainstalowana konwencjonalnych źródeł wytwarzania ma wzrosnąć z dzisiejszego poziomu 3,2 GW do 5,8 – 6,3 GW w 2025 roku. Pozwoli to Grupie na produkcję ze źródeł własnych 20,7 – 22,8 TWh energii elektrycznej, co oznaczać będzie zbilansowanie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej.

Istotnym elementem zakładanego wzrostu produkcji energii elektrycznej ma być inwestycja w nowoczesny blok w technologii czystego węgla tzw. IGCC (ang. Integrated Gasification Combined Cycle) o mocy 300 – 500 MW. Spółka zakłada, że zostanie on zlokalizowany w pobliżu źródeł paliwa, co pozwoli na zwiększenie efektywności ekonomicznej tej inwestycji. Od początku 2016 roku Enea przewiduje również przyszłą transformację rynku w kierunku rozwoju rozproszonych źródeł wytwarzania oraz wyspowych rynków energetycznych (lokalne obszary bilansowania). W związku z tym Grupa będzie stawiać na silny rozwój generacji rozproszonej, inwestując w lokalne źródła poligeneracyjne (energia elektryczna, ciepło, chłód i inne produkty). Enea akcentuje również dalszy rozwój segmentu ciepło, który gwarantuje bezpieczny zwrot z inwestycji, poprzez rozwój źródeł kogeneracyjnych i produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu. W zakresie odnawialnych źródeł energii Grupa będzie koncentrować się przede wszystkim na wzroście efektywności funkcjonowania posiadanych już aktywów dostrzegając swoją szansę w rozwoju hybrydowych OZE.

Enea w nowej strategii zakłada zrównoważoną rozbudowę aktywów we wszystkich ogniwach łańcucha wartości dążąc do zabezpieczenia paliw na potrzeby własnej działalności wytwórczej. Szacuje, że zwiększenie własnych, konwencjonalnych mocy do poziomu 5,8 GW podniesie zapotrzebowanie na węgiel kamienny z dzisiejszego poziomu około 5,5 mln ton/rok do około 10,9 mln ton/rok.

Grupa zakłada także utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej oraz finansowej dzięki dalszemu wzmacnianiu obszaru dystrybucja, który już dzisiaj stanowi około 47% EBITDA. Ponadto spółka będzie dążyć do osiągnięcia wskaźnika strat sieciowych w 2025 roku na poziomie 5,9%. Grupa będzie również inwestować w inteligentną sieć dystrybucyjną inicjując transformację z dostawcy energii elektrycznej w kierunku multiusługowego przedsiębiorstwa.

Spółka będzie aktywna w takich segmentach jak: rozwój mikro- i makroklastrów energetycznych, elektromobilności, instalacji prosumenckich czy rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy, takich jak inteligentny dom czy inteligenta firma. W przyszłości będzie również zarabiać na profesjonalnym świadczeniu szeroko pojętych usług, w tym operatorstwie infrastruktury energetycznej zakładów przemysłowych, lokalnych obszarów bilansowania, a nawet kopalń.

Grupa zakłada zarządzanie efektywnością operacyjną w ramach, której szacuje optymalizację kosztów stałych o 700 mln PLN do 2025 roku w odniesieniu do roku bazowego 2016. Oznacza to kontynuację dotychczasowego programu poprawy efektywności prowadzonego w Grupie od ponad 3 lat.

Enea szacuje, że podstawowe nakłady inwestycyjne na utrzymanie ciągłości funkcjonowania Grupy w latach 2016 – 2030 będą kształtowały się łącznie na poziomie około 26,4 mld PLN. Enea planuje również wdrożenie programu wzrostu efektywności nakładów inwestycyjnych. W wyniku przeprowadzonych analiz Grupa zoptymalizowała planowane w poprzedniej strategii wydatki inwestycyjne w zakresie OZE oraz źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych do 2020 roku. Wygenerowany w ten sposób potencjał CAPEX oraz sytuacja finansowa Grupy umożliwi Enei przeznaczenie dodatkowych 6,2 mld PLN w perspektywie 2025 roku oraz 5,3 mld PLN w latach 2026 – 2030 na inwestycje rozwojowe. Nakłady te stanowią maksymalny budżet inwestycyjny jaki Grupa może przeznaczyć na atrakcyjne ekonomicznie inwestycje, w tym akwizycje.

Ponadto Enea stawia sobie za cel wygenerowanie dodatkowej EBITDA z tytułu rozwoju nowych, innowacyjnych linii biznesowych. Grupa zakłada, że w perspektywie 2025 roku 5–10% EBITDA stanowić będą nowe segmenty działalności. W ten sposób Enea planuje uzyskać dodatkową zdolność finansową umożliwiającą inwestycje w rozwój innowacyjnych produktów na poziomie 3,2 mld PLN do 2025 roku oraz 2,5 mld PLN w latach 2026 – 2030. Finansowanie rozwoju w założeniu będzie również odbywało się poprzez strategiczne partnerstwa z podmiotami zewnętrznymi, w tym spółkami Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstwami z sektora MŚP, jak również akwizycje wyspecjalizowanych podmiotów, co pozwoli na wzrost biznesu Grupy bez istotnego zwiększania nakładów inwestycyjnych.

W ciągu ostatniego 1,5 roku obserwujemy znaczną przecenę na walorach grupy Enea. W maju 2015 roku akcje spółki można było kupić za ponad 16,5 zł i od tego momentu straciły prawie połowę swej wartości. Po publikacji strategii do południa kurs akcji spada o około 1,2%.

 

Enea - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Enea S.A.