Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Kwartalny zysk netto grupy Lotos o 53% niższy niż rok temu

© LovePhy - Fotolia.com

Jak pokazuje raport półroczny opublikowany przez Lotos 11 sierpnia 2016 roku zysk netto grupy w II kw. wyniósł 225,83 mln zł i był o 52,8% niższy niż przed rokiem. Z raportu dowiadujemy się także, że rozpoczęcie wydobycia w koncesji Utgard jest zaplanowane na koniec 2019 roku.

 

Wybrane pozycje wynikowe (mln zł)

II kw. 2016

II kw. 2015

Przychody ze sprzedaży

4 969

6 641,8

EBIT

550,6

568,7

Oczyszczony EBIT LIFO

286,7

412,6

EBITDA

810,3

755,2

Oczyszczona EBITDA LiIFO

546,4

599,1

Zysk brutto

399,9

596,2

Zysk netto

225,8

478,6

Źródło: Lotos SA

 

Większość wyników jest niższa w ujęciu rocznym, lecz wyższa z porównaniu z ubiegłym kwartałem. Zysk netto wyniósł 225,8 mln zł i był o 52,8% niższy niż przed rokiem. Konsensus PAP zakładał, że wyniesie on 304,5 mln zł. Grupa wypracowała 550,6 mln zł zysku operacyjnego (3,2% mniej niż przed rokiem), czyli o 0,7% mniej niż oczekiwali tego analitycy, przychody zaś były o 7,6% niższe od konsensusu i 25,2% niższe r/r. Uwagę zwraca też znaczny wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej z 200 mln w II kw. 2015 do 631 mln w roku obecnym. Na zwiększone przepływy największy wpływ miały podatek dochodowy, amortyzacja i zwiększenie stanu zapasów.

Na wyniki grupy w II kw. 2016 roku największy wpływ miały: niższy poziom notowań ropy naftowej, który obniżył koszt wytworzenia produktów, znaczny spadek cen średnich frakcji z przerobu ropy naftowej i wyższy o około 5% rdr średniokwartalny kurs dolara, który złagodził negatywny wpływ niskich notowań ropy i gazu na wyniki segmentu wydobywczego oraz poskutkował ujemnymi różnicami kursowymi z przeszacowania zadłużenia.

Najwyższy oczyszczony zysk EBITDA LIFO grupa osiągnęła w segmencie produkcji i handlu (357,4 mln zł, -6,7% rdr). Za przyczynę pogorszenia wyników Lotos uważa niższe marże rafineryjne. Przerób ropy w rafinerii w Gdańsku spadł o 4,4% rdr, zaś wykorzystywanie nominalnych mocy przerobowych rafinerii jest na poziomie 99%. Ogólna produkcja grupy spadła o 6% rdr, ale umocniła się o 5,3% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Grupa zwraca uwagę na rosnący popyt na olej napędowy. Import ON przez podmioty niezrzeszone w w całym półroczu wzrósł o 37%. Wzrost zapotrzebowania był wspierany przez istotny spadek cen detalicznych oraz dobrą koniunkturę gospodarczą.

W segmencie detalicznym Lotos osiągnął zysk EBITDA na poziomie 32,6 mln zł (+20,7% rdr). Wzrost zysków w tym obszarze wynika z niższych kosztów i realizacji wyższej marży na działalności pozapaliwowej. Na koniec II kw. 2016 r. grupa posiada 478 stacji paliw, czyli o 29 więcej niż przed rokiem. Jak pokazuje poniższy wykres większość rynku stanowią stacje niezależne. Wśród największych grup Lotos zajął trzecie miejsce pod względem liczby stacji zaraz za Orlenem i BP.

 

Liczba stacji paliw na polskim rynku detalicznym na dzień 30 czerwca 2016 roku
stacje paliw - wykres
Źródło:  Lotos SA

 

Poprawę można także zauważyć w segmencie wydobywczym. Całkowite wydobycie wyniosło 28,6 tys. boe/d i wzrosło o 129,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Lotos wypracował oczyszczony zysk EBITDA na poziomie 197 mln zł, czyli o 92% więcej niż przed rokiem. Wzrost ten jest skutkiem uruchomienia produkcji ze złoża B8 oraz zakupu udziałów w pakiecie aktywów Sleipner w Norwegii. Modelowa marża rafineryjna wyniosła 6,49 USD/bbl, w porównaniu z 8,08 USD/bbl w II kw. ubiegłego roku (spadek o 19,7%).

Grupa podała także w raporcie ważną informację o planowanym projekcie Utgard. Udziałowcy koncesji Utgard (Statoil, Lotos Norge i Total Norge) przedstawili regulatorom norweskim i brytyjskim plan jej zagospodarowania. Zgodnie z przyjętym harmonogramem uruchomienie wydobycia przewidziano na koniec 2019 r. Zasoby wydobywcze Utgard, odpowiadające udziałowi Lotos to 10,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, na które składa się 45% gazu ziemnego i 55% kondensatu (lekkiej ropy naftowej przeznaczonej do produkcji benzyn i LPG). Oczekuje się, że decyzja norweskiego ministerstwa w kwestii zatwierdzenia projektu zostanie zawarta w IV kw. 2016 roku.

Wykres akcji Lotos pokazuje, że kurs znajduje się w krótkoterminowym trendzie wzrostowym. Silnym sygnałem spadkowym będzie zejście ceny poniżej linii trendu oraz linii wsparcia na poziomie 28 zł wyznaczonego na podstawie zamknięcia luki z sierpnia 2014 roku oraz poprzednich dołków. O dalszych wzrostach zadecyduje przebicie ceny przez opory na poziomie 31,04 zł.

 

Lotos - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Lotos SA